autoewaluacja szko a promuj ca zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Autoewaluacja Szkoła Promująca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013' - keith-lawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autoewaluacja szko a promuj ca zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013

AutoewaluacjaSzkoła Promująca Zdrowierok szkolny 2010rok szkolny 2013

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie

slide2

W roku 2010 badaniu zostali poddani:- uczniowie klas pierwszych ZSZ nr 30 (42 uczniów)- uczniowie klas pierwszych SzPdP nr 2 (8 uczniów)- rodzice uczniów (23 osoby)- nauczyciele (32 osoby)W roku 2013 badaniu zostali poddani:- uczniowie klas trzecich ZSZ nr 30 (36 uczniów)- uczniowie klas trzecich SzPdP nr 2 (18 uczniów)- rodzice uczniów (30 osób)- nauczyciele (32 osoby)

procedura bada w poszczeg lnych standardach szpz polega a na
Procedura badań w poszczególnych standardach SZPZ polegała na:

W standardach I - III badaniach ankietowych oraz wypełnianiu arkuszy i dokonywaniu oceny punktowej dla każdego wskaźnika.

W standardzie IV badaniach ankietowych.

W standardzie V sprawdzeniu stanu poszczególnych elementów środowiska fizycznego szkoły.

slide4

Każdy badany standard poprzez wykorzystane narzędzia mierzył określone wymiary oraz wskaźniki w skali od 1 do 5 punktów. (gdzie 1 oznacza wartość najmniejszą 5 oznacza wartość największą)

Dla uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników ZSZ nr 30 zastosowano ankiety diagnostyczne dotyczące standardu I II III IV.

Dla uczniów SzPdP nr 2 oraz rodziców ankietę dotyczącą standardu I i II zmodyfikowano

standard i i ii
Standard I i II

Badane wymiary:

I. Upowszechnianie koncepcji szkoły i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej

II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej

III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia

V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły

VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia

VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia

VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia

IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia

standard i i ii rednia 3 9 w 2010 kolor niebieski rednia 4 3 w 2013 kolor czerwony
Standard I i IIśrednia 3,9 w 2010 (kolor niebieski)średnia 4,3 w 2013 (kolor czerwony)
standard i i ii1
Standard I i II

Wnioski 2013:

 • realizacja projektu „Odżywiam się zdrowo”
 • realizacja projektu „Trzymaj Formę”
 • realizacja cyklu zajęć dotyczących profilaktyki antynikotynowej
 • przeprowadzenie prelekcji dotyczącej tematyki zdrowotnej dla pracowników niepedagogicznych
 • opracowanie scenariuszy godzin wychowawczych dla ZSZ dotyczących natępującej tematyki: tolerancji, kultury osobistej, kultury słowa, segregacji śmieci
slide10

Standard III

WNIOSKI 2013

 • - włączyć aktywnie uczniów w działania dotyczące edukacji zdrowotnej (udział w projekcie, inscenizacji teatralnej)
 • - włączyć aktywnie rodziców w działania na rzecz promocji zdrowia
 • - zaprosić do prowadzenia zajęć specjalistów profilaktyki zdrowotnej
 • - realizacja treści nauczania dotyczących edukacji zdrowotnej (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego) przez nauczycieli wychowania fizycznego, języka obcego nowożytnego, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie, geografii, etyki, edukacji dla bezpieczeństwa.
standard iv nauczyciele rednia w 2010 3 73 kolor zielony rednia w 2013 3 8 kolor czerwony
Standard IV (nauczyciele) średnia w 2010 3,73(kolor zielony)średnia w 2013 3,8(kolor czerwony)
slide22

WNIOSKI Z 2013

 • Zorganizować konkurs „Klasa z kulturą”
 • Organizacja zajęć dla zdrowia dla chętnych pracowników ośrodka oraz zaprosić do udziału w tych zajęciach rodziców
 • Organizacja wyjazdu integracyjnego dla wszystkich pracowników ośrodka
 • Przekazywanie wyników ewaluacji drogą mailową, na RP odczytywane wniosków z ewaluacji
slide25

WNIOSKI Z 2013

 • wprowadzić w ośrodku segregację śmieci (szkło, plastik, papier)
 • poprawić estetykę sal lekcyjnych
 • zakupić suszarki do toalet
 • włączyć w ustalanie jadłospisu członka zespołu do spraw promocji zdrowia w internacie ośrodka
slide27

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE jest ideą.

Idei nie można zrealizować

i osiągnąć lecz jedynie:

- można wcielać ją w życie- można odkrywać ją w sobie lub w innych- służyć jej- dążyć do niej, podejmując długofalowe działania