1 / 15

Mottó „Sosem tudhatod milyen

„A felsőoktatásban tanulók és tanáraik személyiségét érő új kihívások és kezelésük” nemzetközi tudományos konferencia A l átás- és  hallássérültek, valamint mozgáskorlátozott fiatalok és fiatal felnőttek  a felsőoktatás keretei között... Előadó: Laki Ildikó MTA Szociológiai Kutatóintézet

keitaro-rin
Download Presentation

Mottó „Sosem tudhatod milyen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „A felsőoktatásban tanulók és tanáraik személyiségét érő új kihívások és kezelésük”nemzetközi tudományos konferencia A látás- és  hallássérültek, valamint mozgáskorlátozott fiatalok és fiatal felnőttek  a felsőoktatás keretei között... Előadó: Laki Ildikó MTA Szociológiai Kutatóintézet Szarvas, 2011.04.28.

 2. Mottó „Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz.” (Mahatma Gandhi)

 3. z

 4. Az előadás tartalma: Röviden – fogyatékos szempontból - a magyarországi felsőoktatási intézményekről Fogyatékosügy- hallgatók jelenléte Kutatás a felsőoktatás falai között

 5. A magyarországi felsőoktatási intézményekről 70 felsőoktatási intézmény (A NEFMI honlapján szereplő intézmények száma, ellenben a http://www.nefmi.gov.hu/letolt/statisztika/stat_gyorstaj_felsoo_101210.pdf szerint 69.) 19 állami egyetem 7 nem állami egyetem 10 állami főiskola 34 nem állami főiskola (forrás: www.nefmi.gov.hu)

 6. A hazai felsőoktatásban résztvevők adatai (Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/okt0910.pdf)

 7. Fogyatékossági csoportok – a felsőoktatásban (2005. évi CXXXIX. Törvény 147.§ 8. pontja alapján) Mozgássérült (testi fogyatékos) Hallássérült (érzékszervi fogyatékos) Látássérült (érzékszervi fogyatékos) Súlyosan beszédhibás (beszédfogyatékos) Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia (pszichés fejlődési zavar) Autista

 8. Előnyben részesítés Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium (2010. november 22.)

 9. Állami és civil célok a fogyatékos hallgatók érdekében A fogyatékos hallgatók ösztönzése – minél többen tanuljanak tovább a felsőoktatási intézményekben. +50 pontot kapnak a fogyatékossággal élő jelentkezők(237/2006.(XI.27.) Korm.rendelet 22.§ (3) bekezdés szerint Segítségnyújtásról, illetve előnyben részesítésről és nem felmentésről szól a felsőoktatásba történő belépés. Az intézményeknek biztosítani kell a különféle intézkedéseket és szolgáltatásokat! (írásbeli vagy szóbeli vizsgáztatás, jeltolmács, megfelelő speciális gépek, a Braille gép biztosítása, a kérdésekhez és egyéb anyagokhoz való hozzájutás)

 10. Akadálymentes épület, épületszárny, egység… Súlyosan dadogók esetében: a szóbeli vizsga helyett, írásos anyag készítése, 30%-val több időt. Diszlexia-díszgráfia tüneteivel rendelkezők esetében írásbeli felelet szóbeli felelettel való felváltása. Autisták – bársajátos viselkedés és képesség jellemzi őket - esetében is azonosak az elvárások, követelmények. A fogyatékos hallgatók jogok: (2)

 11. A felsőoktatási intézmények feladatai Akadálymentes környezet kialakítása és biztosítása. Segíti a fogyatékos hallgatókkal összefüggő feladatokat, biztosítja a fogyatékosügyi koordinátorok jelenlétét… Támogatja a fogyatékos hallgatók „bejutását” az intézménybe. Hiányok-pótlás: Szakmai-érdekvédő szervezetekkel való kapcsolat kiépítése, hatékony együttműködések kialakítása. (pl. Esélyek Háza, Érdekvédők…) Segítő-támogató rendszer(ek) kiépítése.

 12. Életképek

 13. Köszönöm a figyelmet!

More Related