Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

238 Views Download Presentation
Download Presentation

ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE

 2. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Bożena HOŁA

 3. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr hab. inż. Bożena HOŁA adiunkt Zakres działalności: bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja procesów produkcyjnych i procesów pracy, zarządzanie e-mail:bozena.hola@pwr.wroc.pl tel. 71 320 36 67

 4. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr hab. inż. Zdzisław HEJDUCKI profesor PWr Zakres działalności: organizacja, e-mail:zdzislaw.hejducki@pwr.wroc.pl tel. 71 320 36 67

 5. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Józef ADAMOWSKI adiunkt Zakres działalności: technologia robót budowlanych, osuszanie i termomodernizacja budynków, badanie zawilgoceń i zasoleń ścian e-mail:jozef.adamowski@pwr.wroc.pl tel. 71 320 23 68

 6. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Andrzej CZEMPLIK adiunkt Zakres działalności: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, e-mail: andrzej.czemplik@pwr.wroc.pl tel. 71 320 23 69

 7. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Krzysztof GAWRON adiunkt Zakres działalności: organizacja i technologia robót budowlanych, gospodarka nieruchomościami e-mail: krzysztof.gawron@pwr.wroc.pl tel. 71 320 39 71

 8. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: mgr inż. arch. Tadeusz KRAWCZYK starszy wykładowca Zakres działalności: rysunek architektoniczno-budowlany, architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej e-mail: tadeusz.krawczyk@pwr.wroc.pl tel. 71 320 21 99

 9. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Jarosław KONIOR adiunkt Zakres działalności: zarzadzanie przedsięwzięciami budowlanymi, e-mail: jaroslaw.konior@pwr.wroc.pl tel. 71 320 25 44

 10. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Michał PODOLSKI adiunkt Zakres działalności: organizacja i mechanizacja robót budowlanych , e-mail: michal.podolski@pwr.wroc.pl tel. 71 320 23 68

 11. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Mariusz REJMENT adiunkt Zakres działalności: prefabrykacja w budownictwie, technologia robót budowlanych, kosztorysowanie e-mail: mariusz.rejment@pwr.wroc.pl tel. 71 320 37 96

 12. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: mgr inż. Agnieszka ROGOŻA asystent Zakres działalności: modelowanie elementów żelbetowych z przegubem plastycznym, organizacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym e-mail: agnieszka.rogoza@pwr.wroc.pl tel. 71 320 37 96

 13. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: dr inż. Marek SAWICKI adiunkt Zakres działalności: organizacja i technologia robót budowlanych, ekonomika, recykling w budownictwie e-mail: marek.sawicki@pwr.wroc.pl tel. 71 320 37 96

 14. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Pracownicy Zakładu: mgr inż. arch. Maciej ŚLIWOWSKI wykładowca Zakres działalności: rysunek budowlany, architektura, projektowanie obiektów budowlanych, konserwacja zabytków e-mail: maciej.sliwowski@pwr.wroc.pl tel. 71 320 21 99

 15. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Doktoranci w Zakładzie TiZwB: mgr inż. Paweł DOBIECKI mgr inż. Łukasz ŁODOŻYŃSKI Mgr inż. Maciej MORKA Mgr inż. Tomasz STĘPIEŃ

 16. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Osoby współpracujące z Zakładem: prof. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA dr inż. Franciszek BORYS dr inż. Bogdan PODOLSKI dr inż. Andrzej POLAK

 17. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność naukowa Zakładu: 1. Nowe rozwiązania technologiczno-organizacyjne w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, w tym poszukiwanie metod powodujących wzrost efektywności realizacji obiektów budowlanych. 2. Metody zarządzania procesami budowlanymi (przygotowaniem inwestycji, realizacją budowy, procesem użytkowania obiektu budowlanego) w dostosowaniu do wymagań Unii Europejskiej.

 18. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność naukowa Zakładu: 3. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (metodyka oceny bezpieczeństwa, koszty wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwa pracy) 4. Badania probabilistycznego charakteru procesów budowlanych. Analiza wpływu dyspersji czasu na efektywność procesów budowlanych.

 19. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność naukowa Zakładu: 5. Weryfikacja metod organizacji uwzględniających sprzężenia czasowe w praktyce budowlanej. 6. Realizacja w latach 2011-2013 grantu badawczego „Mapa Wiedzy”

 20. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE • Działalność usługowa Zakładu: • projekty technologii i organizacji robot w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego • nadzorowanie inwestycji i robót w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego • ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, w tym dotyczące elementów wykończeniowych • orzeczenia techniczno-ekonomiczne - przeglądy obiektów budowlanych oraz bieżącego stanu technicznego obiektów - ocena

 21. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE • Działalność usługowa Zakładu: • projekty architektoniczna-budowlane • badania i wdrażanie nowych rozwiązań materiałów technologicznych • plany BIOZ • kosztorysy ofertowe • przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych

 22. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE • Działalność usługowa Zakładu: • organizacja studiów podyplomowych • „Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie-utrzymanie-wycena” • umożliwiających uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego. • www.ib.pwr.wroc.pl/studium

 23. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z LF (2009-2011) Hoła B.: Methodology of hazards identification in construction work course. Journal of Civil Engineering and Management. 2010, vol. 16, nr 4, s. 577-585. Hoła B., Schabowicz K.: Estimation of earthworks execution time cost by means of artificial neural networks. Automation in Construction. 2010, vol. 19, nr 5, s. 570-579. Hoła B.: Methodology of estimation of accident situation in building industry. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2009, vol. 9, nr 1, s. 19-46. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z.: Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling. Automation in Construction. vol. 18, nr 1, s. 24-31.

 24. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW (2009-2011) Czapliński K., Gawron K.: O żeliwnych elementach konstrukcyjnych i dekoracyjnych. Przegląd Budowlany 2011, nr 4, s. 56-59. Czapliński K., Gawron K.: O ekspertyzach dotyczących budowlanych obiektów zabytkowych. Przegląd Budowlany 2011, nr 4, s. 52-55. Adamowski J., Kapuścik W.: Rola i zadania organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s. 109-117. Hoła B., Sawicki M.: Problemy realizacji inwestycji mieszkaniowych w sytuacji kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s. 7-16.

 25. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW (2009-2011) Rogalska M., Hejducki Z.: Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. 2010, R. 42, nr 3, s. 282-295. Czapliński K., Gawron K.: The techniques of erection of brick masonry constructions. Wiadomości Konserwatorskie. 2009, nr 26, s. 218-223. Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M.: Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań. Przegląd budowlany, 2009, R. 80, nr 7/8, s. 76-80.

 26. ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE Działalność publikacyjna Zakładu: Publikacje w czasopismach z listy MNiSW (2009-2011) Hoła B.: Dynamics of the development of accident situation in construction industry with reference to building production value. Archives of Civil Engineering. 2009, vol. 55, iss. 2, s. 151-171. Adamowski J., Matkowski Z.: Wybrane problemy związane z remontem zabytkowego budynku żelbetowego we Wrocławiu. Materiały Budowlane, 2010, nr 9, s. 57-59. Adamowski J., Matkowski Z.: Problemy zawilgocenia oraz osuszania budynków po powodzi. Materiały Budowlane, nr 7, s. 98-102.