slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Şcoala “PELAGHIA ROŞU” Comuna Mărişel, jud Clu j Prof. Mirela Dana Feneşan Move4Nature Întâlnirea Finală Bra ş ov, Rom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Şcoala “PELAGHIA ROŞU” Comuna Mărişel, jud Clu j Prof. Mirela Dana Feneşan Move4Nature Întâlnirea Finală Bra ş ov, Rom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
kenny

Şcoala “PELAGHIA ROŞU” Comuna Mărişel, jud Clu j Prof. Mirela Dana Feneşan Move4Nature Întâlnirea Finală Bra ş ov, Rom - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Şcoala “PELAGHIA ROŞU” Comuna Mărişel, jud Clu j Prof. Mirela Dana Feneşan Move4Nature Întâlnirea Finală Bra ş ov, Rom
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentarea TraseelorEducaţionale Şcoala “PELAGHIA ROŞU” Comuna Mărişel, jud Cluj Prof. Mirela Dana Feneşan Move4Nature Întâlnirea Finală Braşov, România 21-22 Octombrie, 2010

 2. Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional În ultimii ani, Mărişelul a fost declarat localitate rurală ecologică (produse alimentare, păşuni şi păduri ecologice) precum şi datorită existenţei unor arii protejate. • Mărişelul- localitate din Apuseni cu triplă semnificaţie istorică ,”stâncă” de rezistenţă a moţilor . • Situat la intrarea în Parcul Natural Apuseni şi declarată „Destinaţie Europeană de Excelenţă”, Mărişelul este amplasat pe un platou situat la peste 1.200 de metri altitudine, în apropierea lacurilor de acumulare Tarniţa şi Beliş

 3. Şcoala “Pelaghia Roşu” Mărişel • Şcoala se găseşte în centrul cultural al comunei Mărişel. • Nivelurile de predare în şcoală sunt : preşcolar, primar şi gimnazial. • Resurse umane :11 cadre didactice din care :o educatoare, 2 învăţătoare şi 8 profesori • Număr de elevi înscrişi la nivelul comunei • total :88 • Proiecte derulate la nivelul şcolii: • CO2NNECT- emisiile de CO2 • ENO TREE Planting day- plantarea de copaci • “Copii, copacii şi 100 de ani verzi”-proiect european derulat de Apele Romane in parteneriat cu Primaria Mărişel • Zilele Francofoniei-Aplicaţii ale fizicii in gospodăria ţărănească

 4. Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi • Modalităţi de aplicare a ghidului la disciplinele din curriculum naţional • Biologie, Lb română, Istorie, Religie , Ed. Tehnologică, Chimie, Fizică Moştenirea culturală Chimie:Amestecuri de substanţe, clasa a VII, clasificarea amestecurilor de substanţe tradiţionale: infuzii de plante medicinale, siropuri: muguri de brad şi fructe de padure;maceratul de fructe de padure; cidrul(oţetul)de mere ,pere, merişoare; Vopsele şi coloranţi naturali:scoarţă de stejar ,arin, mesteacăn şi plop, afinul, coji de ceapă sunt doar câteva exemple folosite de strămoşii nostri.

 5. Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi Fizică-”Aplicaţii ale fizicii în gospodăriatărănească”. Explicarea principiilor de funcţionare a diverselor unelte din gospodărie;piua, război, roata de tors, scaun de facut şindrilă, meliţă, fântâna cu cumpănă Biodiversitatea- lecţia de biologie la clasa a VIII-a, lecţia:”Evoluţia ecosistemelor şi biodiversitatea ca factor de stabilitate a ecosistemului.”Deşeuri-clasa a VI-a ,unitatea de învăţare:”lecţia:”Efectele negative”, clasa a V-a ”Poluarea mediilor de viaţă a animalelor”

 6. Traseul Educaţional Trasee didactice: • 1. Monumente istorice: mormântul Pelaghiei Rosu- Vârfurile Grohotu unde s-au dat luptele 1948- Crucea Iancului • 2.Reţeua hidrografică:lacurile de acumulare Tarniţa şi Beliş, hidrocentrala Mărişelu • 3.Monumente naturale:Ţîcla Gavrii şi Valea Răcătăului– Defileul Răcătăului (cunoscut şi sub numele de „Împărăţia lui Zamolxe”),

 7. Traseul Educaţional • Tradiţii şi obiceiuri: • Concursul de schi fond Cupa Pelaghia Roşu. • Serbarea populară “Avram Iancu “de la Crucea Iancului. • Colindatul junilor în perioada 24-28 decembrie al fiecărui an.

 8. Puncte Cheie

 9. Punct Cheie 1:Oportunităţi turistice din zonă • Turismul sustenabil

 10. Punct Cheie 2:Obiceiurişimeştesuguri Aplicaţii ale fizicii în gospodăria montană : Moştenirea culturală

 11. Punct Cheie 3:Pe urmele lui Avram Iancu şi a Pelaghiei Roşu • Moştenire culturală.

 12. Punct Cheie 4:Clasificareaamestecurilortraditionale • Moştenire culturală • Proiect

 13. Traseele didactice oferă posibilitatea sensibilizării printr-o mai bună cunoaştere a zonei din care fac parte din punct de vedere al specificului natural, istoric şi cultural având un rol deosebit în dezvoltarea „patriotismului local” şi înţelegerea conexiunilor cu problemele globale ale planetei. Prin proiectele şi activităţile de experimentare practică derulate de şcoală s-au identificat tocmai acele elemente de unicitate necesare pentru a asigura succesul unei viitoare destinaţii turistice, de la ariile protejate , obiceiurile şi tradiţiile satului tradiţional la produse alimentare locale şi curiozităţi ale naturii

 14. Produse realizate de elevi în cadrul proiectului • Harta punctelor cheie • Calendarul sărbătorilor şi tradiţiilor din Mărişel • o machetă a comunei Mărişel • albume cu poze vechi şi cusături tradiţionale • Postere şi planşe

 15. Diseminarea rezultatelor obţinute • Diseminare • participarea la Conferinta Naţională “Educaţie durabilă şi medii de învăţare inovatoare “,4-6 iunie 2010 cu tema:”Contribuţia activităţilor educaţionale la dezvoltarea durabilă a comunităţii montane rurale” • Festivalul naţional al ştiinţei “ştiinţa pentru toţi-o bucurie pentru fiecare”-5 iunie 2010. • Continuarea proiectului • realizarea de traduceri în limba engleză şi franceză a denumirii obiectelor de la muzeul satului precum şi întrebuinţarea lor în gospodăria tradiţională • Pliant de prezentare a şcolii in limba engleză • Marcarea de trasee turistice în colaborare cu Asociaţia de turism rural Pelaghia Roşu

 16. Parteneri • Ghic Adriana- profesor de istorie • MatişLeontina- profesor de biologie • Petrişor Ecaterina- profesor chimie- fizică- E.T. • Vente Bianca- profesor lb. Română • Mariş Ioan-profesor matematică • Asociaţia de turism rural Pelaghia Rosu • Coonsiliul Local Marişel, Primaria Comunei Mărişel • Parcul Natural Apuseni,

 17. Informaţii de contact: Şcoala Pelaghia Roşu Comuna Mărişel Judeţul Cluj Stăneşti, nr:433, com. Mărişel 0264-334159 scoala_prosu_marisel@yahoo.com