c ng th ng tin i n t camau gov vn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.vn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.vn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.vn - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.gov.vn. Hiện Trạng. Hiện Trạng. Hiện Trạng. Hiện Trạng. Hiện Trạng. Hiện Trạng. Hạn Chế. Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính Phủ Điều 13. Thông tin tiếng nước ngoài Điều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa học

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cổng Thông Tin Điện Tử Camau.vn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c ng th ng tin i n t camau gov vn

CổngThông Tin ĐiệnTử Camau.gov.vn

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng1
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng2
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng3
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng4
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

hi n tr ng5
HiệnTrạng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

h n ch
HạnChế

Công TTĐT Cà Mau chưa đáp ứng được so với Nghị định 43 Chính Phủ

 • Điều 13. Thông tin tiếng nước ngoài
 • Điều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa học
 • Điều 10. Thông tin chủ yếu

Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p
GiảiPháp

Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau

http://camau.gov.vn

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

slide10

Xâydựng Module lấy ý kiếnnhândândựthảovănbảnphápluật

Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:

 • Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến
  • Cung cấp cổng tiếp nhập ý kiến góp ý của nhân dân theo từng dự thảo văn bản pháp luật cụ thể.
  • Thông tin góp ý được thống kê theo từng văn bản riêng biệt.

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

slide11

Mộtsốvídụgóp ý dựthảovănbảnphápluật

Góp ý dự thảo văn bản pháp luật:

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

slide12

Mộtsốvídụgóp ý dựthảovănbảnphápluật

Góp ý dự thảo văn bản pháp luật :

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng h th ng a ng n ng
Giảiphápxâydựnghệthôngđangônngữ
 • Cung cấp một tiện ích cho phép người dùng có thể biên dịch tất cả dữ liệu sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Việc cập nhật ngôn ngữ một cách dễ dàng và không giới hạn.
 • Đảm bảo toàn bộ hệ thống được đặt đúng vị trí ngôn ngữ mà người dùng đã chọn.

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

m t s v d g p d th o v n b n ph p lu t
Mộtsốvídụgóp ý dựthảovănbảnphápluật

Đa ngôn ngữ:

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng chuy n m c t i khoa h c
Giảiphápxâydựngchuyênmụcđềtàikhoahọc
 • Cung cấp danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện.
 • Dữ liệu kèm theo:

báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của công trình, đề tài

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

m t s v d chuy n m c t i khoa h c
Mộtsốvídụchuyênmụcđềtàikhoahọc

Thông tin về chương trình, đề tài khoa học:

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

m t s gi i ph p m
Mộtsốgiảiphápmở

Năng cao hiệu qua truyền tải thông tin cho Cổng TTĐT Cà Mau: Các thành phần được bổ sung vào Cổng TTĐT Cà Mau

http://camau.gov.vn

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng chuy n m c kinh t x h i
Giảiphápxâydưngchuyênmụckinhtế - xãhội

Mục tiêu:

 • Tăng cường hiệu quả việc truyền tải thông tin.
 • Tạo thuận lợi cho việc cập nhật thông tin môt cách nhanh chóng.

Giải pháp

Chuyên mục Kinh Tế - Xã Hội (KT - XH) được tích hợp từ các chuyên mục sau:

 • Định hướng phát triển
 • Tư liệu kinh tế xã hội
 • Giới thiệu chung
 • Dự án mời gọi đầu tư

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng chuy n m c kinh t x h i1
Giảiphápxâydưngchuyênmụckinhtế - xãhội

Thông tin KT –XH của tỉnh:

KinhTế - XãHội

Báocáothôngkế

Giớithiệutổngquan

Quyhoạchpháttriển

Kếhoạchpháttriển

Chươngtrìnhdựántrọngđiểm

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

th nh ph n b sung
ThànhPhầnBổ Sung
 • Giới thiệu tổng quan:

Cung cấp thông tin toàn diện về KT –XH của tỉnh

 • Quy hoạch phát triển:

Cung cấp thông tin về chiến lược quy hoạch theo từng địa phương và ngành nghề cụ thể.

Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư

 • Báo cáo thông kê:

Cung cấp thông tin bao gồm:số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê.

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

th nh ph n b sung1
ThànhPhầnBổ Sung
 • Kế hoạch phát triển:

Cung cấp thông tin kế hoạch phát triển KT – XH hàng năm và theo từng lĩnh vực, từng địa phương cụ thể

 • Chương trình dự án trọng điểm:

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất…

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng chuy n m c l ch c ng t c c a ban l nh o
Giảiphápxâydựngchuyênmụclịchcôngtáccủa ban lãnhđạo
 • Cung cấp thông tin chi tiết thời gian làm việc của ban lãnh đạo
 • Thông tin được quản lý theo thời gian là một tuần
 • Người dùng có thể tìm kiếm thông tin làm việc của ban lãnh đạo một cách dễ dàng và nhanh chóng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

slide23

Mộtsốvídụchuyênmụclịchcôngtáccủa ban lãnhđạo

Lịch công tác của lãnh đạo tỉnh:

Nội dung bao gồm một lịch chi tiết tuần tới và danh sách phía dưới các lịch làm việc các tuần trước đó.

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải chi

gi i ph p x y d ng chuy n m c tra c u gi t
GiảiphápxâydựngchuyênmụcTracứugiáđất
 • Cung cấp thông tin chi tiết về bảng giá đất hiện tại theo từng khu vực, từng nhóm
 • cho phép người dân có thề tra cứu về giá cả hiện hành đất đai một cách nhanh chóng

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

gi i ph p x y d ng chuy n m c tra c u gi t1
GiảiphápxâydựngchuyênmụcTracứugiáđất

Tra cứu giá đất:

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

th nh ph n b sung2
ThànhPhầnBổ Sung

Tra cứu thông tin doanh nghiệp:

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau

k t qu
Kếtquả

Cấu trúc thành phần của Website http://www.Camau.gov.vn

Công Thông Tin Điện Tử Cà Mau