skriftlig fremstilling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skriftlig fremstilling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skriftlig fremstilling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Skriftlig fremstilling - PowerPoint PPT Presentation


 • 716 Views
 • Uploaded on

Skriftlig fremstilling. 17-1-2012. Program. 1. Den skriftlige kulturs udvikling 2. Genrer og skriveproces 3. Vurderingskriterier 4. Præsentation af materialer 5. Vurdering af elevtekster, kaffepause, mulighed for at låne materialer 6. Afrunding 7. Evaluering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skriftlig fremstilling' - keilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program
Program
 • 1. Den skriftlige kulturs udvikling
 • 2. Genrer og skriveproces
 • 3. Vurderingskriterier
 • 4. Præsentation af materialer
 • 5. Vurdering af elevtekster, kaffepause, mulighed for at låne materialer
 • 6. Afrunding
 • 7. Evaluering
den skriftlige kulturs udvikling

Den skriftlige kulturs udvikling

Et lille overblik over de sidste 200 års udvikling af skrivepædagogikken

fra proces til produktskrivning
Fra proces til produktskrivning
 • 1. fase: 1814-2010 Dansk stil
 • Fokus på: Emnebehandling, korrekthed, skønskrift
 • Vejledning: Fejlfinding og vurdering
 • Produkt: Faste skolegenrer
 • Elevens rolle: Rette ind og lære skolens genrer
 • Lærerens rolle: Opgavestiller og bedømmer
fra proces til produktskrivning1
Fra proces til produktskrivning
 • 2. fase: 1985-95 Kreativ skrivning
 • Fokus på: Elevens kreativitet og fiktive genrer
 • Produkt: Fiktionstekster og poetisk sprog
 • Vejledning: Inspirationsgivning
 • Elevens rolle: Udvikling af kreativitet
 • Lærerens rolle: Inspirator og igangsætter
fra proces til produktskrivning2
Fra proces til produktskrivning
 • 3. fase:1990-2005 Procesorienteret skrivning
 • Fokus på: Opdeling af skriveprocessen
 • Produkt: Skiftende genrer
 • Vejledning: Coaching og responsark
 • Elevens rolle: Aktiv skribent og responsgiver
 • Lærerens rolle: Vejleder og bedømmer
fra proces til produktskrivning3
Fra proces til produktskrivning
 • 4. fase:2005-Produktorienteret genreskrivning
 • Fokus på: Langsigtet evaluering – elevplaner
 • Produkt: Genreskrivning med progression
 • Vejledning: - langsigtet – portfolio
 • Elevens rolle: Den kompetente skriver
 • Lærerens rolle: Den professionelle vejleder
skrivep dagogik
Skrivepædagogik
 • Traditionel skrivepædagogik:
 • -har fokuseret ensidigt på teksternes mikroniveau (stave- og tegnsætningsfejl)
 • Den procesorienterede skrivning:
 • -har vist sig at være ”for åben og for lidt konkret”, når det handler om at opstille konkret skrivefaglige mål for eleven
 • Produktskrivning – genreskrivning:
 • Genren angiver sammenhængen mellem tekst og formål
hvad betyder det for skriveprocessen at man kender ikke kender genren
Hvad betyder det for skriveprocessen, at man kender/ikke kender genren?
 • ”At skrive uden genrebevidsthed er som at skrive i blinde”
 • Genreskrivning:
 • - alle faser i skrivepædagogikken er stadigvæk på spil
 • - elementerne fra kreativ skrivning og procesorienteret skrivepædagogik er stadig relevant.
hvad betyder det for skriveprocessen at man kender ikke kender genren1
Hvad betyder det for skriveprocessen, at man kender/ikke kender genren?

Kreativ skrivning:

 • 1. Sanser, følelser, tanker, oplevelser
 • 2. Skrivningen
 • 3. Funktion: Afsender orienterer
skriveprocessen fortsat
- skriveprocessen fortsat
 • Processkrivning:
 • 1. Førskrivning
 • 2. Skrivning
 • 3. Respons
 • 4. Omskrivning
 • 5. Funktion: Socialt orienteret
skriveprocessen fortsat1
- skriveprocessen fortsat
 • Genreskrivning:
 • 1.Genren vælges
 • 2. Komponenter fra genren
 • 3. Skrivning
 • 4. Funktion: Modtagerrettet
 • Procesportfolio (arbejdsportfolio)
 • Præsentationsportfolio
hvad er en genre
Hvad er en genre?
 • Genre er en teksttype.
 • De har en historie og udvikler sig
 • Nye genrer kommer til – specielt inden for sagprosaenp.g.a. internettet og multimedietekster
 • Sproglige genretræk betyder noget for identifikationen af en tekst
genrer er stilladser
Genrer er stilladser
 • Vi kan/skal lære eleverne at læse og skrive i genrer
 • SFL – systemisk funktionel lingvistik:
 • - sproget og tekster opstår og optræder i kontekster (kultur og situation), hvor de får deres særlige betydning
 • -sproget er sociokulturelle ressourcer, som kan vælges efter hensigt og funktion
 • Målet er, at eleverne lærer at benytte, udnytte, udvikle og skabe genrer – at de bliver gode til at kommunikere (”Sprog i skole” Ruth Mulvad)
mellem deduktiv og induktiv metode
Mellem deduktiv og induktiv metode
 • Genrepædagogikken har et konstruktivistisk grundsyn på læring (det induktive) – eleven er aktiv medskabende i læringsprocessen
 • Genrepædagogikken indeholder elementer af deduktiv undervisning – imitationen, lærerens præsentation af genrerne, deres formål, komposition og sproglige virkemidler
genreskrivning
Genreskrivning
 • Vejledning til eleverne om genreskrivning:
 • EMU Genreskrivning
 • Når man skriver i en given genre – følger man en opskrift = genreskema
 • Et genreskema består af en række komponenter, som er sat sammen i en given rækkefølge
skrivemodeller
Skrivemodeller
 • Berettermodellen
 • Aktantmodellen
 • Nyhedstrekanten
 • Kommodemodellen
 • Featuremodellen
genrer gennem de sidste 5 r fsa skriftlig fremstilling
Genrer gennem de sidste 5 årFSA - Skriftlig fremstilling
 • Artikel, brev, debatindlæg, dagbog,
 • erindring, essay,
 • feature, fortolkning,
 • klumme, kommentar,
 • novelle, reportage, tale,
 • Øjenvidneberetning
 • (Følgende dias er udarbejdet af Charlotte Rytter og Mette Teglers)
journalistik nyhed reportage baggrundsartikel
JournalistikNyhed – Reportage - Baggrundsartikel

Kendetegn:

 • Objektiv og neutral fortæller
 • Nyhedstrekanten
 • Fakta
 • Citater fra kilder
 • Reportageelementer
 • Materialeforslag: ”Hvad skete der?” Bogen om at skrive journalistik. (Infosamlingen CFU)
opinion kommentar l serbrev debatindl g kronik

OpinionKommentar – Læserbrev – Debatindlæg – Kronik

Kendetegn:

Holdninger og argumenter

Argumentationskneb

Kommentere (- forholde sig til andres synspunkter)

fiktion
Fiktion
 • Eventyr – Fortælling - Kortprosa – Novelle
 • Kendetegn:
 • Berettermodel
 • In medias res
 • Sansende og beskrivende
 • Replikker
 • Materialeforslag: ”Tæt på - genrer og sprog” (Udlånssamlingen – CFU)
den personlige
Den personlige
 • Brev – Dagbog – Erindring – Essay – Tale
 • Kendetegn:
 • Tager udgangspunkt i egne erfaringer
 • Kræver refleksion – ”Hvad er væsentligt og interessant?”
 • Overvejende 1. personfortæller
 • Beskrivende og sansende
den personlige1
Den personlige

Materialeforslag:

”Tæt på - genrer og sprog” (Udlån – CFU)

”Essay” Dansk i dybden (Udlån – CFU)

”Erindringer” – Dansk i dybden (Udlån – CFU)

”Min historie i undervisningen” (Info – CFU)

klumme
Klumme
 • Kendetegn:
 • Tager ofte udgangspunkt i en personlig oplevelse fra den virkelige verden
 • Er en holdningspræget, personlig skildring af en oplevelse eller en følelse, som bredes ud og gøres interessant – for andre end skribenten selv
 • - læseren bliver klogere og får øjnene op for andre holdninger og perspektiver i tilværelsen
inspiration til at skrive klumme
Inspiration til at skrive klumme

Læs og skriv!!!

MetroXpress - klummer

 • http://www.information.dk/148220 -
klummen vs essay
Klummen vs. essay

Klummen Essay

Hverdagsniveau Filosofisk

Her og nu oplevelse Associationer/

Holdning og kant tænkeskrivning

Humor fabulerende sprog

Klar rød tråd Erindringsplan

Budskab Reflekterende plan

skriveprocessen
Skriveprocessen
 • Betragt skrivning som et håndværk
 • Består af forskellige arbejdsfaser med tilhørende teknikker og værktøjer
 • En produktorienteret men procesbevidst skrivepædagogik
 • Bryd skriveprocessen ned i mindre og overkommelige dele
slide30
Flow
 • Sørg for, at opgaverne ligger på grænsen mellem det, eleverne kan og endnu ikke kan
 • Gør formålet med alle opgaver helt tydeligt
 • Beskriv alle opgaver så detaljeret, at ingen er i tvivl om, hvad der forventes
 • Tag elevernes meninger og indvendinger alvorligt
 • Giv hurtig og begrundet feedback på elevernes præstationer
 • Vær rundhåndet med ros
vurdering
Vurdering
 • Følgende områder vurderes:
 • Om besvarelsen er dækkende i forhold til opgaveformuleringen for den valgte opgave
 • Genrebevidsthed i forhold til opgavekrav
 • Om sproget er forståeligt, klart og varieret
 • Sikkerhed i retskrivning og tegnsætning
 • Indholdets fylde
 • Disponering i forhold til indhold og genre
 • Vejledning til prøverne i faget dansk
orden og layout computer
Orden og layoutComputer
 • Harmonisk højrekant og orddeling ved linjeskift
 • Harmonisk overskrift
 • Balance mellem højde og bredde i teksten
 • Markering af afsnit
 • Skrifttype og mellemrum i forbindelse med tegn
 • Sammenhæng mellem layout og genre
slide33

Vurdering af opgaver:

 • 1. Hvilket klassetrin og hvilke områder er i spil?
 • 2. Hvad skal eleven roses for?
 • 3. Hvad skal eleven arbejde videre med?
 • 4. Hvilke konsekvenser får det for min undervisning?
slide34

Afrunding:

Kommentarer til vurderingen af elevteksterne.

Gensidig inspiration – gode ideer

Evaluering:

Kommentarer til den ansvarlige og generelt til ”Inspirationseftermiddage”

Hvad ønsker I mere af?