Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ein ysgol PowerPoint Presentation

Ein ysgol

324 Views Download Presentation
Download Presentation

Ein ysgol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YGG Garth OlwgY GwasanaethRydynniyncaeleinGwasanaeth bob DyddGwener. Gwener.Mae Mr GruffyddeinPrifAthroyncyhoedditysystgrifau.

  2. Einysgol Yn y ysgolnimaeganni 333 o foblyn a ysgolni. Mae 11 dosbarthiadauynyrysgolni. Mae clwbiauarolyrysgolni. Mae’renwauyncor , clwbcelf.

  3. Rydynnimynd i ysgrifennu am yrysgol i gyd Am yrYsgol

  4. cor Mae einaffro ac affrawesyw Mess is Hawad ac Mr Jons

  5. Mae r clwbardyddmawrth a rydynniynneidpethau am diwrnodcrempog a sul y mamauhefyd.A lot o pethauarallhefyd.