Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A C nyelv utasításai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A C nyelv utasításai

A C nyelv utasításai

100 Views Download Presentation
Download Presentation

A C nyelv utasításai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. C A C nyelv utasításai

 2. Ismétlés

 3. Utasítások csoportosítása

 4. Utasítások és blokkok Tetszőleges kifejezés utasítás lesz, ha pontosvesszőt (;) helyezünk mögé. Kifejezés; A kifejezés utasítás végrehajtása a kifejezésnek, az előző órán ismertetett szabályok szerint történő kiértékelését jelenti. Mielőtt a következő utasításra kerülne a vezérlés, a teljes kiértékelés ( mellékhatásokkal együtt) végbemegy.

 5. Utasítások és blokkok Az üres utasítás egyetlen pontosvesszőből áll: ; Az üres utasítás használatára akkor van szükség, amikor logikailag nem kívánunk semmilyen tevékenységet végrehajtani, azonban a szintaktikai szabályok szerint a program adott pontján utasításnak kell szerepelnie. (Pl: do, for, while, ifszerkezetekben) A kapcsos zárójeleket ( { és } ) használjuk arra, hogy a logikailag összefüggő deklarációkat és utasításokat egyetlen összetettutasításba vagy blokkba csoportosítsuk. A blokkokat nem kell pontosvesszővel lezárni.

 6. Az if utasítás Az if utasítás segítségével valamely tevékenység (utasítás) végrehajtását egy kifejezés (feltétel) értékétől tehetjük függővé. Az if alábbi formájában az utasítás csak akkor hajtódik végre, ha a kifejezés értéke nem nulla (igaz).

 7. Az if utasítás A különböző vezérlési szerkezetek működésének grafikus szemléltetésére a blokkdiagramot szokás használni. Mivel az if utasítás feltétele egy numerikus kifejezés nem nulla voltának tesztelése, a kód kézenfekvő módon egyszerűsíthető. if(kifejezés != 0)  if(kifejezés)

 8. Az if-elseutasítás Az if utasítás teljes formájában, amely tartalmazza az else-ágat, arra az esetre is megadhatunk egy tevékenységet (utasítás2), amikor a kifejezés (feltétel) értéke zérus (hamis). 2_6.c

 9. Az if-elseutasítás ! 2_6.c

 10. Az else-ifszerkezet Az egymásba ágyazott if utasítások gyakran használt formája, amikor az else-ágakban szerepel az újabb if utasítás. 2_5.c

 11. Az else-ifszerkezet

 12. A switch utasítás A switch utasítás többirányú programelágaztatást tesz lehetővé olyan esetekben, amikor egy egész kifejezés értékét több konstans értékkel kell összehasonlítanunk. A switch utasítás először kiértékeli a kifejezést, majd átadja a vezérlést arra a case címkére (esetre), amelyben a konstans kifejezés értéke megegyezik a kiértékelt kifejezés értékével. A program futása ettől a ponttól folytatódik. Ha nincs illeszkedő eset akkor a default címkével megjelölt utasítástól folytatódik. Ha nem használunk default címkét akkor a vezérélés a switch utasítás blokkját záró } utáni utasításra adódik. 2_7.c

 13. A switch utasítás

 14. A switch utasítás

 15. A goto utasítás A strukturált, jól áttekinthető (tehát valószínűleg hibátlan) programszerkezet kialakítása során nem szabad goto utasítást használnunk. A goto utasítás ugyanis kuszává, áttekinthetetlenné teszi a forrásprogramot. Vannak esetek azonban, amikor a goto segítségével jutunk el legegyszerűbben a megoldáshoz. A goto utasítás felhasználásához utasításcímkével kell megjelölnünk azt az utasítást ahova később ugrani szeretnénk. Az utasításcímke valójában egy azonosító, amelyet kettősponttal határolunk el az utána álló utasítástól: A goto utasítás, amellyel a fenti címkével megjelölt sorra adhatjuk a vezérlést:

 16. A goto utasítás