reme sa li i alaninda l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜREME SAĞLIĞI ALANINDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜREME SAĞLIĞI ALANINDA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ÜREME SAĞLIĞI ALANINDA - PowerPoint PPT Presentation


 • 540 Views
 • Uploaded on

ÜREME SAĞLIĞI ALANINDA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜREME SAĞLIĞI ALANINDA' - kenley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Üreme Sağlığı Programı hizmet içi eğitimleri : Aile Hekimliğine geçen ve TSM’ler de bulunan tüm personele hizmet içi eğitim verilmeye devam edilecektir. Üreme Sağlığı eğitimleri Üreme Sağlığına Giriş, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, AP Danışmanlığı, CYBE, Güvenli Annelik ve AOYB olmak üzere 5 modülden oluşmaktadır. Bu eğitim kapsamında bir kişiye toplam 15 günlük eğitim verilecektir.
gebe zlemler
GEBE İZLEMLERİ
 • Asgari 4 kez yapılacak riskli durumlarda daha sık yapılabilir.
 • I.İzlem:Tesbit:ilk 3 ay (12-14) hafta içerisinde
 • II.İzlem:18-24. haftalarda (tercihen 20-22 haftalar arasında) yapılmalı
 • III.İzlem:Gebeliğin 30-32 haftaları arasında.
 • IV.İzlem:Gebeliğin 36-38 haftaları arasında yapılmalı
slide5
MİSAFİR ANNE PROJESİ:
 • Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formu :
 • Bakanlığımızdan gelen Genelgeler doğrultusunda “Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formları” aylık olarak takip eden ayın ilk 3 iş günü içerisinde AH tarafından TSM’ler de olacak şekilde gönderilecek. Şubede TSİM sistemine girişi yapılacaktır.
slide6
Anne ve bebek ölümlerininin azaltılması amacıyla hastaneden uzak bir yerleşim merkezinde oturan gebelerin ilgili hastaneye ulaştırılarak doğum eyleminin bu kurumda gerçekleştirmesi,
 • bu gebelere sağlık personeli tarafından ulaşılarak gerekli sağlık ve sosyal desteğin verilmesi,
 • özellikle elverişsiz hava ve yol şartları, maddi imkân yetersizliği ve sosyal endikasyon v.b nedenlerle annelerin sağlıklarını tehdit edebilecek olan koşullara karşı gerekli önlemlerin alınması ve doğum tarihleri yaklaşmış gebelerin doğumu yapabilecek uygun yerleşim merkezlerine nakledilerek güvenli ortamda doğumları sağlanmaktadır.
slide8

Gebelerde Demir Destek Programı ;

 • Gebeliğinin 16 haftasından itibaren ve
 • doğumdan sonraki ilk üç ay

günde 40-60mg/gün elementer demir desteği yapılacaktır.

Demir Preparatları Müdürlükten gönderilecek olup bununla ilgili Gebe DemirDestek FormuDoldurulmayacaktır.

Sarflarınızı sarf defterine isim isim kaydetmeniz iyi olur.

slide9
Anne Ölümleri Veri Sistemi: Bu dönemde de Anne Ölümü Bildirim Formlarının Bakanlığın TSİM sistemine girişleri yapıldığından Anne Ölümü olması halinde aynı gün, 12-50 Yaş Kadın Ölümü olması halinde ise giren ayın ilk haftasında bildirilmeye devam edilecektir.
 • Anne ölümü olması halinde aile hekimlerinden istenecek belgeler:
 • 1-Anne Ölümü İl Bildirim Formu
 • 2-Gebe Loğusa İzleme Fişi,
 • 3- Ev Halkı Tespit Fişi,
 • 4-Gebeye ait Risk Değerlendirme Formu,
 • 5-15-49 yaş İzlem Fişi dir.
slide12

BEBEK VE ÇOCUK İZLEMLERİ PROTOKOLÜ

Bakanlığımızca hazırlanan bu protokol kapsamında;

- Bölgenizde size bağlı bulunan nüfusta, doğan her bebek kayıt altına alınmalı,

- Doğumdan itibaren kaydedilen her bebek belirtilen protokol uyarınca izlenmelidir.

slide13
- Protokolde belirtildiği gibi ilk bir yaşına kadar her bebeğin sağlık personeli tarafından en az

9 kez olmak üzere; AHBS de 7 izlem görünmektedir doğumda ve ilk 48 saate olan izlem, hastane izlemine dahil edilmekte.

 • 1.İzlem: Doğumda
 • 2.İzlem: İlk 48 saatte,
 • 3.İzlem: 15.Günde,
 • 4.İzlem: 41.Günde,(Bu yukarıdaki izlemler aynı zamanda Loğusa izlemiyle paraleldir.)
 • 5.İzlem: 2.Ayda,
 • 6.İzlem: 3.Ayda,
 • 7.İzlem: 4.Ayda,
 • 8.İzlem: 6.Ayda,
 • 9.İzlem: 9.Ayda yapılmalıdır.
slide14
İzlem: 12.Ay. bitiminde,
 • İzlem: 18.Ayda,
 • İzlem: 24.Ayda,
 • İzlem: 30.Ayda,
 • İzlem: 36.Ayda,
 • İzlem: 4 Yaşında
 • İzlem: 5 Yaşında
 • İzlem: 6 Yaşında
slide15
“Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının KorunmasıProgramı ;
 • 0-12 Aylık tüm bebeklere tespit edildikleri günden, yenidoğanlara ise ilk haftadan itibaren 400 IU/gün (3 damla/gün ) dozunda en az 12 ay süresince D vitamini desteği verilmektedir.1 yaşına kadar bir bebeğin profilaktik olarak yaklaşık 3 kutu devit damla kullanması gerekmektedir. Aile Hekimliği başladıktan sonrada D vitamini desteği Müdürlüğümüzden TSM’lere oradan da Aile Hekimlerine verilecektir.
slide16
Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Programı:
 • 4-12 ay her bebeğe demir damla verilmeye devam edilecektir.Ferro Sanol proflaksi dozu 10 mg/gün olup, bu da 9 damlaya eşdeğerdir.
 • Hb <11 g/dl ise tedavidozuna geçilmesi gerekir. Ancak bebek 4 aydan büyük Hb <7 g/dl veya Htc.<%21 olan acilen hastaneye sevk edilmelidir. Demir damla dağıtımlarımız devam edecektir.
 • D vit ve Demir Damla sarfları sarf defterine kaydedilecektir.
slide17
Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı
 • Çalışmalar aynen devam edecek olup, her Aile Sağlığı Merkezinde bir emzirme odası bulundurulacaktır. Aile Hekimleriyine önceden olduğu gibiözel firmalara ait mama reklamı içeren afiş,broşür,vs… reklam materyali bulundurmayacaktır.
slide18
Bebek Ölümü Kayıt-Bildirim Formu 2009/31 Sayılı Genelge gereği.
 • Bebek ölümü “doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler,
 • Perinatal ölümler ise “ölü doğumlarla birlikte ilk 7 gün içerisinde meydana gelen ölümler” olarak tanımlanmaktadır.
 • 22 hafta yada 500 gr’mın üzerinde ölü doğan ve ölen her bebek için ayrı ayrı (ikiz, üçüz, için dahi ayrı ayrı) Perinatal ve Bebek Ölümleri BilgiFormu Aile Hekimi tarafından doldurulacaktır.
slide19
1- Perinatal ve Bebek Ölümü Bilgi form ile beraber ,
 • 2-Gebe Loğusa İzleme Fişi,
 • 3-Ev Halkı Tesbit Fişi,
 • 4-15-49 İzlem Fişi
 • 5-Gebe Risk Değerlendirme Formu
 • 6-Bebek Çocuk Kartı (006) ile birlikte tarafımıza gönderilecektir.
 • Bebek Ölümü yada Ölü Doğum vakası durumunda ay sonunu beklemeden o hafta içerisinde formlar okunaklı olarak düzenlenerek TSM aracılığı ile Müdürlüğümüze gönderilecektir.
slide20
Bütün vakalar, Valilik oluru ile oluşturulmuş olan İl Bebek Ölümleri İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilerekBakanlığa bildirmektedir.
 • Gelen formların incelenmesinde şüpheli görülen vakalar incelenmek üzere Disiplin ve Hukuk Büro Amirliğine gönderilmektedir.
 • Bebek ölümü yada ölü doğum yoksa 0 vaka bildirimine gerek yoktur.
slide22

Formun tam olarak doldurulduğundan emin olunuz

 • Formu Dolduran Kişi (Adı Soyadı):…………………………………………Kurumu/Görevi:………………………………………………………………..Kaşe ve imza:………………………….
 • Kurum Amiri (Ad-Soyad ve İmza) :………………………………………… Sağlık Müdürlüğü Sorumlu Kişi (Ad-Soyad ve İmza):…………………………………………
slide23
Form 102 Aile planlamasıFormu
 • Form 103 ishalli hastalıklar ve zatürre ve Ntp formu.
 • Bu formlar gönderilmiyecektir.
slide24
Neonatal Tarama Programı.
 • NTP kapsamında tüm canlı doğan bebeklerin topuk kanlarının 72 saat sonra ( mümkünse 3-7 günler arasında) emzirmeden sonra alınması gerekmektedir. Haftanın iki günü (Pazartesi ve Perşembe) bilgileri girilen kanlar listelenerek Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi’ne kargo ile gönderilmektedir.
 • Ayrıca daha önceden gönderilmiş olan kanların sonucu günlük olarak Internet ortamından takip edilerek sorunlu olan kanlar, TSM aracılığı ile ilgili ASM lere bildirilecek en kısa zamanda bebekten topuk kanı tekrar alınarak Şubemize ulaştırılması sağlanacaktır.
slide25
Fenilketonüri, Konjenital Hipotroidi ve Biyotinidaz yönünde değerleri yüksek çıkan bebeklerin 3.basamağa sevki ve takibinin yapılacaktır.
 • HASTA tanısı konan bebeklere ASM ve TSM lerde dosya açılacak ve bebeğin ilgili hastalık açısından gelişiminin takibi yapılacaktır.
 • 2010 Yılı Bugüne kadar Tesbit edilen Hasta Sayıs:
 • FKÜ:32 (EKS ve Göçler hariç)
 • Konjenital Hipotiroidi:83
 • Biotinidaz Aktivitesi Yokluğu:1
 • Toplam NTP Hastası Tesbiti:116
slide26
Doğumu müteakip bebekten ilk 48 saat içinde kan alınmışsa bu bebekten tekrar kan almak gerekmektedir.
 • Ayrıca prematüre olanlardan 7-10 günlükken,
 • antibiyotik kullananlardan (antibiyotik bitiminden 3 gün sonra) tekrar topuk kanının alınması gerekmektedir.
slide27
Gönderilen topuk kanlarının sayısı ile aylık olarak canlı doğan bebek sayısı karşılaştırılarak, tüm canlı doğan bebeklerin topuk kanının alınıp alınmadığı titizlikle takip edilmelidir.
slide28
Bir bebekte Topuk kanının son alınma günü (TSH için) 28. güne kadardır. 28. Günden sonra venöz kan alınabilir.Alınan bu venöz kan hastanelerimizde bakılmaktadır.Bilindiği gibi ilk topuk kanı ilk 3-5 gün içerisinde alınıp, bebek hastaysa teşhis edilip hemen tedaviye başlanması gerekmektedir.İlk kan alımı için 28. gün, çok geç kalınmış sayılır ve tedavinin aksatılmasına neden olunmuş sayılır .
slide29
Yenidoğan İşitme Taraması
 • Tüm aileler bu konuda uyarılmalı,

tüm yeni doğanların ilk 3 ay içerisinde işitme taramasından geçirilmesi sağlanmalı ve geçirilip geçirilmediği kaydedilmelidir.

slide30
Talasemi Çalışmaları
 • Okul Taraması çalışmaları TSM lerce yürütülecektir.
 • Evlilik öncesi Talasemi Tarama çalışmaları ASM ler tarafından yürütülecektir.
slide31
Aşağıdaki kayıtlar kullanılmaya devam edilecektir.
 • 1- Ev Halkı Tespit Fişi,
 • 2-Gebe Loğusa İzleme Fişi,
 • 3-Gebeye ait Risk Değerlendirme Formu,
 • 4-Misafir Anne Formu(hastane ortamı dışında doğum yapma riski olan gebe formu),
 • 5-15-49 yaş İzlem Fişi
 • 6-Bebek –Çocuk takip Kartı.
 • 7-Anne,Bebek ölüm kayıtları