leselos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leselos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leselos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Leselos - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Leselos. Begrunnelse for valget Forsterketgruppen i Bærum kommune Ingeborg Gude og Ingeborg Daae. Hvorfor Leselos da ?. Kompetanse. Evnen til å møte komplekse utfordringer L-06. Kompetanse:. Kunnskap – å vite Ferdigheter – å gjøre Forståelse – å skjønne Erickson 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leselos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leselos

Leselos

Begrunnelse for valget

Forsterketgruppen i Bærum kommune

Ingeborg Gude og Ingeborg Daae

kompetanse
Kompetanse

Evnen til å møte komplekse utfordringer

L-06

kompetanse1
Kompetanse:
 • Kunnskap – å vite
 • Ferdigheter – å gjøre
 • Forståelse – å skjønne

Erickson 2007

referert i Fjørtoft 2009

lesekompetanse
Lesekompetanse

”Lesekompetanse er å forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet.”

(OECD, 2007)

kunne lese grunnleggende ferdighet l 06
Å kunne lese – grunnleggende ferdighet L-06

Å kunne lese innebærer å sette seg inn i , granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med økende vanskegrad. Å kunne lese vil også innebære å kunne behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller etc.

gode lesere
Gode lesere

Er aktive

Har klare mål med lesingen

Ser over teksten før de leser

Foregriper innholdet

Leser selektivt

Konstruerer mening underveis

Forsøker å finne forklaringer på vanskelige ord

Bruker forkunnskapene sine

Har avsenderbevissthet

Overvåker forståelsen sin

Vurderer tekstens kvalitet og verdi

Leser tekster på forskjellig måte

Astrid Roe

dagens tester los
Dagens tester ≠ Los

Carlsten, HOA, AMO måler leseferdighet

(Kvantitativt, den teksten – den timen)

(LUS måler stort sett leseferdighet kvalitativt)

LeseLOS - er ikke en test men et verktøy utviklet for å støtte elevenes leseutvikling i alle fag på alle trinn.

lus og los
LUS og LOS
 • LUS og LOS utfyller hverandre.
 • Dere må selv vurdere om dere nå vil bruke begge verktøyene
 • Dere må selv vurdere når dere føler dere er så trygge på LOS at dere ev. kan avslutte LUS
 • Se skriv fra Forsterketgruppen sendt skolen 14.10.11
slide10
er….
 • Utviklet på grunnlag av anerkjente teorier om lesing
 • Utviklet på grunnlaget av kompetansemål i kunnskapsløftet og fokuset på ”lesing som grunnleggende ferdighet”
 • Metodeuavhengig jfr L-06– overbyggende verktøy
slide11

Støtte for den som skal navigere i et krevende farvann…

Består av:

 • Observasjonsskjema
 • Digital nettbase
 • Veiledningshefte
slide12
Et verktøy for kvalitative observasjoner av elevenes leseferdigheter
 • Et rammeverk for undervisningsplanlegging
6 omr der
6 områder

Målretting

Førforståelse

Koding

Ordforråd

Leseforståelse

Metakognisjon

st ttende stillaser
Støttende stillaser

Alene

Sammen med andre

Med modellering

workshops h sten 2011
Workshops høsten 2011

Samling 1:

 • Tirsdag 18.oktoberressursgruppe 1
 • Onsdag 19. oktoberkl.12-16 ressursgruppe 2
 • Tema: Målretting/metakognisjon og Førforståelse/metakognisjon

Samling 2:

 • Tirsdag 22. nov. kl 12-16 ressursgruppe 1
 • Onsdag 23.nov.Kl 12-16 ressursgruppe 2
 • Tema: Koding/metakognisjon og ordforråd/metakognisjon