departamentul de consiliere profesional n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Departamentul de Consiliere Profesională

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Departamentul de Consiliere Profesională - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII , TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU Str. Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. ++40-234-542411, tel./fax ++40-234-545753 www.ub.ro ; e-mail: rector@ub.ro. Departamentul de Consiliere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Departamentul de Consiliere Profesională' - keelty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
departamentul de consiliere profesional

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI”

din BACĂU

Str. Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115

Tel. ++40-234-542411, tel./fax ++40-234-545753

www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

Departamentul

de

Consiliere

Profesională

slide2
Workshop

CONSILIEREA CARIEREI

PAŞII NECESARI în realizarea, finalizarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Psiholog

Puiu Maria

Psiholog

Doina Pascal

2012

slide3

identificarea unui subdomeniu (teoretic şi/sau practic) sau temă de interes pentru realizarea lucrării de licenţă

 • 2. identificarea la avizierul facultăţii/specializării a listei temelor de licenţă şi a profesorilor coordonatori
 • 3. consultarea şi analiza listei temelor de licenţă şi a profesorilor coordonatori
 • 4. selectarea temei şi a profesorului coordonator (care ar trebui să se afle în cel mai bun acord cu interesele profesionale ale studentului şi cu structura sa de personalitate)
 • identificarea programului de consultaţii cu studenţii al profesorului selectat (la avizierul facultăţii/specializării) precum şi a locului unde se desfăşoară consultaţiile (cabinet, laborator, număr, clădire, etaj)
 • 6. contactarea profesorului selectat în vederea discuţiilor iniţiale (soldate cu acceptarea sau neacceptarea studentului pentru coordonare pe titlul selectat)
 • 7. completarea şi semnarea Cererii de înscriere la licenţă de către cei doi parteneri (dacă studentul a fost acceptat cu tema iniţială)
slide4

selectarea altei temei la acelaşi profesor coordonator, continuarea discuţiilor iniţiale (soldate cu acceptarea sau neacceptarea studentului pentru coordonare pe noul titlul selectat)

 • completarea şi semnarea Cererii de înscriere la licenţă de către cei doi parteneri (dacă studentul a fost acceptat cu noua temă)
 • selectarea altei temei şi a altui profesor coordonator (dacă studentul nu a fost acceptat)
 • 11. contactarea profesorului selectat în vederea discuţiilor iniţiale (se continuă până la acceptarea studentului pentru coordonare pe titlul selectat)
 • completarea şi semnarea Fişei de înscriere la licenţă de către cei doi parteneri (după ce studentul a acceptat tema aleasă)
 • realizarea de către profesor şi student a unui program absolut personalizat de îndrumare pe durata realizării lucrării de licenţă (întâlniri sistematice, predarea materialelor lucrate de către student, corectarea acestora de către profesor, discuţii pe baza materialelor, optimizarea sau refacerea lor de către student, tehnoredactare)
slide5

evaluarea sistematică de către profesor a fiecărui capitol al lucrării şi monitorizarea progresului în realizarea lucrării de licenţă

 • 15. elaborarea formei finale a lucrării de licenţă în exigenţele solicitate de facultate/ specializare şi la termenul stabilit (pe care studentul trebuie să le cunoască de la bun început, din discuţiile cu profesorul coordonator şi de pe pagina dedicată de la facultate/ specializare)
 • verificarea cu programul antiplagiat
 • realizarea, în timp util, a unor corecturi impuse de raportul antiplagiat (acolo unde se impune)
 • 18. reverificarea cu programul antiplagiat (acolo unde s-a impus)
 • 19. realizarea lucrării în forma finală şi avizarea ei verbală de către profesorul coordonator
 • 20. tipărirea şi multiplicarea lucrării, legarea ei in formatul solicitat şi includerea pe ultima pagină a Declaraţiei de conformitate, completată şi semnată de către student
slide6

21. avizarea scrisă de către coordonator, tipărirea Raportului antiplagiat şi depunerea exemplarului avizat de către profesor la secretariatul facultăţii

22. susţinerea lucrării de licenţă - Aceasta se face oral, liber sau cu materiale suport (scris, power point) în acord cu reglementările, având un anumit timp alocat (10-15 minute) în care studentul prezintă în sinteză conţinutul lucrării şi răspunde la întrebările membrilor comisiei.

slide7

Aspecte organizatorice

Înscrierea se face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor

Actele necesare pentru înscrierea la examen:

1. Certificatul de naştere, în copie legalizată;

2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare anumelui de la naştere, în copie legalizată;

3. Copie xerox BI/CI;

4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original;

5. Două fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul celor din cărţile de identitate. Nu se decupează de absolvent fotografia).

6. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen;

7. Fişa de lichidare din care să rezulte situaţia financiară a absolventului;

slide8

Unde găsesc informaţii de natură organizatorică şi administrativă ?

pe pagina web a universităţii

Câte sesiuni se pot organiza într-un an universitar?

două sesiuni: de vară (iunie-septembrie) şi de iarnă (ianuarie-aprilie)

 • Examenul de licenţă şi examenul de diplomă constă, fiecare, din 1-2 probe, şi anume:
 • Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate-scris;
 • Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ lucrării de licenţă/proiectului de diplomă
 • Exceptie: Studentii de la Facultatea de Inginerie vor sustine ambele probe oral
slide9

La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note,

nota de promovare este de cel puţin 5,00

Un examen este promovat dacă probele componente ale acestuia sunt promovate, iar media aritmetică a notelor acordate acestora – media de promovare a examenului - este cel puţin 6,00.

Candidaţii care nu au promovatproba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pot participa în continuare, după caz, la proba 2

Absolvenţii de învăţământ cu taxăvor suporta cheltuielile de examinare, în cuantumul stabilit de facultăţi, departamente şi aprobat de Senat.

Un examen nepromovatse poate repeta într-o sesiune ulterioară la oricare instituţie organizatoare sau la UVAB, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente