b i 6 nh d ng trang t nh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 6 Định dạng trang tính PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 6 Định dạng trang tính

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Bài 6 Định dạng trang tính - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Bài 6 Định dạng trang tính. Các em hãy cho biết “Dữ liệu được trình bày trên bảng tính như thế nào?”. Dữ liệu số: căn thẳng lề phải. Dữ liệu kí tự: căn thẳng lề trái. Các em hãy nhận xét và so sánh về hai trang tính?. 1. 2. 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bài 6 Định dạng trang tính


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Các em hãy cho biết “Dữ liệu được trình bày trên bảng tính như thế nào?”

Dữ liệu số: căn thẳng lề phải

Dữ liệu kí tự: căn thẳng lề trái

1 nh d ng ph ng ch c ch v ki u ch
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

Em hãy cho biết thanh công cụ định dạng có những nút lệnh gì?

Chọn kiểu chữ đậm

Chọn kiểu chữ gạch chân

Chọn phông chữ

Chọn cỡ chữ

Chọn kiểu chữ nghiêng

slide5

Để chọn hoặc thay đổi phông chữ của dữ liệu, ta phải làm gì?

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

Nháy mũi tên ở ô Font và chọn phôngchữ thích hợp

Chọn phông chữ thích hợp

l m th n o ch n ho c thay i c ch trong trang t nh
Làm thế nào để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính?

Nháy mũi tên ở ô Size chọn cỡ chữ thích hợp

Chọn cỡ chữ thích hợp

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

mu n thay i ki u ch trong trang t nh ta c n ph i l m g
Thao tác với 3 nút B, I, U tương tự nhau

Có thể kết hợp nhiều kiểu chữ:

Vừa đậm vừa nghiêng

Vừa nghiêng vừa gạch chân

……

Muốn thay đổi kiểu chữ trong trang tính ta cần phải làm gì?

Nháy nút B để chọn chữ đậm

Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung

 chọn 2 nút B và I

 chọn 2 nút U và I

2 ch n m u ch
2. Chọn màu chữ

Muốn tô màu cho văn bản trong trang tính thì ta làm như thế nào?

Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ

Nháy mũi tên ô Font Color

Chọn màu thích hợp

3 c n l trong t nh
Thao tác với 3 nút căn lề tương tự nhau3. Căn lề trong ô tính

Căn giữa ô

Căn lề phải ô

Căn lề trái ô

Nhấn nút để căn giữa các ô tính

Chọn các ô có nội dung cần căn lề

slide10
Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ô

Ô A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A”

Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào?

3. Căn lề trong ô tính

slide11
Sử dụng nút Merge and Center

3. Căn lề trong ô tính

Nháy vào nút Merge and Center

Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào giữa

4 t ng ho c gi m ch s th p ph n
Khi làm tăng hoặc giảm chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân

Tăng một chữ số thập phân

Giảm một chữ số thập phân

Nháy nút

Chọn ô cần giảm chữ số thập phân

5 t m u n n v k ng bi n
5. Tô màu nền và kẻ đường biên

a. Tô màu nền cho ô tính

Các bước tô màu nền cho ô tính

Màu nền ô tính giúp dễ phân biệt và so sánh các miền dữ liệu khác nhau

Nháy mũi tên ở nút Fill Color

Chọn các ô cần tô màu nền

Nháy chọn màu nền thích hợp

5 t m u n n v k ng bi n1
5. Tô màu nền và kẻ đường biên

b. Kẻ đường biên cho ô tính

Các em hãy quan sát trang tính dưới đây?

slide15

5. Tô màu nền và kẻ đường biên

b. Kẻ đường biên cho ô tính

Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên

Các bước kẻ đường biên cho ô tính

Chọn kiểu đường biên thích hợp

Chọn các ô cần kẻ đường biên

c u 1 v n b n d ng 16 s c nh d ng nh th n o
Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào?

Cho trang tính như hình bên

Chọn dòng 16

Lần lượt chọn các nút B và I

c u 1 v n b n d ng 16 s c nh d ng nh th n o1
Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào?

Cho trang tính như hình bên

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên

Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng

Văn bản ở dòng 16 vừa đậm vừa nghiêng

Văn bản ở dòng 16 không thay đổi

c u 2 k t qu c a vi c th c hi n c c thao t c tr n nh th n o
Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?

Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải

Cho bảng tính như hình bên

Chọn các ô từ A đến G của hàng 1

c u 2 k t qu c a vi c th c hi n c c thao t c tr n nh th n o1
Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?

Chọn các ô từ A đến G của hàng 1

Lần lượt nhấn nút Merger and Center và nút căn phải

Cho bảng tính như hình bên

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Văn bản sẽ căn giữa

Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa

Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải

Không có thay đổi nào

c u 3 n u trong c1 c c ng th c a1 b1 em s nh n c k t qu g trong
Câu 3:Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1.Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó?

Cho trang tính như hình bên

Ô A1 có giá trị: 1.51

Ô B1 có giá trị: 2.61

Ô C1 có kiểu nguyên

1.51

2.61

c u 3 n u trong c1 c c ng th c a1 b1 em s nh n c k t qu g trong1
Câu 3: Nếu trong ô C1 có công thức = A1 + B1.Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó?

Cho trang tính như hình bên

Ô A1 có giá trị: 1.51

Ô B1 có giá trị: 2.61

Ô C1 định dạng kiểu nguyên

1.51

2.61

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Ô C1 có giá trị là : 4

Ô C1 có giá trị là : 4.0

Ô C1 có giá trị là: 4.1

Ô C1 có giá trị là : 4.12

c u 4 sao ch p n i dung a1 v o a3 em th d o n sau khi sao ch p a3 c n n v ph ng ch m u g
Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

A1

Cho bảng tính như hình bên

Ô A1: nền vàng chữ đỏ

Ô A3: nền trắng chữ đen

A3

c u 4 sao ch p n i dung a1 v o a3 em th d o n sau khi sao ch p a3 c n n v ph ng ch m u g1
Câu 4: Sao chép nội dung ô A1 vào ô A3. Em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Ô A1: nền vàng chữ đỏ

Ô A3: nền trắng chữ đen

Cho bảng tính như hình bên

A1

A3

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đen

Ô A3 có nền trắng, phông chữ màu đỏ

Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đen

Ô A3 có nền vàng, phông chữ màu đỏ