Hrada ambulantn stomatologick p e ve 2 pololet 2006
Download
1 / 12

Úhrada ambulantní stomatologické péče ve 2. pololetí 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Úhrada ambulantní stomatologické péče ve 2. pololetí 2006. MUDr. Pavel Chrz viceprezident České stomatologické komory. Dohodovací řízení. Výsledek: dohoda posuzuje MZ ČR - věstník nedohoda rozhoduje MZ ČR - vyhláška. Dohoda o úhradě. Nezměněné ceny u výkonů z „Ceníku“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úhrada ambulantní stomatologické péče ve 2. pololetí 2006' - keiji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hrada ambulantn stomatologick p e ve 2 pololet 2006

Úhradaambulantní stomatologické péčeve 2. pololetí 2006

MUDr. Pavel Chrz

viceprezident

České stomatologické komory


Dohodovac zen
Dohodovací řízení

Výsledek:

 • dohoda

  posuzuje MZ ČR - věstník

 • nedohoda

  rozhoduje MZ ČR - vyhláška


Dohoda o hrad
Dohoda o úhradě

 • Nezměněné ceny u výkonů z „Ceníku“

 • Regulace objemu úhrady na stomatologický fond u konkrétní zdravotní pojišťovny

  mimo dohodovací řízení

 • Zvýšení ceny o 300 Kč u kódů 82201 a 82211


Regula n opat en bod 1
Regulační opatření - bod 1.

Pokud celkové náklady tohoto segmentu u příslušné zdravotní pojišťovny překročí za 2. pololetí 2006 celkové náklady segmentu ve 2. pololetí 2005 navýšené o 3% a pokud objem celkových ročních nákladů segmentu stomatologie překročí objem nákladů za rok 2005 (byť by došlo k překročení v rámci jednoho z pololetí) u příslušné zdravotní pojišťovny o hodnotu procenta stanoveného výše, bude úhrada jednotlivých zdravotních výkonů upravena tak, aby celkové náklady tohoto segmentu v roce 2006 nepřekročily 103% objemu celkových nákladů v roce 2005.


Regula n opat en bod 2
Regulační opatření - bod 2.

Pokud nárůst celkových nákladů tohoto segmentu nepřekročí za 2. pololetí 2006 celkové náklady segmentu ve 2. pololetí 2005 navýšené o 3%, nebude zdravotní pojišťovna omezení úhrady dle bodu 1. realizovat.


Regula n opat en bod 3
Regulační opatření - bod 3.

V případě nebezpečí překročení celkového plánovaného objemu úhrad ve 2. pololetí 2006, zavazují se níže podepsané strany dohody vyvolat společné jednání k projednání řešení této situace např. snížením ceny výkonů. Pokud příčinou tohoto překročení budou náklady související s nutnou a neodkladnou péčí, budou tyto zvýšené náklady zohledněny.


Regula n opat en bod 4
Regulační opatření - bod 4.

Pro nové ZZ bez referenčního období se pro výpočet porovnávacího objemu úhrady použije průměrná úhrada za 2. pololetí 2005 v rámci celé ČR na l PKČ. Zároveň se tato průměrná úhrada použije v případě nevypovídajícího referenčního období, tj. pokud ZZ v referenčním období existovalo méně než 3 měsíce. V případě, že ZZ existovalo v referenčním období 3 a více měsíců, se použije objem péče vykázané daným ZZ pro dopočet porovnávacího objemu úhrady.


Novela z kona 48 1997 sb
Novela zákona č. 48/1997 Sb.

Od 1. dubna 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., která na 2. pololetí 2006 neumožňuje MZ ČR

vydat již učiněné dohody Věstníkem

a rozhodnout o nedohodách v jednotlivých segmentech poskytovatelů


Dohoda o doplnění dohody o výši a způsobu úhrad zdravotní péče poskytované zubními lékaři pro 2. pololetí 2006 ze dne 15. 3. 2006

 • Zástupci zdravotních pojišťoven se dohodli se zplnomocněnými zástupci zubních lékařů na upřesnění náplně kódů 00901 a 00902 a tím i na nových cenách těchto kódů, které vycházejí z cen jednotlivých výkonů zde zahrnutých.

 • Obě strany chtějí touto dohodou podpořit zejména zachování kvality stomatologické péče, podporu prevence a zachování objemu finančních prostředků pro segment.

 • Dnem 1. 7. 2006 dochází k navýšení ceny kódů 00901 a 00902 o 30,- Kč a ke zrušení kódů 00926 a 00927.


 • Snížení ceny o 30,- Kč, bude uplatněno v případě, že lékař nedoloží pojišťovně:

  • způsobilost k samostatné činnosti zubního lékaře

  • prokazatelné splnění podmínek celoživotního vzdělávání (např. Osvědčení odbornosti vystavené ČSK). Osvědčení odbornosti ČSK nevydá, pokud by proti zubnímu lékaři bylo vedeno disciplinární řízení.

 • Snížení ceny bude uplatněno i v případě soustavného porušování podmínek sjednaných ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče (např. nedodržování ordinační doby).

 • Všechny strany se dohodly na tom, že připraví návrh cenového dodatku na 2. pololetí 2006, kde budou výše uvedené principy zahrnuty.


Dohodu akceptují všechny zdravotní pojišťovny vyjma ZP Škoda Mladá Boleslav, která se rozhodla i nadále uplatňovat limity pro jednotlivá zdravotnická zařízení.


Jak dost vat aktu ln informace
Jak dostávat aktuální informace Škoda Mladá Boleslav, která se rozhodla i nadále uplatňovat limity pro jednotlivá zdravotnická zařízení

 • SMS

  • na telefonní číslo 900 77 03 zašlete SMS zprávu: csk mezera informace mezera ano mezera vaše příjmení mezera vaše křestní jméno

 • E-mailové zprávy

  • zašlete e-mailovou zprávu s vaším jménem a datem narození do Kanceláře ČSK na adresu [email protected]

 • Webové stránky ČSK - titulní strana - aktuální informace

  • www.dent. cz


ad