Sugeng enjing para siswa
Download
1 / 13

SUGENG ENJING PARA SISWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 922 Views
 • Uploaded on

SUGENG ENJING PARA SISWA. TEMBUNG LINGGA & TEMBUNG ANDHAHAN. Dening : Eri H. A. TEMBUNG LINGGA. Tembung kang durung owah saka asale, utawa ing basa Indonesia diarani “ kata dasar”. Tuladhane: sapu, tulis, meja, kursi lsp. B. TEMBUNG ANDHAHAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUGENG ENJING PARA SISWA' - aran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sugeng enjing para siswa

SUGENG ENJING

PARA SISWAA tembung lingga
A. TEMBUNG LINGGA

 • Tembung kang durung owah saka asale, utawa ing basa Indonesia diarani “ kata dasar”.

 • Tuladhane: sapu, tulis, meja, kursi lsp


B tembung andhahan
B. TEMBUNG ANDHAHAN

 • Tembung kang wus owah saka asale amarga oleh wuwuhan(imbuhan)/afiksasi

 • Wujude: Ater-ater, seselan, panambang.


1 ater ater
1. ATER-ATER

 • A. Ater-ater Hanuswara

 • Wujude: m-, n-, ny-, lan ng-,

 • Tuladhane:

  • M- +pangan = mangan

  • N- +tulis = Nulis

  • Ny- +silih = nyilih

  • Ng- + ombe = ngombe

  • lsp


B ater ater tripurusa
B. Ater-ater Tripurusa

 • 1. Tri tegese telu dene Purusa tegese gantining wong

 • 2. Wujude yaiku: dak-, kok-/ko-, lan di-.

 • Tuladha: dak tuku, dak jupuk, kok pangan, koktuku, dituku, dipangan, lsp


C ater ater liyane
C. ATER-ATER LIYANE

 • Wujude: a-, ka-/ke-, pa-,pra-, sa-, pari-, kuma-, kapi-, ma-/me-, pan-, pam-, pang-.

 • Tuladha:

  • A-+sikil = asikil

  • Ka-+tulis = katulis

  • Pa-+warta =pawarta

  • Pra-+lambang =pralambang

  • Sa-+kamar =sakamar

  • Pari-+wara =pariwara


Lanjutan
Lanjutan:

 • -. Kuma-+wani =kumawani

 • -. Kapi-+lare =kapilare

 • -. Ma-+gawe =magawe

 • -. Pam-+bagya =pambagya

 • -. Pang-+gawe =panggawe

 • lsp


2 seselan
2. SESELAN

 • Wujude: -um-, -ini-, -er-, lan –el-.

 • Tuladha

  1. sawur +-um- = sumawur

  2. tulis+ -in- = tinulis

  3. gandhul+-er- = gerandhul

  4. gebyar+-el- =gelebyar

  Tuladha sanesipun kasuwun pados piyambak!


3 panambang
3. PANAMBANG

 • Imbuhan sakmburining lingga.

 • Tuladha:

  - bali + -a =balia

  - cacah+-e =cacahe

  - cathet+-en =catheten

  - garis+-I =garisi

  - tulis+-an =tulisan

  - sepatu+-ku =sepatuku

  - cara+-ne =carane

  - bukak+-ane =bukakane

  - eyang+-ipun =eyangipun

  lsp


4 andhahan sarana dirangkep
4. ANDHAHAN SARANA DIRANGKEP

 • WUJUDE

  A. Dwi lingga wantah: esuk-esuk, awan-awan, lsp

  B. Dwi lingga salin swara: bola-bali, lola-lali, mloka-mlaku, bengak-bengok, lsp

  C. Dwi purwa: tetulung, bebungah,lsp

  D. Dwi wasana: cekikik, penyonyo, lsp

  E. dicambor: 2 utawa luwih dadi siji teges siji: wutuh & tugel (motor mabur, dubang)


5 gabungan wuwuhan konfiks
5. GABUNGAN WUWUHAN(KONFIKS)

 • TULADHA:

 • Ng-gawe-ake =nggawekake

 • Ke-dhuwur-en =kedhuwuren

 • Ng-estu-ake =ngestokake

 • N-tuku-ake =nukokake

 • M-pundhut-ake =mundhutake

 • Ng-urmat-I =ngurmati

 • Di-rungu-ake =dirungokake

 • lsp