Provedba i institucionaliziranje NHA
Download
1 / 34

Provedba i institucionaliziranje NHA za Sloveniju - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Provedba i institucionaliziranje NHA za Sloveniju. Eva Zver Stručnjak za nacionalne zdravstvene račune eva.zver@gov.si Banja Luka, 19.-20. juna 2012. Pregled prezentacije. Osnovne informacije o provedbi N HA Proces institucionalizacije – prva faza Pristup prve faze Glavni izazovi .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Provedba i institucionaliziranje NHA za Sloveniju' - kelly-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Provedba i institucionaliziranje NHA za Sloveniju

Eva Zver

Stručnjak za nacionalne zdravstvene račune

eva.zver@gov.si

Banja Luka, 19.-20. juna 2012.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Pregled prezentacije

 • Osnovne informacije o provedbiNHA

 • Proces institucionalizacije – prva faza

 • Pristup prve faze

 • Glavni izazovi.

 • Rezultati i glavna odstupanja

 • Daljnje aktivnosti


Osnovne informacije o procesu provedbe
Osnovne informacije o procesu provedbe

 • Prije 2005. god., Slovenija nije imala zvanične statističke podatke o nacionalnim računima u zdravstvu, a nije postojala ni zvanična institucija odgovorna za izvještavanje podataka o troškovima u zdravstvu SZO-u i Eurostatu.

 • Upitnik SZO-a o troškovima u zdravstvu je ispunjavalo Ministarstvo zdravstva.Podatke za upitnik je prikupljalo od glavnih aktera u finansiranju (Zavoda zdravstvenog osiguranja Slovenije, Ministarstva zdravstva, kompanija za privatno dobrovoljno osiguranje i Ankete o potrošnji/budžetu domaćinstva), ali samo na agregiranom nivou.

 • Zavod zdravstvenog osiguranja Slovenije je koristio vlastiti sistem klasifikacije za troškove u zdravstvu disagregirane/raščlanjene na funkcije i davaoce usluga; oni su objavljivali i agregirane podatke za neke funkcije u svom godišnjem izvještaju.

 • Ministarstvo finansija je prikupljalo podatke o troškovima javnog zdravstva u skladu sa Ekonomskom klasifikacijom troškova i u skladu sa Funkcionalnom klasifikacijom - COFOG (ali samo do jednocifrenog nivoa).


Osnovne informacije o procesu provedbe nastavak
Osnovne informacije o procesu provedbe (nastavak)

 • Pilot projekat provedbe NHA je započeo 2004. godinena inicijativu Ministarstva zdravstva i Inštituta za javno zdravstvo.

 • Glavni razlozi za započinjanje projekta su bili:

 • unaprijeđenje nacionalnog izvještavanja o troškovima u zdravstvu;

 • ispunjavanje zahtjeva Eurostata;

 • pripema međunarodno uporedivih podataka o troškovima u zdravstvu;

 • razvijanje alata za analizu potrošnje u zdravstvu;

 • ispunjavanje zahtjeva za podacima za projiciranje javnih izdataka u zdravstvu i dugoročni njegi.


Osnovne informacije o procesu provedbe nastavak1
Osnovne informacije o procesu provedbe (nastavak)

 • Prvi problem u Sloveniji je bio institucionalne prirode:

 • Ko je odgovoran za kompiliranje nacionalnih računa u zdravstvu (NHA)?


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

 • Statistički ured Republike Slovenijeje preuzeo odgovornost za provedbu SHA:

 • Projektna grupa je uspostavljena krajem februara 2005. godine i potpisan je papir o saradnji između institucija

 • Glavni zadatak projektne grupe je bila provedba nacionalnih računa u zdravstvu u Sloveniji (National Health Accounts-NHA) u skladu sa metodologijomSHA, i ispunjavanje zahtjeva Eurostata

 • Provedba NHA je postala i jedan od projekata u izradi naveden u zvaničnom dokumentu: Nacionalni statistički program Slovenije

 • Institut za javno zdravstvoje preuzeo odgovornost za provedbutroškova rada u zdravstvu (Health Labor Accounts - HLA).


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

PROJEKTNA GRUPA:

10 osoba iz 7 institucija

RADNA GRUPA:

3 osobe iz 3 institucije


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

RADNA GRUPA

Statistički ured Republike Slovenije (SURS):

- voditelj projekta i kontakt osoba: g. Stane Marn

- SURSje uključen i kao pružatelj podataka,a pruža i tehničku podršku

Inštitut za javno zdravstvo

- Jedna osoba kao savjetnik ikompajler (osoba koja kompilira podatke): gđa Eva Turk (na projektu je radila pola svog radnog vremena, imala je pristup internim bazama podataka SURS-a)

- IJZje bio uključen i kao pružatelj podataka i pruža naučnu podršku

Institut za makroekonomsku analizu i razvoj (Institute for Macroeconomic Analysis and Development - IMAD) (vladin institut)

- jedna osoba kao savjetnik ikompajler: gđa Eva Zver

- i IMAD pruža naučnu podršku


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

PROJEKTNA GRUPA

Radna grupa: SURS, IJZ, IMAD

+

Druge organizacije uključene u provedbu SHA:

- Ministarstvo zdravstva

- Zavod zdravstvenog osiguranja

- Ministarstvo finansija

- Univerzitetska klinička bolnica

Sve ove institucije učestvuju:

- sa jednim ili dva stručnjaka u Projektnom timu

-kao davaoci podataka


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

 • Iskustva sa organizacijom procesa provedbe u Sloveniji:

 • 1. Osobine kompajlera u glavnoj radnoj grupi:

 • - Voditelj projekta je viši stručnjak u SURS. On je ekonomista i radio je kao statističari višegodišnji stručnjak za nacionalne račune. On je šef Satelitskog odjela za račune od 2004.god. Ima pristup dobro opskrbljenim bazama podataka u SURS-u i u dobrim je odnosima sa ljudima koji rade u Odjelu za nacionalne račune.

 • - Oba druga stručnjaka u glavnom radnom timu su ekonomisti; njihov istraživački rad se fokusira na zdravstvenu ekonomiju i oni doprinose provedbi i kao potencijalni korisnici tih podataka u budućnosti.

 • Sva tri kompajlerau glavnom timu među sobom održavaju jako dobre odnose, kao i sa širokim krugom ljudi iz ostalih zdravstvenih institucija i ljekarima iz kliničkih bolnica.

 • Ostali stručnjaci iz proširenog sastava projektne grupe posjeduju znanja o zdravstvenom sistemu i većina njih su veoma susretljivi i spremni na saradnju.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces institucionalizacije – prva faza

 • 2. Šta je sa finansiranjem projekta?

 • - IJZ je za pilot projekat dobio finansijsku pomoć od Eurostata, jer je ugovor bio potpisan prije nego je odlučeno da će SURS biti odgovorna institucija.

 • Sada SURS finansira daljnji razvoj ali još uvijek ne postoje dodatana finansijska sredstva za radNHA; SURS ne dobija dodatna sredstva za projekat NHA iz općeg budžeta.

 • - Sve tri osobe u glavnom timu rade na projektu u okviru svojih redovnih zaposlenja pored svih zadataka koje imaju u svojim institucijama (SURS, IJZ, IMAD). Niko iz radne grupe nema dodatni ugovor za rad na ovom projektu.

 • 3.Vanjski aspekti institucionalizacije su važni

 • Konsultacije i saradnja sa svim potencijalnim korisnicima (IJZ, IMAD, Ministarstvo zdravstva, Zavod zdr. osiguranja Slovenije (ZZOS), Univerzitet, zavodi za istraživanje, …)

 • Od velike važnosti je bilo učestvovanje na različitim seminarima i konferencijama, kao i predstavljanje procesa provedbe ostalim stručnjacima i stručnoj javnosti.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Pristup u prvoj fazi

 • 1. Početne tačke

 • Prva literatura:

 • Sistem računa u zdravstvu / A System of Health Accounts. Version 1. OECD: Pariz, 2000.g.

 • Vodič za izradu nacionalnih računa u zdravstvu: sa posebnim primjenama za zemlje sa niskim i srednjim prihodima. SZO: Ženeva, 2003.

 • Smjernice za sistem računa u zdravstvu. Praktični vodič za primjenu sistema računa u zdravstvu u EU.Ured za nacionalnu statistiku Velike Britanije: 2004.

 • Prijevod OECD priručnikaA System of Health Accounts (Prevedeni priručnik je bio od velike koristi radnoj grupi tokom procesa kompiliranja, kao i za pripremu izvještaja Eurostatu i prezentacija na seminarima u Sloveniji.)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Pristup u prvoj fazi (nastavak)

 • 1. Pregled izvora podataka

 • Svi postojeći izvori podataka su analizirani i opisani!


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Proces kompiliranjaNHA u Sloveniji:

Lista nacionalnih davaoca zdr. usluga prema HP

Tabela za konverziju između NACE Rev.1 i HP

Lista agenata finansiranja u zdravstvu prema HF

Tabela za konverziju između podataka HIIS-a i HC, HP + drugih izvora na strani potražnje

Dodjeljivanje HF, HC i HP svakom finansijskom toku od svakog agenta finansiranja u zdravstvu

Kompiliranje tabele HPXHF

Kompiliranje tabeleHCXHF

Korištenje izvora na strani provajdera (ponude) za popunjavanje podataka koji nedostaju

Kompiliranje tabele HCXHP

Provjera usklađenosti sa agregatima nacionalnih računa

Poravnavanje podataka i tabela


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Pristup u prvoj fazi (nastavak)

 • Prvi koraci:

Poslovni registar Slovenije

(identifikacijski broj, naziv firme, kod glavne djelatnosti

(NACE Rev. 1 i nacionalni SCA kod), kod vlasnika, kod sektora institucije (ESA 95).

Registar provajdera zdravstvene zaštite pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Slovenije

(za javne i privatne provajdere usluga u mreži javnog zdravstva)

Registar privatnih ordinacija/praksi i zubara pri Zavodu za javno zdravstvo

(privatni davaoci usluga van mreže javnog zdravstva)

Popis nacionalnih provajdera zdr. zaštite - ICHA-HP

“Ukrštena”tabela između koda glavne djelatnosti (NACE Rev. 1 ikod SCA) i koda ICHA-HP (za identificiranje nižih nivoa HP koristili smo Registar pri HIIS – on sadrži sve djelatnosti svih provajdera; korištena je dominantna djelatnost)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Pristup u prvoj fazi (nastavak)

 • Kompiliranje se nastavilo sa pristupom strane potražnje (pristupizvora finansiranja).

Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Rezultati prve faze

 • U julu 2005.g.(nakon 4-mjesečnog rada), Slovenija je poslala izvještaj Eurostatu sa prvim kompiliranim tabelama za 2003.:

 • Tabela 2 (HCXHP): Ukupni troškovi u zdravstvu po funkcijama zaštite i granama provajdera

 • Tabela 3 (HPXHF): Ukupni troškovi u zdravstvu po provajderima i agentima finansiranja

 • Tabela 4 (HCXHF): Ukupni troškovi u zdravstvu po funkcijama zaštite i agentima finansiranja

 • Zahvaljujući detaljnoj bazi podataka ZZOS-a, kvalitet javnih troškova je bio jako dobari za trocifreni nivo HC i HP, ali disagregacija privatnih troškova je više ili manje bila stvar procjene.

 • Podaci od strane potražnje nisu bili usklađeni sa stranom proizvodnje. Izvršena je samo provjera na agregiranom nivou.

 • Većina funkcija vezanih za zdravstvo nisu bile uključene u prvoj fazi ili su bile vrlo gruboobuhvaćene zbog kratkog raspoloživog vremena (procijenili smo HC.R.3, HC.R.4 i HC.R.7)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Rezultati prve faze(nastavak)

 • Glavni problemi su naznačeni za:

 • Dostupnost izvora podataka privatnih troškova:

 • zaprivatne osiguravajuće kuće moguća je bila samo gruba procjena po HC klasifikaciji, čak i manje precizna za HP klasifikaciju

 • podatkeiz Ankete o potrošnji/budžetu domaćinstva su bili potcjenjeni i nisu bili dovoljno detaljni

 • zaneprofitne organizacije i velika preduzeća dostupni su samo podaci o pristupu davaoca usluga

 • Odstupanja dostupnih podataka od zahtjeva SHA:

  - neke podkategorijefunkcionalne klasifikacije nisu obuhvaćene

 • (laboratorijska ispitivanja za vanjske pacijente, dnevni bolnički slučajevi, kućne posjete ljekara, itd.; podaci za MR i CT su bili dostupni ukupno za hospitalizirane i vanjske pacijente a ne razdvojeno, …)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Rezultati

 • Ispunjeni Zajednički upitnik (JQ) za Sloveniju je vraćen Eurostatu i SZO-u u julu 2006.: tabele HCXHP, HCXHF, HPXHF, FSXHF

 • Prve zvanično objavljene podatke za 2003. i 2004. je izdao SURS u decembru 2006. (tabele HCXHP, HCXHF, HPXHF; HC i HP samo do jednocifrenog nivoa).

Izvor: SURS Prvo objavljivanje 22.12.2006.: Troškovi u zdravstvu za Sloveniju za 2004.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Rezultati i glavna odstupanja (nastavak)

Izvor: SURS Prvo objavljivanje 22.12.2006.: Troškovi u zdravstvu za Sloveniju za 2004.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Rezultati i glavna odstupanja (nastavak)

Izvor: SURS Prvo objavljivanje 22.12.2006.: Troškovi u zdravstvu za Sloveniju za 2004.


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

 • 1. Rješavanje određenih problema navedenih u prvoj fazi:

 • Morali smo koristiti izvore na strani provajdera: finansijski izvodi prihoda i rashoda, bolnički interni izvještaji, baza podataka DRG (Diagnosis-Related Groups):

 • Izdaci privatnog osiguranja:

 • Neki provajderi sa primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa su posebno anketirani kako bi se dobili podaci o tome koliko je svaka funkcija/usluga (HC) dobila iz privatnog osiguranja.

 • Izdaci domaćinstva za zdravstvo (izdaci iz đepa):

 • Detaljna analiza Anketa o potrošnji domaćinstava

 • Uspoređenje sa prometom u trgovini sa farmacutskim proizvodima

 • - analizadirektnih troškova navedenih u bolničkim internim izvještajima

 • - bolnički interni izvještaji: prihodi dobijeni od stranaca (izuzeti iz ukupnih izdataka domaćistava)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

 • Rješavanje određenih problema navedenih u prvoj fazi (nastavak):

 • Neprofitni davaoci usluga:

  - Izvještaj Fondacija za finansiranje NVO u Sloveniji (Foundation for Financing NGO’s in Slovenia - FIHO) je analiziran i izdvojeni su izdaci za zdravstvo

 • Podkategorije HC i HP klasifikacije:

 • - bolnički interni izvještaji

 • podaci iz DRG sistema (ZZJZ): DRG podaci su dosptupni samo za kurativnu njegu hospitaliziranih pacijenata – imamo dobre procjene za dnevne bolničke slučajeve (HC.1.2)!!!

 • Procjena za investicije u zdravstvu:

 • Direktno se koristi podatak iz nacionalnih računa:

 • Za javne troškove: agregirani podaci iz COFOG baze podataka; provjereni i sa podacima Ministarstva zdravlja

 • Za privatne troškove: posebni godišnji izvještaj o kapitalnim ulaganjima (Odjel za nacionalne račune)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

 • 2. Prikupljanje podataka za funkcije vezane za zdravstvo (HC.R.2 - HC.R.7)

 • HC. R. 2 (Edukacija i obuka):finansijski izvještaji prihoda i rashoda (za sve institucije koje se bave zdravstvenim obrazovanjem (sekundarne i tercijarne)sa liste objavljene u Godišnjem izvještaju zdravstvene statistike (ZZJZ)).

 • HC. R. 3 (Istraživanja i razvoju zdravstvu): Frascati anketa (SURS).

 • HC. R. 4 (Kontrola namirnica, higijene i vode za piće ) i HC. R.5 (Zdravlje i okoliš): za javne provajdere koji su registrirani za obavljanje usluga javnog zdravstva,analizirali smo prihode od njihovih tržišnih aktivnosti; presjek na

 • HC.R.6.1 Socijalne usluge dugoročne zdravstvene njege(objašnjeno na sljedećem slajdu…)

 • HC.R.7. Novčane beneficije vezane za zdravstvo:baza podatakaESPROSS (uključene su novčane beneficije od ZZOS-ai poslodavaca).


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

 • 3. Procjena za ukupne izdace za dugoročnu njegu (HC.3 + HC.R.6.1)

 • Ministarstvo zdravstva je 2006. godine u saradnji sa stručnjacima iz IMAD-ai Ministarstvom za socijalne poslove pripremilo prvi prijedlog zakona o dugoročnoj njezi (u godini 2012 još uvijek samo prijedlog!)

 • U Sloveniji su prve procjene za ukupne izdace za dugoročnu njegu pripremljene 2005. god. (2004.g.)

 • U julu 2006.g., IMAD i SURS su organizirali sastanke sa stručnjacima iz svih institucija koje su uključene u finansiranje dugoročne njege (ZZOS, Zavod za penziono i invalidsko osiguranje, Ministarstvo rada, porodice i socijalnih poslova) i sa stručnjacima iz Instituta za socijalne poslove (u izvještaju oni prikupljaju podatke o pruženim uslugama dugoročne njege u staračkim domovima i domovima za hendikepirana lica)

 • U skladu sa definicijama i dodatnim opisima iz Zajedničkog upitnika (JQ) 2006., za sve izdatke je definirana granica između dugoročne med. njege (HC.3) i socijalnih usluga vezanih za zdravstvo (HC.R.6.1)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

4. Procjena za ukupne troškove za dugoročnu njeguHC.3 + HC.R.6.1 = 1,1% GDP)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Glavna unapređenja u 2006. – 2007.

 • 5. Provjera kompatibilnosti agregiranih podataka sa podacima u nacionalnim računima :

 • Provjera najvažnijih agregata:

 • Tekući izdaci za zdravstvo u NHA = Ukupni izdaci za krajnju potrošnju za zdravstvo (vlada, domaćinstava i NPISG) u nacionalnim računima

 • Tekući javni izdaci za zdravstvo u NHA = Izdaci za krajnju potrošnju vlade za zdravstvo

 • Tekući privatni izdaci za zdravstvo u NHA = Izdaci za krajnju potrošnju domaćinstava za zdravstvo (po COICOP za 0.06) u nacionalnim računima

 • Provjera odstupanja između ukupnih izdataka za zdravstvo po NHA i ukupne proizvodnje za zdravstvo u nacionalnim računima (djelatnost 851- Zdravstvo po SKD 2002)(postoje dosta veliki metodološki razlozi za odstupanja)

 • Ukupni javni izdaci za zdravstvo u NHA = Ukupni izdaci vlade za zdravstvo po COFOG (Classification of Functions of Government)

 • Provjera nekih kategorija sa statistiko ESPROSS


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Daljne aktivnosti u godinama 2008.-2012.

 • Daljnja unaprijeđenja u dostupnosti podataka i kompiliranju glavnih NHA tabela :

 • Stalno unaprijeđenje procjena za troškove domaćinstva

 • Unaprijeđenje procjena za nevladine organizacije

 • Analiziranje i bolje procjene podataka o privatnem osiguranju po funkcijama (HC) i davaocima usluga (HP)

 • Pregled konsistentnosti pri kombiniranju podataka iz DRG sistema

 • Daljnji rad na unaprijeđenju procjene izdataka za dugoročno njego !!!

 • Rad na seriji podataka za godine 1995 – 2002 (samo prvi nivo)

 • Rad na procjenama izdataka u zdravstvu po starosti, spolu i bolesti pacienata!!! (to su jako važni podaci za projekcije!)

 • Rad na procjeni uvoza i izvoza zdravstvenih usluga

 • Rad na evidentiranju cijena zdravstvenih usluga (pilotna študija OECD)

 • Mjerenje produktivnosti u zdravstvenoj zaštiti (SURS)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Daljne aktivnosti u godinama 2008.-2012.

 • Razvojni zadaci vezani za NHA:

 • Rad na procjenama izdataka u zdravstvu po starosti, spolu i bolesti pacienata!!! (to su jako važni podaci za projekcije!)

 • Rad na procjeni uvoza i izvoza zdravstvenih usluga

 • Rad na evidentiranju cijena zdravstvenih usluga (pilotna študija OECD)

 • Mjerenje produktivnosti u zdravstvenoj zaštiti (SURS)


Provedba i institucionaliziranje nha za sloveniju

Institucionalizacija – druga faza

 • Propisi i regulativa slovenskih nacionalnih zdravstvenih računa:

 • U godinama 2005.-2008. statistika NHA je uključena kao razvojni zadatak u srednjeročni (petgodišnji) i u godišnji Program statističkih iztraživanja (jedan stručnjak u SURS od 2006. godine dalje radi samo na statistiki nacionalnih zdravstvenih računa – g. Stane Marn)

 • (Letni program statističkih iztraživanja je dokument koji se predloži na vladu)

 • U godini 2009. statistika osnovnih tabela NHA je uključena u godišnji Program statističkih iztraživanja kao redno statističko iztraživanje SURS

 • Podaci se zvanično objave u času t+18, u isto vreme se šalju Eurostatu, WHO i OECD (Eurostatu na osnovi gentlement agreement)

 • Stalna saradnja sa inštitucijama koje su uključene u kompilaciju tabela od godine 2005. (projektna grupa NHA) i saradnja sa korisnicimaNHA podataka (diseminiranje rezultata, analiza rezultata,korištenje podataka kao osnova za projekcije, itd.)

 • Daljni razvoj svih podtabela in komponenta metodologije SHA je ključen u Program statističkih iztraživanja kao razvojni zadatak