vt ky aves n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vtáky ( Aves ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vtáky ( Aves )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vtáky ( Aves ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 247 Views
  • Uploaded on

Vtáky ( Aves ). Znaky tela vtákov: Odľahčená kostra , predné končatiny premenené na krídla, povrch tela chránený perím, čeľuste zakončené zobákom , kosti sú duté, majú stálu teplotu tela, koža je tenká a suchá,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vtáky ( Aves )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Znaky tela vtákov:

Odľahčenákostra,

predné končatiny premenené na krídla,

povrch tela chránený perím,

čeľuste zakončené zobákom,

kosti sú duté,

majú stálu teplotu tela,

koža je tenká a suchá,

neobsahuje žiadne žľazy, okrem veľkej párovej mazovej žľazy nad chvostom,

slide3

Telo pokrývajú obrysové perá, spodná vrstva - páperie rastie tesne pri pokožke. Na krídlach a chvoste sú letky. Perie má niekoľko významných funkcií. Obrysové perá majú ochrannú funkciu a výhodne tvarujú telo. Pevné letky slúžia pri lietaní, umožňujú oprieť sa o vzduch, chvostové pomáhajú meniť alebo udržiavať smer. Jemné páperie zadržiava teplo a tak pomáha pri udržiavaní stálej teploty tela.

slide4

Telo vtákov tvorí hlava, trup a chvost. Ich kostra je veľmi pevná a pritom ľahká, pretože väčšina kostí je dutá. Zachádzajú do nich vzdušné vaky, ktoré sú súčasťou výnimočnej dýchacej sústavy vtákov. Slúžia ako zásobáreň vzduchu, keďže pľúca pri dýchaní svoj tvar nemenia. Umožňujú tak lepšie dýchanie počas letu, zároveň nadľahčujú telo a podieľajú sa na termoregulácii. Súčasťou dýchacej

sústavy je aj hlasový orgán, pomocou ktorého vydávajú rôzne zvuky.

slide5

Vtáky sa rozmnožujú v období, kedy je dostatok potravy. Pre mnohé druhy je v tomto období typické špecifické správanie – svadobné tance. Hovoríme o tokaní. Jeho súčasťou býva aj stavba hniezda. Po oplodnení v tele samice postupne dozrievajú vajíčka. Pre vývin zárodku je potrebné teplo, ktoré vtáčí rodičia vytvárajú sedením na vajíčkach chránených vápenatou škrupinou. Ak sú vyliahnuté mláďatá slepé a bez peria, rodičia ich musia kŕmiť. Ide o kŕmivé vtáky (spevavce, dravce). Viacero druhov vtákov patrí medzi nekŕmivé vtáky. Ich mláďatá sa liahnu operené, vidia, behajú a kŕmia sa samé (zúbkozobce, kury). Väčšina vtákov sa o potomstvo stará.

vt ky rozde ujeme

1. pravtáky (Saururae)

2. pravé vtáky (Ornithurae), ktoré podľa základného spôsobu ich pohybu delíme na:

- bežce

- plavce

- letce

Bežce (Ratitae) sú nelietavé vtáky so silnými nohami prispôsobenými na behanie. Ich krídla nedokážu zdvihnúť pomerne ťažké telo. Najznámejšie z nich sú pštrosy.

Vtáky rozdeľujeme:
slide7

Plavce (Impennes) patria tiež k nelietavým vtákom, ktoré sa adaptovali na život v morských vodách. Ich krídla plnia funkciu plutiev. Patria sem tučniaky žijúce v chladných oblastiach za polárnym kruhom na južnej pologuli.

Väčšina vtákov patrí medzi letce (Carinatae). Dokážu lietať, aj keď nie všetky rovnako dobre.

vt ky ij ce pri vode

Zúbkozobce (Anseriformes)

Hus divá (Anser anser) je sťahovavý vták, prilieta na jar. Hniezda stavia na zemi pri veľkých vodných plochách. Samec a samica spolu trvalo žijú. Živí sa rastlinnou potravou.

Labuť hrbozobá (Cygnus olor) žije na veľkých vodných plochách, kde voda nezamŕza. Nevie sa potápať, ale dobre lieta. Tvoria páry na celý život. Mláďatá sú sivohnedé. Živia sa vodnými rastlinami, ktoré odtŕhajú od dna, dosiahnu na ne vďaka dlhému krku.

Vtáky žijúce pri vode
pot pky podicipediformes
potápka chochlatá (Podicepscristatus)

Patrí medzi potápavé vodné vtáky. Potápa sa za potravou aj pred nebezpečenstvom.

Stavia si plávajúce hniezda v tŕstí. V čase rozmnožovania má na hlave predĺžené perá ako "rožky" a na dlhom krku tmavý "golier". Je to sťahovavý vták.

potápky(Podicipediformes)
veslono ce pelecaniformes
Kormorán veľký (Phalacrocoraxcarbo)

Je čiernej farby s bielou škvrnou okolo zobáka.

Živí sa rybami, ktoré loví pod vodou hákovito ohnutým zobákom.

Denne skonzumuje približne 2 kg rýb.

Hniezdi v kolóniách. Hniezda si stavia na vysokých stromoch.

veslonožce(Pelecaniformes)
brodivce ciconiiformes

Bocian biely (Ciconiaciconia) sa vyskytuje v blízkosti vôd a v mokradiach. Pri hľadaní potravy sa brodí v plytkej vode. Živí sa rybami, žabami, malými cicavcami ale aj plazmi a hmyzom. Je sťahovavý.

Volavka popolavá (Ardeacinerea)

Zdržuje sa v blízkosti väčších vodných tokov. Živí sa najmä rybami. Pri love nehybne stojí v plytkej vode, na korisť striehne. Hniezdi v kolóniách v lesných porastoch na vysokých stromoch.

Brodivce (Ciconiiformes)
spevavce passeriformes

Kúdeľnička lúžna(Remiz pendulinus) je drobný vták, ktorý obýva lužné lesy a porasty v okolí vôd. Prejavuje sa hlasným spevom. Stavia si typické vakovité hniezdo ťažko dostupné pre predátory. Živí sa hmyzom.

Trasochvost biely (Motacillaalba) sa vyskytuje v blízkosti vodných tokov, ale aj v osídlených oblastiach. Potriasa dlhým chvostom, od čoho je odvodené aj jeho meno. Loví hmyz

Trsteniarik bahenný (Acrocephalusscirpaceus) Miskovité hniezda buduje zavesené na steblách trstia nad vodou.

Spevavce(Passeriformes)
ajky lariformes
Čajka smejivá (Larus ridibundus)

Žije v kolóniách pri vnútrozemských tokoch aj na morskom pobreží. Je sivobiela a v časerozmnožovania má hnedú hlavu. Živí sa malými rybami a vodnými bezstavovcami. Občas zaletí za potravou aj na veľké skládky odpadu.

Čajky (Lariformes)
dravce falconiformes
Kaňa močiarna (Circusaeruginosus)

Loví vtáky žijúce pri vode, cicavce, plazy, obojživelníky ale aj ryby. Hniezda si stavia na zemi v tŕstí.

Dravce (Falconiformes)