YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI - PowerPoint PPT Presentation

kermit
y ksek ret m kurulu yurtdi i l sans st e t m burslari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI
167 Views
Download Presentation

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YÜKSEKÖĞRETİM KURULUYURTDIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI

  2. Yükseklisans Araştırma Bursu Amaç ve Kapsam 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans eğitimine devam edip, tez konusu belirlenmiş öğretim görevlileri, okutmanlar ile 33/a veya 50/d kadrosunda görev yapan araştırma görevlileri burslu araştırmacı olarak tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderilir.

  3. Başvuru Koşulları TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi, okutman veya araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak Yüksek lisans öğrencisi olmak Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi almak, ÜDS-KPDS’den en az 60 almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak

  4. Doktora Araştırma Bursu 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca, gelişmekte olan üniversitelerimiz adına bir başka üniversitede doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerine ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlara öncelik vermek şartıyla, doktora eğitiminin ders aşamasını tamamlamış, yeterliğini vermiş ve tez aşamasına geçmiş araştırma görevlilerini kapsar.

  5. Başvuru Koşulları TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde 33/a veya 50/d kadrosunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde kabul almak ÜDS veya KPDS’den en az 65 almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak

  6. Dokora Sonrası Araştırma Bursu Amaç ve Kapsam Yurtdışı doktora sonrası araştırma programının amacı; yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan doktora derecesini almış olan öğretim elemanlarına, doktora uzmanlık alanında veya yakın konularda yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda veya araştırma merkezinde bilimsel çalışma yapmasını sağlamaktır. Bu program, doktora eğitimini son 5 yılda tamamlamış araştırma görevlileri veya yardımcı doçent kadrosundaki öğretim elemanlarını kapsar.

  7. Başvuru Koşulları TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurtiçinde son 5 yılda almış olmak Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul almak KPDS veya ÜDS’den en az 70 almış olmak Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Araştırmacının çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan Çalışma Planı Ayrıntılı bilgi İçin:http://burs.yok.gov.tr/index.php

  8. Ayrıntılı bilgi için: http://burs.yok.gov.tr/index.php