skrip persembahan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKRIP PERSEMBAHAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKRIP PERSEMBAHAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 141

SKRIP PERSEMBAHAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 2715 Views
 • Uploaded on

SKRIP PERSEMBAHAN. KUMPULAN MEDICOM JABATAN KESIHATAN MASYARAKAT PUSAT PERUBATAN UKM. Sirih berlipat sirih pinang Sirih dari Pulau Mutiara Pemanis kata Selamat Datang Awal Bismillah pembuka bicara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SKRIP PERSEMBAHAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skrip persembahan

SKRIP PERSEMBAHAN

KUMPULAN MEDICOM

JABATAN KESIHATAN MASYARAKAT

PUSAT PERUBATAN UKM

slide2

Sirih berlipat sirih pinang

 • Sirih dari Pulau Mutiara
 • Pemanis kata Selamat Datang
 • Awal Bismillah pembuka bicara
slide3

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Yang dihormati,ahli jawatankuasa pemandu, urus setia serta rakan-rakan KIK yang lain.

 • Kami dari Kumpulan Medicom akan membuat persembahan projek kumpulan kami.
slide4

BAB 1

PENGENALAN

slide5

Dipaparkan dilayar 5 matlamat UKM

 • Berikut adalah rajah yang menunjukkan ekosistem Ilmu UKM
slide8

Penyelidikan dan Inovasi UKM meliputi 3 Aspek iaitu:

Pengukuhan NIC dan Projek Pemacu, pemantapan pengurusan penyelidikan dan penyediaan infrastruktur, peralatan dan sumber

seperti yang dipaparkan dilayar

slide9

Berikut adalah carta organisasi Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia

 • Dan anak panah menunjukkan kedudukan jabatan kesihatan Masyarakat.
slide11

Jabatan Kesihatan Masyarakat telah di tubuhkan pada 1972, dan bermula tahun 1997 jabatan telah memberi perkhidmatan kepakaran kepada Hospital UKM.

 • Jabatan di terajui oleh Prof Dr NoorHassim Ismail selaku ketua jabatan, di bantu oleh timbalan-timbalan ketua jabatan , pensyarah,kakitangan pengurusan dan sokongan.
slide14

Paparan menunjukkan lokasi jabatan dan pusat satelit di bawah Jabatan Kesihatan Masyarakat

 • JKM terletak di Aras 1, Blok Klinikal, PPUKM
slide15

Berikut merupakan antara sijil-sijil dan anugerah serta pengiktirafan yang telah diperolehi oleh JKM

slide16

Kumpulan Medicom ditubuhkan pada 12 Oktober 2006 dengan dianggotai oleh 9 orang ahli.

 • Ini merupakan projek KIK yang ketiga kumpulan.
slide17

Kumpulan Medicom diterajui oleh En. SazmanWahab selaku Ketua kumpulan sementara Fasilitatornya En. MohdRizamAbd Rahman.

slide18

Paparan dilayar menunjukkan profil Ahli Medicom serta pengalaman dalam KIK. Pemilihan ahli dibuat mengikut bidang tugas dan kompitensi kakitangan

slide19

Logo kumpulan Medicom seperti dilayar.

 • MEDI membawa maksud Pusat Perubatan UKM dan
 • COM adalah singkatan community health (kesihatan masyarakat)
slide20

Berikutadalahpenerangan logo bagikumpulan MEDICOM

 • Merah – melambangkansemangatinovatifdanjatidirisetiapkumpulan
 • Kuning- melambangkan keceriaan, semangat saling hormat menghormati sesama ahli
 • Biru – melambangkanperpaduan, keteguhandankeharmoniandalamkumpulanbagimendukungetikakerja yang sistematik
slide21

Pemilihan warna Logo bagi kumpulan Medicom masih mengekalkan imej korporat PPUKM.MEDICOM BERMAKSUD

 • M – Modal insan yang berkualiti
 • E – Efektif dalam menjalankan tugas
 • D – Dinamik pada perubatan
 • I – Inovatif menghasilkan ciptaan
 • C – Cekap dalam menjalankan tugas
 • O – Otomatif menerima tugasan
 • M – Mesra pelanggan
slide22

Bagi menjalankan projek kali ini, kumpulan telah menghantar borang pendaftaran ke Jawatankuasa pemandu bertarikh 21 Januari 2010

slide24

Bagi memastikan projek dapat di laksanakan dengan jayanya, Satu jawatankuasa kualiti jabatan telah ditubuhkan yang terdiri dari Ketua Jabatan dan pensyarah

slide25

Dipaparanmenunjukan jadual kehadiran mesyuarat dalam melaksanakan projek, dimanaMedicom telah mengadakan 15 Kali mesyuarat dengan kehadiran ahli sebanyak 95 %

slide27

Dilayar memaparkan gambar aktiviti mesyuarat yang dilaksanakan serta buku rekod kehadiran mesyuarat

slide28

Bagi memastikan semua ahli mendapat maklumat yang terkini dan perkembangan projek kepada ahli yang tidak hadir mesyuarat, satu pelan komunikasi telah dibentuk dengan mewujudkan sistem egroups menggunakan email

slide32

BAB 2

PEMILIHAN PROJEK DAN DEFINISI

slide33

Kami telah menggunakan kaedah Afinity diagram – analisa smart – matrik keutamaan dan validasi data sokongan sebagai model pemilihan projek kumpulan.

slide35

Setelah menyusun semua masalah yang dicadangkan oleh ahli kumpulan, kami bersetuju menolak satu cadangan kerana terdapat pertindihan/persamaan dengan cadangan ahli lain

slide36

Kumpulan telah mengklasifikasikan masalah melalui afiniti diagram pendidikan penyelidikan dan perkhidmatan

slide37

Medicom telah menggunakan Analisa Smart bagi mengenalpasti punca masalah.

 • Specific
 • Measurable
 • Achievable
 • Realistic
 • Timely
slide38

Berikut adalah paparan Analisa smart dimana bulatan menunjukan sebab utama masalah ditolak atau diterima.

slide39

3 masalah utama yang di pilih iaitu:-

 • Buku tesis di jabatan yang kerap hilang
 • Keralatankemasukkan data penyelidikan dan
 • Kesukaran mendapatkan data lepas untuk melakukan kajian susulan
slide40

Bagi memudahkan pemilihan tajuk projek, medicom telah menghuraikan 3 masalah utama dengan menggunakan kaedah 5W1H berserta validasi data sokongan.

 • Masalah Pertama - Buku tesis di jabatan yang kerap hilang
slide41

BUKTI !!

LAPORAN PINJAMAN

BUKU TESIS DI JABATAN

2009

slide42

Masalah Kedua

Keralatankemasukkan

data penyelidikan

slide43

BUKTI!!

Laporan mingguan

kesalahan kemasukkan

data

slide44

Masalah Ketiga

Kesukaran dapat data

lepas untuk lakukan

kajian susulan

slide45

BUKTI!!

Aduan daripada

ketua penyelidik

slide46

Setelah 3 Masalah di susun, seterusnya kumpulan menggunakan Matrik keutamaan bagi memilih tajuk yang perlu dijalankan agar masalah yang kritikal dipilih sebagai tajuk projek.

 • Keralatankemasukkan data penyelidikan telah mendapat skor yang tertinggi iaitu 81
slide47

Dengan itu Medicom sebulat suara bersetuju memilih masalah KERALATAN KEMASUKAN DATA PENYELIDIKAN sebagai tajuk projek kumpulan kami.

slide48

Berikut merupakan Implikasi Jika Projek Tidak Dilaksanakan

 • Kumpulan juga telah mengkategorikan implikasi kepada kakitangan, organisasi dan pelanggan.
slide49

Rasional pemilihan projek di peringkat jabatan:

Visi- mengembangkan bidang kesihatan masyarakat melalui penyelidikan

Misi- Menekankan aspek penyelidikan dalam kesihatan masyarakat melalui 6 sub bidang

slide51

Rasional pemilihan projek kepada UKM:

 • Memperkukuhkan dan memperkembangkan NIC di dalam Universiti
slide52

UKM telah diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan serta menjadi hab kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan

slide55

Berikut merupakan hubungkait masalah projek dengan objektif jabatan. Sekiranya projek ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan data penyelidikan yang tepat tidak dapat diberikan kepada penyelidik untuk melakukan penerbitan dan kajian susulan

 • Tema projek kumpulan kami ialah ke arah pengurusan penyelidikan yang efisien dan sistematik.
slide57

Kumpulan kami telah menggunakan kaedah 5W 1 H dalam mendefinisikan masalah bagi projek kami

slide58
WHAT
 • Keralatan= kesilapan pada pengendalian proses kemasukkan data ke dalam sistem
 • Data = data yang tidak lengkap bermaksud

Data daripada borang soal selidik yang telah di isi dengan lengkap tetapi data tidak di masukkan dalam pangkalan data (missing)

 • Nilai data yang tidak normal atau tidak logik (abnormal)
 • Nilai data terkeluar dari julat (out of range)
 • Penyelidikan = kajian/projek/program yang dijalankan di universiti atau di jabatan
where
WHERE
 • Masalah ini berlaku di dalam jabatan kami iaitu Jabatan Kesihatan Masyarakat
slide60
WHEN
 • Semasa Pengumpulan Data
 • Borang soal selidik yang telah diisi di lapangan akan dibawa ke pejabat untuk proses kemasukkan data
slide61
WHO
 • Siapa yang terlibat - Ketua penyelidik dan ahlinya
slide62
WHY
 • Format data yang berbeza-beza, Perisian yang berbeza, Lokasi simpanan data yang berbeza
slide63
HOW
 • Tidak mematuhi garis panduan menguruskan data
 • Tidak menyediakan lokasi penyimpanan data secara berpusat,
 • Tidak melantik kakitangan khas untuk menguruskan data
slide65

Senarai pelbagai perisian yang digunakan dalam projek penyelidikan di jabatan seperti dilayar

slide68

Berikut adalah proses kerja kemasukan data dimana:-

 • Borang yang lengkap diterima dan disemak oleh kakitangan.
 • Data dimasukkan ke dalam pangkalan data
 • Data disemak oleh ketua penyelidik
 • Borang disimpan dirak yang disediakan
slide69

Di layar adalah garis panduan menunjukkan pengurusan projek yang diperolehi dari Jabatan Sumber Pengurusan Penyelidikan PPUKM

slide70

Jadual dan graf di layar menunjukkan masalah-masalah yang timbul dalam proses penyelidikan.

 • Data-data tersebut telah dikumpulkan pada minggu pertama bulan Mac 2010
 • Jumlah borang yang telah dimasukkan ke dalam pengkalan data adalah sebanyak 100 keping dan setiap borang terdapat 36 pembolehubah
 • Jumlah keseluruhan pembolehubahiaitu 100 borang X 36 pembolehubah= 3600
slide71

Kumpulan kami telah membuat 3 lawatan sebagai petunjuk penanda aras bagi projek yang di jalankan. Lawatan tersebut adalah ke Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) ,Institut kesihatan Umum (IKU), dan Jabatan Perangkaan Malaysia(JPM) Putrajaya .

slide72

Hasil lawatan yang diperoleh adalah

Penemuan Peratusan kadar kepercayaan data yang boleh diterima iaitu 95%

Dan hanya 5% sahaja ralat/kesilapan data yang boleh diterima

slide73

Medicom telah menetapkan penanda aras bagi projek dengan Hanya 5% sahaja keraguan/kesilapan data yang boleh diterima pakai

slide74

Penetapan sasaran bagi projek kami ialah:

 • Boleh dan mampu dicapai
 • Dapat membuat pemantauan
 • Sejajar dengan polisi Jabatan
 • Mendapat sokongan Jabatan
 • Mencetus motivasi dan merangsang tindakan
slide75

PENETAPAN SASARAN PROJEK KAMI.

 • Apa yang hendakdicapai?

Mengurangkan keralatankemasukkan data penyelidikan

 • Berapabanyakperludicapai?

Penurunanke5 peratus

 • Bilahendakdicapai?

Mingguketiga

Bulan Ogos

Tahun2010

slide76

Berikut menunjukan data sebelum uji cuba adalah 8.2 peratus  

 • Oleh itu, kami mensasarkan Penurunan keralatan kemasukan data penyelidikan ke 5 peratus pada minggu ketiga Ogos 2010
slide77

BAB 3

ANALISIS PELUANG PENAMBAHBAIKAN

slide78

Berikut menunjukkan Gambar Ishikawa 1

 • Terdapat 5 verifikasi punca masalah bagi faktor manusia
slide94

Seterusnya gambarajah Ishikawa 2 menunjukkan Punca-punca Yang Paling Mungkin yang menyumbang kepada pemilihan masalah dan tajuk projek kami

slide95

BAB 4

PENYELESAIAN KREATIF & INOVATIF

PELAKSANAAN

slide96

Berikut merupakan Cadangan penyelesaian kumpulan kami

 • Pertama Mewujudkan sistem elektronik - diterima
 • Kedua mewujudkan buku manual kemasukan data - diterima
slide97

Ketiga- Membuat Pembahagi dinding - ditolak

 • Keempat- Menambahkan Bilik penyelidikan - ditolak
slide99

Dilayar adalah Pelan Tindakan Ujicuba 1 bagi

- cadangan mewujudkan manual dan garis panduan kemasukkan data

slide100

Dilayar adalah prosedur kerja yang telah dihasilkan iaitu buku garis panduan kemasukkan data borang soal selidik

pengumpulan data
Pengumpulan data
 • Data di kumpul pada minggu pertama bulan Jun 2010
 • Hasilnya didapati seperti dilayar
slide103

Paparan menunjukkan pencapaian uji cuba 1- didapati sebanyak 6.5% data penyelidikan yang diragui diperolehi

slide104

Berikut merupakan perbandingan Hasil Ujicuba 1

Ujicuba 1 TIDAK BERJAYA kerana sasaran adalah penurunan ke 5%

slide105

Faktor-faktor Kegagalan bagi ujicuba 1 :

 • Kakitangan masih tidak faham prosedur
 • Manual tidak jelas
 • Tiada panduan yang bergambar
 • Tambahan bebanan kerja
slide109

Di skrin menunjukkan paparan pembangunan sistem yang dinamakan Sistem Maklumat Penyelidikan Bersepadu

slide113

Ujicuba 2 BERJAYA kerana sasaran adalah penurunan ke 5% manakala pencapaian ujicuba 2 ialah 2.6%

slide114

Di skrin memaparkan Halangan, Cabaran dan Kaedah Penyelesaian yang dihadapi semasa menjalankan projek

slide115

BAB 5

PEMANTAUAN DAN PENYERAGAMAN

slide119

Sebagai rujukan kumpulan kami telah menyediakan manual kemasukkan data penyelidikan secara online yang boleh dimuat turun pada laman web.

slide120

Kumpulan kami telah memberikan taklimat dan latihan pengunaan sistem pada 27 Ogos 2010

slide123

BAB 6

PENCAPAIAN DAN NILAI CIPTAAN

slide124

Terdapat faedah yang ketara yang diperolehi semasa menjalankan projek

 • Faedah pertama - terdapat penjimatan kos sebanyak RM19,300.00 berbanding kos pembangunan sistem oleh syarikat luar
slide125

Faedah kedua – pengurangan keralatan data sebanyak 5.6 peratus di mana sebelum projek, 8.2 peratus dan selepas 2.6 peratus.

slide126

Faedah 3- Pengurangan beban kerja kakitangan di mana proses semakan data oleh penyelia lapangan telah ditambahbaik dan proses pemantauan dibuat secara online dapat dilakukan.

slide128

Faedah 5 - Pemantauan kemasukkan data dan laporan ringkas statistik dapat dilakukan secara online

slide130

Diskrin adalah Perbandingan penggunaan

perisian kemasukkan data penyelidikan

slide134

Bagi membuat penilaian prestasi ahli, kumpulan telah mengenal pasti 5 indikator penilaian iaitu:-

 • Semangat berpasukan
 • Keyakinan diri
 • Komitmen
 • Kerjasama
 • Pengetahuan KIK
slide139

Rancangan Kumpulan Medicom adalah

MENERUSKAN

AKTIVITI KIK

SEBAGAI PENAMBAHBAIKAN PROJEK KUALITI JABATAN

SECARA BERTERUSAN

slide140

Bermula Kursus Muram Berserah

 • Tinggal Anak, Suami Dan Isteri
 • Berkat Muafakat Membawa Barakah
 • Masalah Rumit Dapat Diatasi
 • Bersimpul Selasih Dihujung Kali
 • Anak Haruan Berenang-renang
 • Terima Kasih Simpuhan Budi
 • Maafkan Kami Apa Yang Kurang
slide141

Sekian, TERIMA KASIH

Jumpa LAGI

di konvensyen kik peringkat ukm