Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Squared PowerPoint Presentation

Squared

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Squared

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inspiration Squared Kolekcja I² inspiracje

 2. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 3. Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 4. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 5. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 6. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 7. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 8. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 9. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 10. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 11. Kolekcja I² Enrtopy Transformation Fluctuation Nature Trails Woodland Way Adaptations Cubism Modernism

 12. Kolekcja I² C e c h y i k o r z y ś c i • Unikalne wzornictwo • Montaż bezkierunkowy (rozwiązanie objęte patentem) • Doskonałe walory użytkowe (klasa 4 wytrzymałości wg EN 1307, • włókna DuPont Antron Excel SC Nylon) • Minimalne straty montażowe (poniżej 3 %) • Łatwa w montażu • Łatwa w konserwacji i naprawie