sugeng rawuh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUGENG RAWUH PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUGENG RAWUH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

SUGENG RAWUH - PowerPoint PPT Presentation


  • 495 Views
  • Uploaded on

SUGENG RAWUH. Opo sengkalan iku???. SENGKALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUGENG RAWUH' - kellsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sengkalan
SENGKALAN

Jaman rumiyin tiyang-tiyang sami mengeti kedadosan ingkang wigatos,umpaminipun madegipun kraton, madegipun negari, kamardikan, perang ageng,jumenengipun ratu, wiyosipun piantun ingkang kinasih,damel gapura,saha sanes-sanesipun.kagem pengetan prastawa wau lajeng dipundamel pemanggih saha penggalihan (gambar utawi reca) ingkang dipunwestani sengkalan.

wujudipun sengkalan
WUJUDIPUN SENGKALAN :
  • 1.Sengkalan lamba inggih menika pengetan taun awujud tetembungan
  • 2.Sengkalan memet inggih menika awujud gambar utawi pepethan(reca).
caranipun damel sengkalan lamba
CARANIPUN DAMEL SENGKALAN LAMBA
  • 1.mangertosi watakipun tembung ingkang ngemu wilangan/angka.
slide8
3.damel tetembungan trep kalih watakipun angka,ukaranipun ingkang sae,saha gampil dipun emut-emut.
watakipun tembang wonten sengkalan
WATAKIPUN TEMBANG WONTEN SENGKALAN
  • 1. watak setunggal : barang ingkang cacahipun setungal,umpaminipun srengenge,nabi,gusti,tiyang,sakpinunggale
slide10
2. watak kaleh : barang engkang cacahipun kaleh,umpaminipun sepasang,sejodho,kembar lan sakpinunggalane
slide11
3. watak tiga : barang ingkang gromo,suminar,utawi sunar.umpaminipun gromo,kobong,benter,suminar,sakpinunggalane
slide12
4. watak sekawan : barang kagungan tegesipun toya utawi nyambut damel umpaminipun samodra,karya,damel sakpinunggalan
slide13
5. watak gangsal : marata,panah,pandhawi,denawa,samirana,panca,sakpinunggalane
slide14
6. watak enem : kraos,kajeng,obah,sakpinunggalane
  • 7. watak pitu : pandhita,swara, gunung sakpinunggalene
slide15
8. watak wolu : satwa sikil sekawan(reptil) umpaminipun : gajah,slamet,rahayu,wardani, sakpinunggalane.
slide16
9. watak sanga : dewa,gapura,leng, panggenan ingkang saged kangge mlebet, bolong, manjing.sakpinuggalane
slide17
10. watak nul : tegesipun mboten enten utawi ngandhap, umpamanipun: nir,suwung,sirna,oncat,luhur, sakpinuggalanipu.
kanggo pangeling eling wataking tembung contohe
Kanggo pangeling-eling wataking tembung,contohe:

Janma buweng wani tunggalGusti

: watak 1

Penganten dwi akekanthen asta

: watak 2

tuladha
Tuladha :
  • Denawa catur mlebu jagad

5 4 9 1

Yen diurutake saka buri 1945, yaiku taun kamardikan Republik Indonesia.