hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek. Martine Braaksma & Gert Rijlaarsdam Interfacultaire Lerarenopleidingen Universiteit van Amsterdam. Twee functies van schrijven: Als communicatiemiddel Als leer- en toetsmiddel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek' - keiki


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek

Hypertekst schrijven en observerend leren als aanvullende didactiek

Martine Braaksma & Gert Rijlaarsdam InterfacultaireLerarenopleidingenUniversiteit van Amsterdam

schrijfvaardigheid
Twee functies van schrijven:

Als communicatiemiddel

Als leer- en toetsmiddel

Belangrijke aspecten: informatie selecteren en ordenen uit bronnen, verbanden leggen, structureren, standpunt onderbouwen, onderscheid hoofdzaken/bijzaken, aanpassen aan publiek

Onderzoek en praktijk tot nu toe gericht op schrijven in traditionele, papieren, lineaire vorm, op schrijven als communicatiemiddel en gebaseerd op twee assumpties over leren:

gelijkheid van taken (lineair = doel -> lineair = middel)

oefening baart kunst (leren schrijven door schrijven)

Schrijfvaardigheid
doel project
De twee assumpties over leren weerleggen om schrijfonderwijs te verbeteren

Theorie over schrijfprocessen uitbreiden en verfijnen

Kunnen twee leerarrangementen de kwaliteit van leren schrijven verbeteren?

het schrijven van hyperteksten (vs. lineaire teksten)

het observeren van schrijvers (vs. zelf schrijven)

Effecten op:

schrijfvaardigheid (schrijfprocessen, lineaire tekstkwaliteit, vertrouwen in eigen kunnen, kennis over schrijven)

kennis (van het onderwerp waarover de schrijver schrijft)

Doel project
hypertekst
“Digitale tekst waarin informatie is georganiseerd als een netwerk en waarin tekstblokken met elkaar zijn verbonden via ‘links’ (actieve verwijzingen).” Hypertekst
effecten hyp op schrijfvaardigheid
Schrijfprocessen en kwaliteit schrijfproduct

Veronderstelling: hypertekst schrijven brengt schrijvers in aanraking met hiërarchische tekststructuren

Bij hypertekst-achtig schrijven meer planning en analyse dan bij lineaire schrijftaken

Resulterend in hogere tekstkwaliteit

Hypertekst schrijven = veel oefenen met plannen en analyseren = goed voor tekstkwaliteit

Effecten HYP op schrijfvaardigheid
effecten hyp op kennis
Kennis over het onderwerp waarover de schrijver schrijft

Actieve kennisconstructie, vgl. “knowledge transforming”

Effecten HYP op kennis
observerend leren
Effectief gebleken bij schrijfvaardigheid (verschillende tekstsoorten, verschillende niveaus schrijvers)

Geeft inzicht in “onzichtbare” schrijfprocessen

Cognitieve belasting verschuift van uitvoering schrijftaak naar leren schrijven

Stimuleert expliciet gebruik van metacognitieve vaardigheden zodat input voor leren vergroot wordt

Observerend leren
hoofdpunten lessenserie betoog schrijven
Vijf lessen (70 minuten elk) over het schrijven van een betoog

Korte plenaire uitleg en instructie + werkbladen

Drie condities (HYP, LIN en OBS)

Inhoud is hetzelfde voor de drie condities, type schrijftaak verschilt (LIN/HYP) en “uitvoering” (zelf doen of OBS)

Veel samenwerkend leren en aandacht voor onderwerp door “inquiry learning” en “echte” documentatie

Voor- en natoetsen: o.a. schrijfvaardigheid (proces/product), kennis over het onderwerp, kennis over schrijven, schrijfstijl

Hoofdpunten lessenserie betoog schrijven
voorbeelden van leerling hyperteksten
Voorbeelden van (leerling)hyperteksten

Inleiding

Standpunt

Defintie goed doel

Argumentem voor

Tegen-argumenten

voorbeelden vervolg
Voorbeelden (vervolg)

Inleiding

Hoofd- argumenten

Conclusie

Standpunt

studie 1 lin vs hyp
Studie 1: LIN vs. HYP
  • Effecten op globale kwaliteit schrijfproduct (lineaire tekst over een ander onderwerp)
studie 2 verschillen voor pauze en productielocaties tussen lin en hyp schrijven1
Studie 2: Verschillen voor pauze- en productielocaties tussen LIN en HYP schrijven

Negatieve relatie met tekstkwaliteit

Positieve relatie met tekstkwaliteit

samenvatting processen
Verschillende proceskarakteristieken voor hypertekst schrijven en lineair schrijven:

HYP: > schrijftijd tijdens heel schrijfproces

Meer vloeiend schrijven, doordat hiërarchisch schrijfplan afspiegeling is van document structuur? Schrijftaak is meer gestructureerd

LIN: > pauzetijd, langere pauzes (vooral tussen woorden in begin en tussen zinnen in midden schrijfproces)

Meer betrokken in linearisatieproces, formuleren van linguïstische indicatoren/connectieven? Minder vloeiend schrijven

Samenvatting processen
studie 3 effecten van hyp en obs vs lin en con
Studie 3: effecten van HYP en OBS vs. LIN en CON
  • Effecten op argumentatieve kwaliteit van het schrijfproduct (lineaire tekst over een ander onderwerp)
studie 3 effecten van hyp en obs vs lin en con1
Studie 3: effecten van HYP en OBS vs. LIN en CON
  • Effecten op pauzetijden (tijdenshet schrijven van een lineaire tekst over een ander onderwerp)
conclusies
Andere organisatie van schrijfprocessen tijdens LIN en HYP schrijven

Sommige processen in HYP positief gerelateerd aan kwaliteit schrijfproduct en in LIN negatief gerelateerd

HYP laat andere schrijfprocessen zien na de interventie (langere pauzes in het begin), die processen zijn positief gerelateerd aan kwaliteit schrijfproduct

HYP en OBS positief effect op tekstkwaliteit, maar alleen voor goede schrijvers (nieuw type taak, transfer naar (zelf) lineair schrijven?)

Conclusies
implicaties voor schrijfonderwijs
Hypertekst schrijven voor ordenen inhoud, inspelen op (verschillende) lezers, structureren

Observerend leren voor inzicht in (specifieke) schrijfprocessen/schrijftaken

Effectief gebleken in voortgezet onderwijs (Braaksma, 2002; Couzijn, 2005) en universitair onderwijs: reviseren in het Engels (Van Steendam et al, 2010), schrijven van syntheseteksten bij economie (Raedts et al, 2009)

Implicaties voor schrijfonderwijs
meer informatie
Publicaties, presentaties, lesmateriaal, op:

http://www.ilo.uva.nl/homepages/martine

Email: braaksma@uva.nl

Meer informatie?