Metalurgia metali nie elaznych
Download
1 / 24

Metalurgia metali nie?elaznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 441 Views
 • Uploaded on

Metalurgia metali nieżelaznych. dr inż. Robert Skoblik Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Literatura. Chodkowski S.: „Metalurgia metali nieżelaznych” WGH Katowice 1962

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metalurgia metali nie?elaznych' - edmund


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metalurgia metali nie elaznych

Metalurgia metali nieżelaznych

dr inż. Robert Skoblik

Wydział Mechaniczny

Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa


Literatura
Literatura

 • Chodkowski S.: „Metalurgia metali nieżelaznych” WGH Katowice 1962

 • Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977.

 • Encyclopedie des Sciences Industrielles Quillet – MecaniqueLibrairie Aristide Quillet Paris 1974Encyklopedia techniki „Metalurgia” Wyd. Śląsk Katowice1985

 • Kosowski A.: „Zarys odlewnictwa”Wyd. AGH Kraków 1997

 • Muszyński Z.: „Zarys technologii metali” PWN, Warszawa 1978

 • Praca zbiorowa. „Podstawowe techniki wytwarzania w przemyśle maszynowym” WNT Warszawa 1973

 • Szweycer M., Nadolska D.: Metalurgia i odlewnictwo. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002

 • Tabor A., Rączka J.S., Kowalski J.S., Kraus E.: „Metalurgia”. Wyd. Pol. Krak. Kraków 1999

 • „Świat Wiedzy”

 • INTERNET


Metalurgia metali nie elaznych1
Metalurgia metali nieżelaznych

 • Metalurgię metali nieżelaznych można podzielić na metalurgię:

 • 1. metalurgię metali nieżelaznych ciężkich; – miedź, kobalt, cynk, cyna ołów, molibden, bizmut, mangan, niob wanad wolfram.

 • 2. metalurgię metali nieżelaznych lekkich; - aluminium, magnez, tytan, beryl, lit, sód,

 • 3. metalurgię metali szlachetnych; - złoto, srebro, platyna, iryd, rod, ruten,

 • 4. metalurgię metali ziem rzadkich; - gal, ind, german, cez, lantan, telur, tor.Metalurgia miedzi1
Metalurgia miedzi

 • 90% miedzi otrzymuje się metodą metalurgii ogniowej.

 • Fazy produkcyjne otrzymywania miedzi:

 • Wzbogacanie rud.

 • Uśrednianie, mieszanie, brykietowanie mieszanki koncentratów miedzi.

 • Topienie koncentratów miedzi w piecach szybowych,

 • Rozdzielenie uzyskanego stopu na kamień miedziowy i żużel,

 • Świeżenie kamienia miedziowego w konwertorach poziomych – usunięcie żelaza, siarki, ołowiu, cynku - uzyskanie miedzi konwertorowej,

 • Ogniowa rafinacja miedzi konwertorowej w piecach płomiennych,

 • Odlewanie anod na karuzelowych maszynach rozlewniczych,

 • Elektrolityczne rafinowanie miedzi – oddzielenie metali szlachetnych i uzyskanie czystej miedzi katodowej,

 • Stapianie i rafinowanie miedzi katodowej w piecu płomiennym,

 • Odlewanie wlewków.


Metalurgia miedzi2
Metalurgia miedzi

Piec szybowy do wytapiania kamienia miedziowego: 1- urządzenie zasypowe zamknięte podwójnym stożkiem,

2 – wylot gazów, 3 – dysze, 4 – skrzynie wodne, 5 – murowana część szybu, 6 – przewód powietrzny, 7 – otwór

spustowy [1]


Metalurgia miedzi3
Metalurgia miedzi

Schemat pieca płomiennego do wytopu rudy miedzi: 1 – zasobniki z wsadem,

2 – przestrzeń robocza pieca [1]


Metalurgia miedzi4
Metalurgia miedzi

Konwertor poziomy: 1 – płaszcz, 2 – dennica, 3 – rolka oporowa, 4 – pierścień zębaty, 5 – podstawa rolki,

6 – fundament, 7 – gardziel, 8 – silnik elektryczny, 9 – rura rozdzielacza powietrza, 10 – dysze [1]


Metalurgia miedzi5
Metalurgia miedzi

Schemat wanny do elektrolitycznej rafinacji miedzi: 1 – żelazobetonowa wanna, 2 – płyty z winiduru,

3 – otwór spustowy, 4 – płyty z miedzi z rafinacji ogniowej, 5 – cienkie arkusze z miedzi elektrolitycznej,

6 – szlam, 7 – elektrolit [2]


Metalurgia aluminium
Metalurgia aluminium

 • Podstawowe rudy aluminium:

 • 1. – boksyty,

 • 2. – nefeliny,

 • 3. – ałunity,

 • 4. – kaoliny.

 • Najbardziej znaną metodą otrzymywania aluminium jest metoda składająca się z dwóch faz:

 • 1. - otrzymywanie czystego tlenku aluminium metoda Bayera,

 • 2. – elektroliza tlenku glinowego w ciekłym kriolicie.


Metalurgia aluminium1
Metalurgia aluminium

Metoda Bayera otrzymywania tlenku

aluminium [2]


Metalurgia aluminium2
Metalurgia aluminium

Schemat wanny elektrolitycznej z ciągłą anodą i górnym doprowadzeniem prądu: 1 – cegła

Szamotowa, 2 – bloki katodowe, 3 – pręty katodowe, 4 – boczne płyty węglowe, 5 – tlenek

glinu, 6 – warstwa zakrzepłego elektrolitu, 7 – ciekły elektrolit, 8 – aluminium, 9 – układ

odciągu gazów, 10 – anoda, 11 – sworznie doprowadzające prąd do anody [5]


Metalurgia cynku
Metalurgia cynku

 • Rudy cynku:

 • 1. – blenda cynkowa ZnS,

 • 2 – galman ZnCO3

 • Obecnie stosowane są następujące metody wytwarzania cynku.

 • l. Metoda ogniowa (pirometalurgiczna) polegająca na redukcji tlenku cynkowego za pomocą reduktora węglowego w muflach poziomych lub pionowych ogrzanych do ok. 1200 °C. Zredukowany cynk uchodzi z mufli w postaci pary do nadstawki (kondensatora), w której skrapla się; wybierany z nadstawek ciekły cynk surowy poddawany jest następnie rafinacji w celu usunięcia domieszek.


Metalurgia cynku1
Metalurgia cynku

 • 2. Nowa metoda ogniowa redukcji i destylacji cynku w piecach szybowych opalanych koksem i wyposażonych w dwa kondensatory

 • 3. Metoda hydroelektrometalurgiczna polegająca na ługowaniu wy­prażonego koncentratu rozcieńczonym kwasem siarkowym. Otrzymany w wyniku ługowania roztwór siarczanu cynkowego oczyszcza się z domieszek, po czym następuje wydzielenie cynku z oczyszczonego roztworu w wannach elektrolitycznych z nierozpuszczalnymi anodami. Wydzielony na katodach cynk zdejmuje się z nich, przetapia i odlewa w płyty.

 • 4. Metoda elektrotermiczna, tj. wytwarzanie cynku z rud i koncentratów w piecach elektrycznych stosowana przez przemysł cynkowy w bardzo ograniczonym zakresie.

Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

 • Podstawowe stopy metali nieżelaznych

 • Stopy miedzi:

 • - brązy – stopy miedzi z metalami z wyjątkiem cynku i niklu

  • - brązy cynowe,

  • - brązy aluminiowe,

  • - brązy ołowiowe,

  • - brązy krzemowe.

  • - inne brązy: np.. aluminiowo – żelazowo manganowy


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych1
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

 • - mosiądze – stopy miedzi z cynkiem do zawartości 50% Zn,

  • - mosiądze ołowiowe,

  • - mosiądze krzemowe,

  • - mosiądze aluminiowo – manganowo – żelazowe i inne


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych2
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

 • Stopy aluminium

  • z krzemem, zwane siluminami,

  • z miedzią,

  • z magnezem.

 • Stopy cynku

  • z aluminium,

  • z miedzią,

  • z aluminium i miedzią,

  • z aluminium miedzią i manganem.


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych3
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

 • Stopy magnezu

  • z aluminium,

  • z cynkiem,

  • z manganem,

  • z cyrkonem.

 • Stopy ołowiu

  • z antymonem,

  • z cyną i antymonem – stopy łożyskowe.


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych4
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece tyglowe stosowane do wytapiania stopów metali nieżelaznych [5]


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych5
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece płomienne do wytapiania stopów metali nieżelaznych: a) piec płomienny na paliwo gazowe

Nieprzechylny, b) piec płomienny na paliwo ciekłe lub gazowe obrotowy [5]


Metalurgia stop w odlewniczych metali nie elaznych6
Metalurgia stopów odlewniczych metali nieżelaznych

Piece elektryczne do wytapiania stopów metali nieżelaznych: a) piec łukowy obrotowy o działaniu

pośrednim, b) piec oporowy obrotowy, c) schemat pieca indukcyjnego kanałowego (rdzeniowego) [5]