slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kujtesa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kujtesa - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

j7. Kujtesa. Kujtesa. Depozitim I informacionit qe mesohet Perceptim , te mesuarit , ndergjegje Kodim : proces me ane te te cilit krijojme nje perfaqesim mendor te stimujve qe perceptojme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kujtesa' - kerri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

j7

Kujtesa

kujtesa
Kujtesa
 • Depozitim I informacionitqemesohet
 • Perceptim, temesuarit, ndergjegje
 • Kodim: proces me anetetecilitkrijojmenjeperfaqesimmendortestimujveqeperceptojme
 • Depozitim: procesiqembaninformacionin ne kujtese per njefarekohe (kujteseshqisore, afatshkurter, afatgjate)
 • Riprodhimi: nxjerrja e informacionitngakujtesa
kujtesa shqisore
Kujtesashqisore
 • Njengacmuestenderprerearrijme ta perceptojmeende per njekoheteshkurter
 • Kapacitetshumetemadh
 • Mbaninformacioninshqisor, ne pritje per t’uperpunuar me tej
 • Kujtesaekoike (vazhdimi I stimulitdegjimor ne perceptimpasivetetingullikapushuar)- Turvey, 1 sek.
 • Kujtesaikonike (vazhdim I shkurter I stimujvepamore)- Sperling, 2 sek.
vemendja dhe njohja e modeleve
Vemendjadhenjohja e modeleve
 • Analizojneinformacionin per ta kaluar me pas ne KASH
 • Perqendrim ne disastimuj
 • ÇMV
 • Krahasojmeinformacionin e ri me ate qeekziston ne kujtese
kujtesa afatshkurter
Kujtesaafatshkurter
 • Merrinformacioninpasiindividi e kavene re ate
 • Kujtesa e punes, kujtesaaktive, e castit, paresore
 • Vendikumbahetinformacioni per tecilinjemitendergjegjshem ne nje moment tecaktuar
 • Kapacitet I limituar
 • 30 sek
slide6
KASH
 • Shtate, plus, minus dy
 • Informacionimbahet me gjate ne KASH neseperseritetvazhdimisht
 • Kodimi: vendosja e informacionit ne sistemin e kujteses
 • Kemiprirjetembajme mend atoinformacione per teciletjemiteinteresuardheqejemitemotivuar per t’Imesuar
 • Faktorekyc: kuptimshmeriadhegrupimi
faktoret ne kodim
Faktoret ne kodim
 • Kuptimshmeria: vlera informative e materialit
 • Grupimi: proceskodimi me kombinimstimujsh
 • Kodi I informacioniteshte I njejtiqeperdoretedhe ne KASH, kapacitetieshte I limituar, riprodhimieshteshume I shpejte.
 • Perdorimperpunimin ne seri ne analizimin e elementeve
 • Edhepsekakoheteshkurter, perseritjandihmon ne mbajtjen mend ne KASH
 • Perseritja per mbajtjen mend
 • Perseritja per perpunimteinformacionit
slide8
KAGJ
 • Nepermjetperseritjesperpunuesekalojmeinformacionin ne KAGJ
 • Duhett’Ijapimkuptimmaterialitdhe ta organizojme
 • Kapacitet I pakufizuar
 • Eshte e perhershme
 • Kaniveletendryshmethellesie
slide9
KAGJ
 • Thellesia e perpunimit
 • Tulving: 3 llojkujtesash:

1. Kujtesaepisodike (sistemi me I larte I kujteses, najeptiparetshtesetenjohurive ne lidhje me pervojen), (kujtesaautobiografike, perfshinngjarjeqekanekuptim per ne personalisht)

2. Kujtesasemantike (lejonkrijimin e modelevembimjedisin, perfshinaktivitetenjohese)

3. Kujtesaproceduriale (tipi themelor I kujteses, krijohetlidhje midis stimujvedhepergjigjeve. Perfshinsjelljetedukshme

kujtesa blitz
Kujtesa blitz
 • Ngjarjeqelenepershtypjetegjalle ne kujtese duke beretemundurkujtimin e cdovariabliqekalidhje me ngjarjen
 • Pjese e kujtesesepisodike
 • Riprodhimi ne kujtesenepisodikeeshte me I ngadalte se ne kujtesensemantike
 • Fenomeni ne majetegjuhes
 • Organizimisubjektiv
 • Kujtesarindertuese
slide11
KAGJ
 • Deshmia e tepranishmit (kujtesaeshte relative)
 • Metakujtesa (njohja e aftesise se kujtesessone)
harresa
Harresa
 • Humbja ne dukje e kujteses
 • Temesuarit verbal:
 • Temesuarit serial (efekti I vendosjes)
 • Riprodhimi I lire
 • Cifte me asosacion
ruajtja e informacionit
Ruajtja e informacionit
 • 3 masa:
 • Riprodhimi
 • Njohja
 • Ruajtja
teorite e harreses
Teorite e harreses
 • Dekompozimi (kujtimetzbehen per shkaktemosperdorimit). Problem depozitimi
 • Interferenca (nderhyrja e informacionevetetjeratepervetesuara). Problem riprodhimi
 • Harresa e motivuar (represioni)
permiresimi i kujteses
Permiresimii kujteses
 • Veprimtaritepraktike
 • Teknikatmnemonike
 • Kontekstidhekujtesa
 • Temesuarit e varurngagjendja
 • Gjendjetemocionaletehumoritndikojne ne kujtese
 • Tenuhaturit
 • SQ3R
biologjia e kujteses
Biologjia e kujteses
 • Kujtesakabazebiologjike
 • Kujtesavaretngamadhesia e truritdhejongavendndodhja ne tru
 • Hebb: teoria e konsolidimit- procesnervor I berjes se kujtimeve me teperhershme
 • Truri I vogelpergjegjes per kujtesenproceduriale, talamusdhehipokampuspergjegjes per kujtesensemantike
 • Alzheimer