slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwaith Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gwaith Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Gwaith Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg - PowerPoint PPT Presentation


  • 387 Views
  • Uploaded on

Gwaith Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg. Dyma'r Pwyllgor Eco. Rydyn ni'n ceisio lleihau gwastraff yr ysgol drwy. Ail ddefnyddio:. Ail gylchu:. Gweddillion ffrwyth. Poteli llaeth. Dillad a phapur. Gwelson ni Sioe am ailgylchu. Fel ysgol rydyn ni'n ailgylchu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gwaith Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gwaith Eco

Ysgol Gynradd

Gymraeg Garth Olwg

slide3

Rydyn ni'n ceisio lleihau

gwastraff yr ysgol drwy ...

Ail ddefnyddio:

slide4

Ail gylchu:

Gweddillion ffrwyth

Poteli llaeth

Dillad a phapur

slide6

Fel ysgol rydyn ni'n ailgylchu

dwr glaw. Mae'n cael ei gadw dan

ddaear i fflysio'r tai bach.

slide7

Yn ein dosbarthiadau

dysgon ni am bwysigrwydd

arbed ynni.

slide8

Mae posteri ar bwys y

switsys golau

a'r cyfrifiaduron.

slide10

Rydyn ni'n gofalu am yr

adar a cheisio denu mwy

o adar i'r ardal - Dosbarth Mr Jones

slide11

Daeth Martin Wills i'r cyfarfod Eco i son

am ei waith fel gofalwr

yr ardal tu fas.

slide13

Aeth y pwyllgor Eco i chwilio

am le addas i roi'r bocsys adar.

slide14

Dyma le rydyn ni wedi

penderfynnu rhoi'r bocsys

adar ar goed yr iard.

slide15

Rydyn ni hefyd yn edrych ar

ol tir yr ysgol trwy

gasglu sbwriel.

slide16

Bwriadau y Pwyllgor

  • Creu gardd gwyllt i ddenu pili-palod a chreaduriaid bach gyda Mr Wills.
  • Gwneud yn siwr fod pawb yn parhau i ailgylchu, ail-ddefnyddio deunyddiau er mwyn lleihau gwastraff.
  • Dathlu pythefnos Masnach Deg.
  • Plannu llysiau a phlanhigion gyda Mr Coburn ger yr ysgol a’r pwll.
  • Creu cynefinoedd addas o amgylch yr ysgol.
  • Rhoi pysgod aur/pysgod sy’n glanhau ym Mhwll Nant yr Arian.
  • Rhoi camera nôs ger y pwll i nodi pa anifeiliaid sy’n ymweld a’r safle ar ol iddi nosi.
  • Rhoi blychau adar ar y safle a chadw cofnod o’r adar sydd o’n cwmpas.