slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Střední průmyslová škola Otrokovice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Střední průmyslová škola Otrokovice - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Střední průmyslová škola Otrokovice. Politické ideologie – enviromentalismus. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Střední průmyslová škola Otrokovice' - kenna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Střední průmyslová škola Otrokovice

Politické ideologie – enviromentalismus

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

www.zlinskedumy.cz

politick ideologie enviromentalismus
Politické ideologie – enviromentalismus

Náplň učiva

 • vymezení pojmu
 • ideologická východiska
 • hlavní myšlenky
 • Hnutí Duha
 • Děti Země
 • Greenpeace
 • Strana zelených
enviromentalismus
Enviromentalismus
 • Název z angl. Enviroment– prostředí.
 • Ideologie podporující snahy o ochranu životního prostředí a zachování trvale udržitelných zdrojů.
 • Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů bránícím těmto snahám.
 • Zdůrazňuje princip individuální a kolektivní odpovědnosti.
 • Enviromentalismus se formuje ve 20. století – mladá formující se ideologie.
ideologick v chodisko enviromentalismu
Ideologické východisko enviromentalismu

Ekologie

 • Zabývá se vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů ve vzájemné souvislosti.

Etologie

 • Věda zabývající se studiem živočichů, jejich chováním. Zabývá se významem různých vzorců chování pro přežití určitého druhu.

Biologie

 • Věda zabývající se organismy, chemickými ději v nich na různých úrovních, až po celá společenstva populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.
hlavn my lenky enviromentalismu
Hlavní myšlenky enviromentalismu
 • Kritika industriální společnosti a příslušných ideologií.
 • Liberalismus, konzervatismus a marxismus zdůrazňují dobývání a ovládání přírody člověkem.
 • Enviromentalismus zdůrazňuje osobní i politickou zodpovědnost za přírodu.
 • Upřednostňuje zodpovědnost na nejnižších úrovních – decentralizace a samospráva.
 • Živočišné druhy žijící na planetě jsou vzájemně propojeny.
 • Některé proudy jsou ovlivněny východními filozofiemi a náboženstvími.
hlavn my lenky enviromentalismu1
Hlavní myšlenky enviromentalismu
 • Veškerá lidská činnost ovlivňuje přírodu a zanechává v ní následky.
 • Život a příroda mají svoji velkou hodnotu a zasluhují si respekt, uznání i ochranu.
 • Principy této ideologie se prosazují v různých ekologických hnutích.
 • Na politické úrovni se myšlenky enviromentalismu projevují v programech „zelených“ politických stran.
nejzn m j ekologick hnut v r
Nejznámější ekologická hnutí v ČR

Hnutí Duha

 • vznik v roce 1989 – Brno.
 • prosazení ekologických řešení zajišťujících zdravé životní prostředí.
 • hlavní témata – ochrana přírody, biopotraviny, recyklace, doprava a mýtné, jaderná energie.

Velká výzva

 • snaha o prosazení nového zákona stanovujícího snižování spotřeby fosilních paliv o 2 % ročně.
 • prosazování územních těžebních limitů v severních Čechách.
hnut duha
Hnutí Duha

Rysí a vlčí hlídky

 • Dobrovolníci ochraňující tato zvířata před pytláky (Šumava, Beskydy).

Kácení a stavby v NP Šumava

 • Snaha o zachování divoké přírody na území a nepoužívání těžké těžební techniky v regionu.

Bioadresář

 • Adresář biofarmářů.
greenpeace
Greenpeace
 • vznik v ČR v roce 1992
 • kampaně proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín
 • podpora rozvoje solární energetiky
 • kampaň za vyčistění Labe
 • kampaň za zachování územních limitů těžby v severních Čechách
 • snaha o modernizaci elektrárny Prunéřov pomocí nejlepší dostupné technologie
 • 2007 vedla kampaň proti výstavbě americké vojenské základny v Brdech

Obr.1

d ti zem
Děti Země
 • organizace systematicky připomínkuje klíčové dokumenty dopravní politiky státu a vyjadřuje se i k plánům významných dopravních staveb
 • 2003 – bojkot prodejen LIDL kvůli likvidaci dřevin v jejich okolí – bojkot ukončen uzavřením smlouvy, v níž se firma zavazuje k výsadbě a spolupráci na ochraně dřevin v okolí prodejen
 • problematika velkokapacitních chovů hospodářských zvířat
 • znečištění ovzduší
 • problematické stavební projekty

Vyjmenujte některá další ekologická hnutí na území naší republiky

strana zelen ch
Strana zelených
 • parlamentní strana
 • vznik 1989, v parlamentu poprvé v roce 1992

Hlavní body programu strany

Modernizace české společnosti

 • odklon od využívání ropy a jaderné energie a využití alternativních zdrojů
 • daňové zvýhodnění ekologicky šetrných postupů
 • přenesení nákladní dopravy na železnici
 • zvýhodnění veřejné dopravy před individuální
 • zvýhodnění využívání alternativních paliv (zejména bioplynu) před benzínem a naftou
 • urychlené snížení emisí
 • těžební limity
slide13

Ochrana životního prostředí a práv spotřebitelů

 • šetrné zemědělství
 • informování spotřebitelů o výrobcích
 • omezování využívání jedovatých a škodlivých chemikálií při výrobě potravin
 • zvýšení podílu recyklovaných odpadů]

Otevřená společnost

 • zvýšení podílu občanů na rozhodování formou referend
slide14

Podpora školství a vědy

Sociální politika

 • adresná sociální pomoc
 • podpora práce na částečný úvazek
 • Zrušení dětských domovů a nahrazení adoptivní rodinou

Zahraniční politika

 • posílení evropské integrace
 • zahraniční rozvojová pomoci
kontroln ot zky
Kontrolní otázky
 • Charakterizujte ideologii enviromentalismu.
 • Jaká jsou ideová východiska této ideologie?
 • Uveďte hlavní myšlenky enviromentalismu.
 • Jmenujte nejznámější ekologická hnutí na území ČR.
 • Jaká politická strana se svým programem přibližuje nejvíce ideologii enviromentalismu?
 • Uveďte hlavní programové body SZ.
seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1: Sandra Gerber, In Clker[vid. 22. 9. 2013], dostupné z: http://www.clker.com/clipart-41566.html

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc 2005. ISBN 80–7182–162-4

[2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané 2012. ISBN 978-80-7402-121-3

[3] Ekologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie

[4] Etologie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie

[5] Bioloigie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologie

[6] Hnutí Duha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_DUHA

seznam pou it literatury1
Seznam použité literatury:

[7] Děti Země. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bti_Zem%C4%9B

[8] Strana zelených. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch