Download
edukacja spersonalizowana wobec wsp czesnych problem w wychowawczych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edukacja spersonalizowana wobec współczesnych problemów wychowawczych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edukacja spersonalizowana wobec współczesnych problemów wychowawczych

Edukacja spersonalizowana wobec współczesnych problemów wychowawczych

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Edukacja spersonalizowana wobec współczesnych problemów wychowawczych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Edukacja spersonalizowana wobec współczesnych problemów wychowawczych Dr Stanisław Kowal 7 grudnia 2012

 2. współczesne problemy wychowawcze – diagnoza inspirowana pracami Sue Palmer • edukacja spersonalizowana – nowa odsłona • edukacja spersonalizowana jako szansa na dobre wychowanie

 3. Kocham swój problem z zachowaniem złość, zaabsorbowanie wyłącznie sobą, znudzenie, brak zaangażowania

 4. Ślepcy i słoń Ogólna teoria wyglądu słonia stworzona na podstawie dotknięcia tylko jednej części słonia

 5. Przyczyny złego zachowania dzieci • Telewizja i gry komputerowe (opinia eksperta w dziedzinie czytania i pisania) • Brak odpowiedniej dawki ruchu (opinia eksperta w zakresie gier i zabaw dziecięcych) • Niewłaściwe nawyki żywieniowe (opinia eksperta w zakresie żywienia) • Pracujące matki (opinia eksperta …) • Kryzys instytucji małżeństwa i rodziny • Braki w systemie edukacji • Nadmierny konsumpcjonizm • Skutki zmian technologicznych • Skutki zmian społecznych • Skutki wpływu popkultury • …

 6. Nie widzimy słonia w całości …nie istnieje jedna przyczyna zmian w zachowaniu dzieci, lecz wiele różnych przyczyn powiązanych ze sobą i głęboko zakorzenionych we współczesnej kulturze – mieszanka naprawdę złożona i niebezpieczna…

 7. „Przeszłość to zupełnie inna planeta” • Marshall McLuhan: „prędkość elektryczna” • Dorośli wytrzymują… • Dzieci muszą przebyć całe rozwojowe kontinuum – skupienie uwagi, zasada odsuniętej w czasie nagrody, samokontrola, empatia – nie mogą być przyswojone z „elektryczną prędkością”

 8. WNIOSEK • Rozwój człowieka nadal przebiega w powolnym tempie i współczesne dzieci nadal potrzebują staroświeckiego, pochłaniającego wiele czasu wychowania.

 9. WNIOSEK • Kulturowe zmiany ostatniego ćwierćwiecza przyniosły ze sobą wiele (?)* dobrego, ale także toksyczną mieszankę wielorakich skutków ubocznych, czyniących wychowanie dzieci trudniejszym niż kiedykolwiek przedtem. *znak zapytania wprowadzony przez umiarkowanego konserwatystę

 10. Syndrom toksycznego dzieciństwa • Trzeba zająć się całością a nie poszczególnymi objawami. • Jest możliwa detoksykacja dzieciństwa – potrzebne są czas i uwaga wychowawców. • „Miejmy odwagę wychowywać!”

 11. Edukacja spersonalizowana Termin OSOBA wywodzi się od greckiego słowa prosopon (łac. persona), które oznaczało maskę wkładaną przez aktora na scenie w starożytnym teatrze. Boecjusz: indywidualna substancja rozumnej natury Osoba – wyjątkowość, niepowtarzalność

 12. Edukacja spersonalizowana Atrybuty bytu osobowego: • Poznanie umysłowe • Miłość (zdolność do nieukoniecznionej miłości, w której człowiek sam wybiera jej przedmiot) • Wolność (wznosząca się nad determinizmem własnej biologicznej natury) • Zdolność do rozpoznawania dobra i jego realizacji, w sposób uwzględniający dobro osób drugich. • Nieudzielność – istnienia nie można scedować na byty drugie, niemożliwość zrzeczenia się osobowego sposobu istnienia • Całość (zupełność) • Godność • Zawsze cel nigdy środek działania.

 13. Dziecko jest osobą • Ciało • Umysł • Wola • Uczucia • Duch

 14. Edukacja spersonalizowana bierze pod uwagę integralność, czyli jedność wszystkich możliwych aspektów życia człowieka • Widzimy całość, a nie oderwane elementy np. zdolności intelektualne, czy nadpobudliwość psychoruchową

 15. Edukacja spersonalizowana to dominacja wychowania nad nauczaniem • Przede wszystkim należy ukształtować dobre nawyki (systematyczność, wytrwałość, porządek), aby potem efektywnie nauczać

 16. Gdy odnoszę sukces, to wiem, że zawdzięczam to nie tylko sobie (pokora) Znam siebie i swoje miejsce w świecie (miłość siebie samego) Jeśli mi się coś nie udaje, nie zniechęcam się (męstwo) Znam także miejsce innych i je szanuję (miłość innych) Harmonijna osobowość Umiem do tego konsekwentnie dążyć (wytrwałość) Wiem, co jest dla mnie dobre (mądrość) Wiem, jak to osiągnąć (roztropność) Znam granice swojej wolności (sprawiedliwość)

 17. Edukacja spersonalizowana METODY • Przemyślana koncepcja antropologiczna i aksjologiczna • Zaangażowanie rodziców (uczestnictwo w wykładach, warsztatach, tutorialach) • Tutoring rodzinny • Bardzo ścisła współpraca rodziców i nauczycieli • Dobór nauczycieli • Partycypacja: rodzice – nauczyciele - uczniowie

 18. Tworzenie wspólnego planu wychowawczego dla dziecka – tutoring rodzinny Staramy się zobaczyć całość…

 19. I jeszcze warto zauważyć

 20. Bardzo dziękuję za uwagę.