slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยภPowerPoint Presentation
Download Presentation
ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553. บทที่ 2 : สภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป ประกอบด้วย 1.ขนาดและที่ตั้ง 2.ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 3.การปกครองและประชากร 4.โครงสร้างพื้นฐาน 5.การเดินทาง 6.แหล่งน้ำ. บทที่ 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยà¸' - keita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์

ปี 2553

slide2

บทที่ 2 :

สภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป ประกอบด้วย

1.ขนาดและที่ตั้ง

2.ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

3.การปกครองและประชากร

4.โครงสร้างพื้นฐาน

5.การเดินทาง

6.แหล่งน้ำ

slide3

บทที่ 1

ศักยภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์

  • ประกอบด้วย
 • 1. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของจังหวัด
 • 2. ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม(SWOT Analysis)
 • ของประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 • 3. ส่วนที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
slide4

บทที่ 2 :

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

- อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

- วัดกลาง

- วัดศรีบุญเรือง

- พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์

- พุทธสถานภูปอ

อำเภอกมลาไสย

- เมืองฟ้าแดดสงยาง

- พระธาตุยาคู

- วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม

slide5

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

อำเภอสหัสขันธ์

- พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้น

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

- พุทธสถานภูสิงห์

- วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

- แหลมโนนวิเศษ

 • อำเภอคำม่วง
 • - กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน
 • - พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมมหาเถระ
 • - อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ
 • - อ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วง
 • - วัดป่าภูเขาทอง
slide6

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

อำเภอยางตลาด

- เขื่อนลำปาว

- สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว

อำเภอท่าคันโท

วนอุทยานภูพระ

ตั้งอยู่ตำบลนาตาลวนอุทยานภูพระ

เดิมเป็นป่าภูพระอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติดงมูล ลักษณะเด่นคือเป็น

ภูเขา ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชุมชน

ป่าภูพระมีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น

มีสัตว์ป่า ลำธาร และทิวทัศน์

ที่สวยงาม

slide7

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

อำเภอสมเด็จ

- ผาเสวย อยู่บนเทือกเขาภูพาน

เขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย

ผาเสวยเดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง”

อำเภอเขาวง

น้ำตกผานางคอย ตั้งอยู่ตำบลบ่อแก้ว

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลมาจากเทือก

เขาภูพาน แบ่งเป็นชั้นๆ มีความสวยงาม

มาก สภาพป่าโดยรอบเขียวขจีอุดม

สมบูรณ์ และลักษณะเด่น คือ น้ำไหล

ตลอดปีแม้ในฤดูแล้ง

slide8

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอนาคู

วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์)

ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขา

ไม่สูงนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งมีพันธ์ไม้ชนิดต่าง

เช่นไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และ

มีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่น กระรอก

กระแต อีเห็น กระต่ายป่า เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ

อำเภอกุฉินารายณ์

ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง ตั้งอยู่ที่บ้าน

หนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์

ซึ่งชาวบ้านหนองห้างมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าไหม

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งเป็นหมู่บ้าน

ขนาดเล็กกอยู่เชิงเขา มีชาวผู้ไทยอาศัยเป็น

จำนวนมาก ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็น

หมู่บ้านนำร่องในการด้านการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทย

slide9

บทที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์เปรียบเทียบรายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคบริการด้านโรงแรม จังหวัดกาฬสินธุ์

(ล้านบาท)

* เพิ่มขึ้น 49 เปอร์เซ็นต์

slide10
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนข้อมูลเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคน

บาท/คน

* เพิ่มขึ้น 4,119 บาท/คน

slide11

พัฒนา/ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาระบบ

คมนาคม และสาธารณูปโภค

ควบคุมมาตรฐาน

ให้อยู่ในเกณฑ์

ที่กำหนด

พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การพัฒนา

บุคคลากรด้านการท่องเที่ยว

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดุแลรักษาการท่องเที่ยว

การพัฒนา

การตลาด

การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

กระทรวง/กรม

จังหวัด

เอกชน

ท้องถิ่น

slide12

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาฟื้นฟู/แหล่งท่องเที่ยว
slide13

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
slide14

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
slide15

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • กลยุทธ์1.3 ควบคุมมาตรฐานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
slide16

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 2.ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึก/การมีส่วนร่วม
 • กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว
slide17

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 2.ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึก/การมีส่วนร่วม
 • กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว
slide18

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 2.ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึก/การมีส่วนร่วม
 • กลยุทธ์ 2.3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาการท่องเที่ยว
slide19

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 3.ยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาการตลาด
slide20

บทที่ 5

แผนงาน/โครงการการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 3.ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
 • กลยุทธ์ 3.2 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
slide21

ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555

ขั้นตอนที่ 1 (ส.ค.-ก.ย. 53) ทบทวนสถานการณ์แผนพัฒนาจังหวัด

1.1 กรณียืนยันแผนพัฒนาเดิม ให้มีมติยืนยันแล้วดำเนินการในขั้นตอนที่ 2

1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงแผนในสาระสำคัญ ให้ดำเนินการตาม มาตรา 20 พรฎ. 2551

- สำรวจวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชน

- จัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด

- จัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

- กบจ. ปรับแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์แล้วส่ง กนจ. เสนอ ครม.พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

slide22

ขั้นตอนที่ 2 (ส.ค.-9 ก.ย.53) จัดทำโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

(Project Brief)

2.1 กบจ. จัดทำโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แสดงโครงการ

ที่จำเป็นต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการ

โดยจังหวัด กระทรวงและกรม อปท. และชุมชน

2.2 กบจ. นำโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ของจังหวัด เสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล และกรอ.จังหวัด

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

slide23

โครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นยุทธศาสตร์................................

กลยุทธ์...............................................

ลำดับความสำคัญของโครงการ................

1. ชื่อโครงการ.......

2. ความสำคัญ(หลักการและเหตุผล).........

3. วัตถุประสงค์โครงการ........

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ........

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ.........

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์............

7. ความพร้อมของโครงการ..................

8. ระยะเวลาดำเนินการ........................

9. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ...........

10. งบประมาณ...................................

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ.......................

12. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน..............

slide24

ขั้นตอนที่ 3 (7-8 ต.ค.. 53) อ.ก.น.จ. ประชุมพิจารณาโครงร่าง

นำเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณคณะที่ 1-5

และรับข้อสังเกตไปจัดทำรายละเอียด

slide25

ขั้นตอนที่ 4 (12 พ.ย.53)จังหวัดส่งแผนฯให้ ก.น.จ.

กบจ. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ตามข้อสังเกตของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ

และส่งให้ ก.น.จ.พิจารณาต่อไป

slide26

ขั้นตอนที่ 5 (13พ.ย.-13 ธ.ค. 53)อ.น.ก.จ.พิจารณากลั่นกรองแผน

ก.น.จ. โดย อ.ก.น.จ . ด้านแผนและด้านงบประมาณ

คณะที่ 1-5 พิจารณากลั่นกรอง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

โดยจังหวัดเข้าร่วมชี้แจง