Download
elevambassad rdag 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elevambassadørdag 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elevambassadørdag 2014

Elevambassadørdag 2014

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Elevambassadørdag 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elevambassadørdag 2014

 2. Jens Birch Havreballe • Går i 3.f på Risskov Gymnasium • Linje på Risskov: SA, MA og eø • Folkeskole: Risskov Skole • Fitness og løb • Arbejder i Baresso

 3. Karoline Sibast • Går i 3.f på Risskov Gymnasium • Linje på Risskov: SA, MA og eø • Folkeskole: Vorrevangskolen • Sang og fitness • Arbejder i Dolce Vita

 4. Dagens program • Introduktion – Kort ”ryste benene pause” • TAL TALTAL – Pause • Øvelse – Pause • Målgrupper – Frokost • Case – Pause • QR-koder – KAGE • Tur på taget – Evaluering af dagens program • Fælles evaluering/opsamling

 5. Hvad er Elevambassadører • Formål • Opgaver • Brobyggere • Åbent hus • Foredrag på skoler

 6. Formål med dagens kursus • Ruste jer til at formidle skolen udadtil • Blive klædt på med information og viden • Håndtering af forskellige målgrupper • Få tips og tricks til det at være elevambassadør

 7. Post-it • Hvad er en god taler? • Hvad er en dårlig taler?

 8. Pause 5 minutter

 9. TAL TAL TAL • Formidling • Gode formidlere • Jeres bud • Vores bud • Forskellige punkter 1. Retorik 2. Mimik 3. Humor

 10. Retorik – eller mangel på samme? • Gertrud Ølsner • http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kultur___Sprog/?play=rtmp%3A%2F%2Fvod.dr.dk%2Fcms%2Fmp4%3ACMS%2FResources%2Fdr.dk%2FDR2%2FDanskernes_akademi%2F2012%2F03%2Febc4a7b2-4232-4a75-807e-e66b03349ebe%2FDKA-En-dansk-national-romantik_9c0d601ea4734a6aba0eb938820c9430.mp4%3FID%3D1098000

 11. Mimik og åbent kropsprog • Clement Kjersgaard • https://www.youtube.com/watch?v=MoUH7PpUaoc

 12. Humor • Barack Obama • https://www.youtube.com/watch?v=tqUqicTttiw

 13. Pause5 min

 14. Øvelse: TAL TAL TAL • Vælg en repræsentant i hver gruppe • Udlevering af objekt • Sælg dit produkt!

 15. Pause15-20 min.

 16. Målgrupper • Hvor bliver det brugt? • Politik • Reklamer • Hvorfor? • – Større salg • – Mere opmærksomhed og omtale

 17. Reklamer Carlsberg: http://www.youtube.com/watch?v=oU3tptJ-5R8

 18. Gillette Venushttp://www.youtube.com/watch?v=__B2s68et-o

 19. Målgrupper • Hvordan bestemmer man målgruppen? • - Interesser • - Alder • - Køn • - Social Status • - Politisk holdning

 20. Målgrupper • Vores fokus • Forhåndsinfo • Folkeskole  interesser • Hurtig snak med studievejleder • Sammen med eleverne • Stil en masse spørgsmål • Bryd isen • Vær i ”øjenhøjde” med dem

 21. Frokost Ca. 30 min.

 22. Opsummering • Hvad har vi arbejdet med indtil nu? • Formidling - God og dårlig - Virkemidler - Målgruppe - Hvem taler vi til?

 23. Case • Gennemgang af Caseeksempel • Hver gruppe får en case udleveret • Skal løses i gruppen • Vær kreative • Brug hvad I har lært • Ingen regler!!!

 24. Præsentation af case • Scenen er jeres – Værsgo!

 25. KAGE PAUSE 

 26. Introduktion til QR-evaluering

 27. Tips og Tricks • Gode råd med på vejen

 28. Evaluering

 29. TAK FOR I DAG ! Go’ weekend