slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
COMBATEREA AFEC T IUNIL OR MUSCULO-SCHELETICE (AMS) IN CADRUL LABORATOARELOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

COMBATEREA AFEC T IUNIL OR MUSCULO-SCHELETICE (AMS) IN CADRUL LABORATOARELOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. COMBATEREA AFEC T IUNIL OR MUSCULO-SCHELETICE (AMS) IN CADRUL LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONTSRUCTII. www.hidroconstructia.com. S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 57 de ani de activitate Din 1995 este societate cu capital privat Are 11 sucursale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'COMBATEREA AFEC T IUNIL OR MUSCULO-SCHELETICE (AMS) IN CADRUL LABORATOARELOR' - keita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

COMBATEREA AFECTIUNILOR

MUSCULO-SCHELETICE (AMS)

IN CADRUL LABORATOARELOR

DE INCERCARI IN CONTSRUCTII

www.hidroconstructia.com

slide2

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

 • 57 de ani de activitate
 • Din 1995 este societate cu capital privat
 • Are 11 sucursale
 • cca. 10.000 de angajati
 • Sediul central in Bucuresti

Calea Dorobantilor 103 – 105Sector 1, Bucuresti – RomaniaCod:010561 Telefon:+40.(0).21.20.81.400 Fax:+40.(0).21.208.14.01

E-mail: office@hidroconstructia.com

slide3

In cei 50 de ani de activitate , S.C. Hidroconstructia S.A. a amenajat principalele bazine hidrografice din tara, executand in tara si strainatate (Algeria, Iran, Germania) lucrari de baraje, aductiuni si centrale hidroelectrice in diferite solutii constructive, dupa cum urmeaza:

 • 186 hidrocentrale cu o putere instalata de 6960 KW
 • 185 baraje cu un volum acumulat de peste 10500 milioane m.c. apa
 • 740 Km galerii subterane
 • 573 milioane m.c. excavatii
 • 505 milioane m.c. umpluturi
 • Complexitatea amenajarilor hidrotehnice a impus abordarea intregii game de lucrari de constructii executandu-se, pe langa lucrarile cu specific hidroenergetic, lucrari civile si industriale, drumuri si poduri, lucrari edilitare, lucrari de stabilizare a alunecarilor de teren, depozite ecologice de deseuri, exploatari de cariere si balastiere,reparatii de utilaje, confectii metalice, prefabricate din beton armat.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide4

In prezent Hidroconstructia efectueaza urmatoarele tipuri de constructii:

-  hidrotehnice , civile , industriale , edilitare (alimentari cu apa , canalizari);

-   drumuri si poduri;

-   realizare si intretinere drumuri forestiere;

-   lucrari de imbunatatiri funciare  si protectia mediului;

-   producere betoane , agregate pentru betoane si produse prefabricate din beton;

-   confectii si constructii metalice.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide5

SISTEME DE MANAGEMENT CERTIFICATE

 • Sistemul de management al calitatii – in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001 din anul 2000 cu LLOYD’S REGISTERED
 • Sistemul de management al securitatii si sanatatii muncii – in conformitate cu standardul de referinta OHSAS 18001:1999 din anul 2001 cu TUV Rheinland, fiind recertificat in anul 2007
 • Sistemul de management al mediului – in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 14001:1997 din anul 2001 cu TUV Rheinland, fiind recertificat in 2005 in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide6

Principalele riscuri aferente lucrarilor pe care le executa Societatea

 • Riscurile au fost identificate pe componentele sistemului de munca:
 • A. Executant:
 • - Actiuni gresite : executare defectuoasa de operatii, nesincronizari de operatii, efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca (pornire, intrerupere functionare echipamente tehnice, deplasari / stationari in zone periculoase, deplasari cu pericol de cadere, etc.)
 • - Omisiuni, etc.
 • B. Sarcina de munca:
 • - Continut necorespunzator al sarcinii de munca (operatii, reguli, procedee gresite, succesiune gresita a operatiilor, etc)
 • - Sarcina sub / supradimensionata in raport cu capacitatea executantului:
  • solicitare fizica (efort static si dinamic, pozitii de lucru vicioase)
  • si psihica (ritm mare de munca, decizii dificile in timp scurt, etc.)

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide7

C. Mijloace de productie:

- Factori de risc mecanic: miscari periculoase (organe de masini in miscare, deplasari ale mijloacelor de transport, autodeclansari sau autoblocari, deplasari sub efectul gravitatiei, deplasari sub efectul propulsiei, suprafete sau contururi periculoase, recipiente sub presiune, vibratii excesive)

- Factori de risc termic: temperatura ridicata sau coborita a obiectelor sau suprafetelor, flacari, flame

- Factori de risc electric: curentul electric

- Factori de risc chimic: substante toxice, caustice, inflamabile, explozive.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide8

D. Mediul de munca:

- Factori de microclimat: temperatura si umiditatea aerului, curenti de aer, zgomot, vibratii, iluminat, radiatii, calamitati naturale.

- Factori de risc chimic: gaze, vapori, pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi

- Factori de risc biologic: bacterii, virusi, ciuperci, plante periculoase, animale periculoase.

- Caracterul special al mediului

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide9

Activitati cu riscuri datorate solicitarii fizice ale lucratorilor:

Datorita abordarii unor vaste tipuri de lucrari de constructii de catre SC Hidroconstructia SA exista foarte multe activitati si locuri de munca sau posturi de lucru care implica activitati manuale fizice de ridicare, tragere, impingere, transport manual si manipulare de mase, dintre care amintim:

- activitati de zidarie;

- de confectionare si montare prefabricate din beton;

- lucrari de canalizare si alimentari cu apa;

- manipulare materiale in depozitele societatii si pe santiere;

- vibrare betoane si lucrari de torcretare

- montare armaturi otel-beton

- manipulare mase in laboratoarele de incercari in constructii

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide10

Tema de buna practica prezentata in acest material o reprezinta combaterea afectiunilor musculo scheletice in laboratoarele de incercari in constructii ale Societatii.

PREZENTAREA LABORATOARELOR S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

In cadrul sucursalelor societatii functioneaza 11 laboratoare centrale si 51 laboratoare de unitate.

Acestea sunt autorizate de catre Inspectoratul de stat in constructii pentru multiple analize si incercari de constructii, pe materiale, elemente componente si lucrari, in toate fazele de executie.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide11

Laboratoarele de incercarii ale societatii au adoptat un sistem al calitatii care este conceput ca parte a sistemului de management al calitatii existent in societate.

Sistemul calitatii a fost elaborat din anul 1994, avand ca referentiale standardele SR EN ISO 9001:94 si SR EN 45001:93.

In prezent sistemul calitatii din laboratoare este elaborat avand ca referential SR EN ISO/CEI 17025:2001 “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”.

Pe baza existentei sistemului calitatii, laboratoarele confera increderea adecvata in calitatea prestatiilor sale.

Pentru a conferi clientilor o mai mare incredere in serviciile prestate de laboratoarele societatii s-a luat hotararea acreditarii acestora, obtinandu-se acreditarea pentru laboratoarele sucursalelor Ardeal, Arges, Bistra, Jiu, Moldova, Olt Inferior, Olt Superior, Portile de Fier, Raul Mare Retezat.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide12

Activitatea laboratoarelor se concretizeaza in efectuarea de incercari pe :

1. pamanturi

2. agregate naturale pentru betoane

3. cimenturi

4. aditivi

5. apa

6. cenusa

7. materiale pentru noroaie bentonitice

8. beton, beton armat, beton precomprimat

9.verificari nedistructive si a comportarii in exploatare a constructiilor

10.zidarie si pereti

11.mortare pentru tencuieli si zidarii

12.armaturi de rezistenta din otel beton, sarme sau plase sudate

13.agregate naturale pentru lucrari de cale ferata, drumuri

14.materiale pentru drumuri

15.instalatii sanitare

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide13

Datorita campaniei europene din acest an, care are ca motto “Reduceti efortul”, la nivelul Societatii s-a demarat o actiune de identificare si analiza a activitatilor si a meseriilor care presupun un efort fizic ce poate duce la afectiuni musculo - scheletice.

In acest sens, in urma centralizarii datelor s-a constatat ca eforturile fizice facute de lucratorii din cadrul laboratoarelor de incercari in constructii sunt destul de mari, iar actiunile concentrate de combatere a lor in intreaga Societate au fost putine pana in acest an.

S-a constituit la nivelul Societatii o comisie de evaluare a riscurilor care a procedat la identificarea, evaluarea si a propus masuri de reducere / eliminare a riscurilor; aceasta a analizat toate laboratoarele de incercari in constructii din cadrul Sucursalelor Societatii.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide14

Solutiile propuse de Comisia de Evaluare a Riscurilor au fost avizate de Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca.

Resursele necesare pentru prevenirea riscurilor evaluate din cadrul laboratoarelor de incercari in constructii au fost incluse si aprobate prin Programul de investitii al Societatii pe anul 2007

Principalii factori de risc identificati pentru activitatile din cadrul laboratoarelor de incercari in constructii sunt urmatorii:

- manipularea unor mase (greutati) foarte mari, prin ridicare, transport si pozitionare;

- pozitii de lucru incomode la manipularea maselor;

- pozitia ortostatica a lucratorului;

- dimensiunile si forma mijloacelor de productie.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide15

Situatie personal angajat in laboratoarele de incercari in constructii

Din tabelul de mai sus rezulta ca numarul total de lucratori care isi desfasoara activitatea in cadrul laboratoarelor de incercari in constructii din cadrul Societatii este de 192 din care 142 femei si 50 de barbati; Din aceasta situatie reiese ca peste 70 % dintre lucratori sunt femei, iar peste jumatate se incadreaza in grupele de varsta ce depasesc 45 de ani, acest lucru reprezentand un factor favorizant la producerea afectiunilor musculo - scheletice.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide16

Analiza stare de sanatate a lucratorilor din cadrullaboratoarelor de incercari in constructii

Concedii medicale:

Departamentul de Resurse Umane impreuna cu medicii de intreprindere de la fiecare Sucursala si cu Serviciile de Prevenire si Protectie au facut o analiza a concediilor medicale inregistrate care apartin lucratorilor din cadrul laboratoarelor.

S-a constatat ca exista o frecventa mare a acestor concedii medicale in care predomina diagnostice de afectiuni musculo scheletice.

In urma analizei, a reiesit ca dorsopatiile au pondere mai mare in zilele de incapacitate temporara de munca rezultate ca urmare a concediilor medicale emise.

Parte din aceste dorsopatii pot fi incadrate ca boli legate de profesie

Aceste aspecte au concluzionat ca riscurile legate de manipularea manuala a maselor reprezinta o problema ce va trebui imediat rezolvata

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide18

Mod de lucru inantea evaluarii riscurilor si a analizei acesora

Mod de lucru inantea evaluarii riscurilor si a analizei acesora

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide20

Mod de lucru inantea evaluarii riscurilor si a analizei acesora

Mod de lucru inantea evaluarii riscurilor si a analizei acesora

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide22

Actiuni intreprinse:

 • Constituirea de comisiii de evaluare a riscurilor la nivel societate / sucursala care au procedat la identificarea, evaluarea factorilor de risc si care au propus masuri de reducere / eliminare a acestora;
 • Consultarea salariatilor privitor la masurile dispuse si avizarea acestora in Comitetele de Securitate si Sanatate in Munca
 • Adaptarea individuala a sarcinilor de munca, in special cele privind manipularea manuala a maselor, corelata cu starea de sanatate a lucratorului.
 • Propunerea, includerea si achizitionarea, in Programul de investitii al societatii pentru anul 2007, de echipamente de munca care sa inlocuiasca si / sau sa usureze efortul fizic al lucratorilor din cadrul laboratoarelor;
 • Instruirea permanenta a lucratorilor privind respectarea cerintelor de securitate si sanatate la locul de munca referitoare la manipularea manuala a maselor

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide23

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide24

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide25

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide26

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide27

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide28

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide29

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide30

Buna practica

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

slide31

CONCLUZII:

Tema din acest an a Agentiei Europene pentru SSM a fost preluata si de societatea noastra, fapt ce a determinat promovarea unei abordari manageriale integrate in tratarea afectiunilor musculo - scheletice, care a inclus atat prevenirea afectiunilor musculo-scheletice cat si mentinerea in activitate sau reabilitarea si reintegrareaprofesionala a lucratorilor care sufera de afectiuni musculo-scheletice.

Aplicarea acestei campanii in cadrul activitatii laboratoarelor de incercari in constructii a implicat un efort financiar mare, efort ce se va efectua si pe parcursul anilor urmatori, avand un efect pentru lucratori in mod direct avand un efect benefic pentru lucratorii implicati in aceste activitati deoarece s-au imbunatatit atat conditiile de munca, prin achizitionarea unor echipamente de munca care sa inlocuiascaefortul fizic cat si nivelul de instruire si constientizare al lucratorilor.

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.