1 / 56

Una mica

Una mica. d'Astronomia. Hubble.

kendis
Download Presentation

Una mica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Una mica d'Astronomia

 2. Hubble

 3. El Telescopi espacial Hubble és un telescopi robòtic localitzat a les vorades exteriors de l’atmosfera, en òrbita circular al voltant de la Terra a 593 km sobre el nivell del mar, amb un període orbital entre 96 i 97 min. a una velocitat de 28.000 Km/h. Denominat d’aquesta forma en honor d’Edwin Hubble, fou posat en òrbita el 24 d’abril de 1990 com un projecte conjunt de la NASA i de la ESA inaugurant el programa de Grans Observatoris. Té un pes al voltant de 11.000 quilos, és de forma cilíndrica i té una longitud de 13,2 m i un diàmetre màxim de 4,2 metres. El telescopi pot obtenir imatges amb una resolució òptica major de 0,1 segons d’arc.

 4. Estació Espacial Internacional

 5. Vista des de l’interior de la nau

 6. Hubble

 7. En primer lloc tenim la Galàxia del “sombrero”, anomenada també M 104 en el catàleg Messier, distant uns 28 milions d’anys llum, es considera la millor fotografia presa pel Hubble.

 8. En segon lloc tenim la fabulosa Nebula Mz3 anomenada Nebulosa de la Formiga per l’aparença que presenta als telescopis, situada entre 3000 i 6000 anys llum.

 9. En tercer lloc ens apareix la Nebulosa de l’Esquimal NGC 2392, situada a 5000 anys llum.

 10. En quart lloc s’ha escollit la impressionant Nebulosa de l’ull de Gat.

 11. En cinquè lloc s’ha escollit la Nebulosa Hourglass situada a 8000 anys llum, una preciosa nebulosa amb un estrenyiment a la part central.

 12. En sisè lloc tenim la Nebulosa del Con, a 2.5 anys llum.

 13. En setè lloc trobem un fragment de la Nebulosa del Cigne situada a 5500 anys llum de distància, descrita com " un bombollejant oceà d’hidrogen amb petites quantitats d’oxigen, sofre i altres elements"

 14. En vuitè lloc una preciosa imatge denominada “Nit estrellada"

 15. En novè lloc, dues galàxies arremolinades la NGC 2207 i la IC 2163 situades a 114 milions de anys llum.

 16. En desè lloc tenim un fragment de la Nebulosa Trífida, un bressol estel·lar a 9000 anys llum.

 17. Altres imatges de Hubble

 18. Sonda Voyager 1

 19. Situació actual Voyager 1 (102 AU) Òrbita de plutó

 20. Planeta nan 2003 UB 313 (Eris)

 21. Cometa Halley

 22. M16: Nebulosa de l’Àguila

 23. M57: Nebulosa de l’Anell

 24. Nebulosa RCW 79

 25. NGC 2237: Nebulosa de la Roseta

 26. M42: Nebulosa d’Orió

 27. Protoestrella

 28. Via Làctia (marcat el nostre Sol)

 29. Forat negre

 30. NGC 4414

 31. La Terra amb núvols

 32. La Terra sense núvols

 33. Terra amb Lluna Creixent

 34. Terra amb Lluna Nova

 35. Terra amb lLuna Plena

 36. El sol amb atmosfera

 37. El sol sense atmosfera

 38. Venus sense núvols

 39. Venus amb núvols

 40. Mercuri

 41. Mart

 42. Òrbites Mart, Phobos i Deimos

 43. Júpiter

 44. Òrbites satèl·lits Júpiter (els 8 primers, els més propers)

 45. Saturn

 46. Òrbites Saturn i Satèl·lits

 47. Urà

 48. Òrbites d’Urà i Satèl·lits

 49. Neptú

 50. Òrbites de Neptú (excepte Nereida)

More Related