gwers lesson 7 10 13 uned unit 3 rhan part 2 gofyn am wybodaeth asking for information n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gwaith Cartref / Homework

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gwaith Cartref / Homework - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Gwers /Lesson 7/ 10 /13 Uned / Unit 3 (rhan/part 2) Gofyn am Wybodaeth / Asking for Information. Cyrsiau – Yr Anthem / Courses – The Anthem. Gwaith Cartref / Homework. Adolygu – Revising / Dyddiad - Date. Brawddeg Personol / Personal Sentence. Fideos / Videos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gwaith Cartref / Homework' - laird


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gwers lesson 7 10 13 uned unit 3 rhan part 2 gofyn am wybodaeth asking for information
Gwers/Lesson 7/ 10 /13 Uned / Unit 3 (rhan/part 2)Gofyn am Wybodaeth / Asking for Information

Cyrsiau – Yr Anthem / Courses – The Anthem

Gwaith Cartref / Homework

Adolygu – Revising / Dyddiad - Date

Brawddeg Personol / Personal Sentence

Fideos / Videos

Gofyn am wybodaeth 2 / Asking for info - 2

Gofyn am wybodaeth 3 / Asking for info - 3

Crynhoi – Gêm / Summary - Game

yr anthem the anthem
Yr Anthem – The Anthem

Mae hen wlad / fy nhadau / yn annwyl i mi,

The old land of my fathers is dear to me

Gwlad beirdd / a chantorion,/ enwogion o fri;

Land of poets and singers, famous people of renown;

Ei gwrol ryfelwyr /, gwladgarwyr / tra mad,Her brave warriors, great patriots,

Tros ryddid / gollasant / eu gwaed.

For her freedom they shed their blood.

Cytgan: ChorusGwlad, gwlad, / pleidiol / wyf i’m gwlad.Country! Country! I support my country

Tra mor / yn fur / i’r bur / hoff bau,While the sea is a wall to the pure dear land,

O Bydded / i’r hen iaith / barhau.

O may the old language prevail.

slide7

Trafod a Marcio Gwaith Cartref

Homework – Discuss and Mark

Mr Jones ‘dw i

Bore da

Braf cwrdd â chi

Iawn, diolch

Sut dych chi?

Hwyl

Pwy dych chi?

wyth

naw

chwech

deg

saith

dim

dau

adolygu revising
Adolygu/Revising

Who are you?

Pwy dych chi?

Sioned dw i

I’m Sioned

Braf cwrdd â chi

Nice meeting you

How are you?

Sut dych chi?

Very well, thank you

Da iawn, diolch

Iawn

Fine

Gweddol

Not bad

Tired

Wedi blino

Terrible

Ofnadwy

adolygu dyddiau r wythnos revising days of the week
Adolygu Dyddiau’r Wythnos – Revising Days of the Week

Monday

Dydd Llun (dies Lunae)

Dydd Mawrth (dies Martis)

Tuesday

Dydd Mercher (dies Mercurii)

Wednesday

Thursday

Dydd Iau (dies Iovis)

Friday

Dydd Gwener (dies Veneris)

Saturday

Dydd Sadwrn (dies Saturni)

Sunday

Dydd Sul (dies Solis)

adolygu rhifo revising counting
Adolygu Rhifo / Revising Counting

11

Un deg un

0

Dim

16

Un deg chwech

Un.

1

22

Dau ddeg dau

Dau

2

27

Dau ddeg saith

3

Tri

45

Pedwar deg pump

4

Pedwar

63

Chwech deg tri

95

Naw deg pump

5

Pump

100

Cant

6

Chwech

7

Saith

Wyth

8

9

Naw

10

Deg

adolygu revising1
Adolygu/ Revising

What’s your name?

Beth yw’ch enw chi?

I’m Huw

Huw dw i.

What’s your phone number?

Beth yw’ch rhif ffôn chi?

Cardiff 567 900

Caerdydd 567 900

Ble dych chi’n byw?

Where do you live?

I live in Swansea

Dw i’n byw yn Abertawe

I live near Lampeter

Dw i’n byw ar bwys Llanbedr

Do you live in Aberystwyth?

Dych chi’n byw yn Aberystwyth

Yes

Ydw

No

Nac ydw

Dw i ddim yn byw yn Hirwaun

I don’t live in Hirwaun

slide13

Dyddiad/Date

Dydd

Llun

Mis

Hydref

Saith

Rhif

slide14

Brawddeg Personol – Personal Sentence

Ble est ti dydd......?

(Where did you go ....day?)

Dydd ...es i i ....

(On ... day I went to ...)

Caerdydd

Abertawe

Monday

Dydd Llun

Casnewydd

Dydd Mawrth.

Abercynon

Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Y Coed Duon

Merthyr

Thursday

Dydd Iau

Blaenafon

Friday

Dydd Gwener

Siopa

Saturday

Dydd Sadwrn

‘r Parti

Sunday

Dydd Sul

‘r Parc

gofyn 3 ask 3
Gofyn 3 / Ask 3

O Ble dych chi’n dod yn wreiddiol?

Where are you from originally?

I come from Pontypridd

Dw i’n dod o Bontypridd

I come from England

Dw i’n dod o Loegr

I come from Cardiff

Dw i’n dod o Gaerdydd

I come from Blackwood

Dw i’n dod o’r Coed Duon

I come from Risca

Dw i’n dod o Risga

I come from Llanelli

Dw i’n dod o Lanelli

Tasg – Gofynnwch eich partner/

Task – Ask Your Partner

gofyn 4 ask 4
Gofyn 4 / Ask 4

What do you do?

Beth dych chi’n wneud?

I’m a teacher (female)

Athrawes dw i

Mecanic dw i

I’m a mechanic

I’m a house husband

Gŵr tŷ dw i

I’m a housewife

Gwraig tŷ dw i

I’m retired

Dw i wedi ymddeol

I’m a student

Dw i’n fyfyriwr

Tasg – Gofynnwch eich partner/

Task – Ask Your Partner

gofyn 4 ask 41
Gofyn 4 / Ask 4

Where do you work?

Beth dych chi’n gweithio?

I work in a shop

Dw i’n gweithio mewn siop

Dw i’n gweithio yn y banc

I work in the bank

I work in Tesco

Dw i’n gweithio yn Tesco

I work as an actor

Dw i’n gweithio fel actor

I work in M&S

Dw i’n gweithio yn M&S

Tasg –Tudalen 11 / Task Page 11

slide19

Adio (+) 1

Tynnu (-) 1

Lluosi (x) 1

Rhannu (÷) 1

Adio (+) 2

Tynnu (-) 2

Lluosi (x) 2

Rhannu (÷) 1

Dydd

slide20

Who are you?

Pwy dych chi?

Sioned dw i

I’m Sioned

Braf cwrdd â chi

Nice meeting you

How are you?

Sut dych chi?

Very well, thank you

Da iawn, diolch

Iawn

Fine

Gweddol

Not bad

Wedi blino

Tired

Ofnadwy

Terrible

Dydd Llun

Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Wednesday

Dydd Mercher