Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b
Download
1 / 21

Sabiedr?bas l?dzdal?ba teritorijas att?st?b? - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā. Laura Kļaviņa Rugāju novada domes teritorijas plānotāja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sabiedr?bas l?dzdal?ba teritorijas att?st?b?' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā

Laura Kļaviņa

Rugāju novada domes teritorijas plānotāja


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

SabiedrībaslīdzdalībaIniciatīvaPašvaldība InteresesIetekmesIzaicinājumiAttīstībasplānošanasmetodesViedoklisVienošanāsSarunaDialogsMonologsFormalitāteLikumdošanasIetvarsPiespiedu-brīvpratīgiPēctecība


Kur m s esam kas m s esam cik lieli m s esam
Kur mēs esam? Kas mēs esam? Cik lieli mēs esam?

Republikas pilsēta /Pilsētnovads/Lauku (pagastu) novads

515 km2 (7x lielāki par Daugavpili)

2927 iedzīvotāji (39x mazāk nekā Daugavpilī)

237 km no Rīgas

155 km no Daugavpils

18 km no Balviem

56 km no Gulbenes

Plānošanas reģiona robeža

Austrumu pierobeža

NEIETILSPTAM pilsētreģionu ietekmes areālā

Informācija par pakalpojumiem: daļēja


Att st bas pl no anas procesi novad
Attīstības plānošanas procesi novadā

Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7 §) ir uzsākta Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde.


Sabiedr bas l dzdal bas pl ns
Sabiedrības līdzdalības plāns:

1) darba grupas

2) sabiedriskās apspriešanas

3) tikšanās ar interešu grupām

4) skolēnu projektu nedēļa

5) anketas uzņēmējiem, lauksaimniekiem

6) publiskā apspriešana

7) viedokļu izteikšana www.rugaji.lv sadaļā Attīstības programma

8) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game)


Izaicin jumi sabiedr bas l dzdal b
Izaicinājumi sabiedrības līdzdalībā

Izkāpt no formālās sarunas rāmja. Pievilināt, izaicināt iedzīvotājus uz produktīvu sarunu.Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Spēles uzstādījums: Šobrīd Rugāju novadam nav izstrādāti plānošanas dokumenti, kuros būtu atspoguļots vēlamais novada attīstība virziens, prioritātes un rīcības to ieviešanai. Spēles ietvaros tiks meklētas radošas idejas Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kas palīdzēs pašvaldībai saņemt iedzīvotāju skatījumu par novada turpmāko attīstību, jauniem uzņēmējdarbības virzieniem un jaunām pilsoniskām aktivitātēm. Spēle veidota uz sāncensības principa – komandas sacentīsies par labākās idejas izstrādi.


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Dalībnieki:

Publiskais sektors

Privātais sektors

Izglītības/pētniecības sektors

Radošās industrijas

Sabiedrības/NVO pārstāvis


3 solis novada aspekti
3.solis: Novada aspekti

Ekonomiskais aspekts

Sociālais aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Ekonomiskais aspekts

Sociālias aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Ekonomiskais aspekts

Sociālias aspekts

Kultūras aspekts

Vides aspekts


60 idejas novada ilgstp j gai att st bai
60 idejas novada ilgstpējīgai attīstībai


Sabiedr bas l dzdal ba teritorijas att st b

Kopsavilkums:

Cilvēkresursi

Pārsteidz mani un viss ko Tu darīsi būs radošs.

Just do it!

  • Kas man tiešām patīk, padodas?

  • Vai es to spēju paveikt vislabāk?Vai es spēju būt atšķirīgs no citiem?

  • Kas un par ko man maksās?

    Esmu pārliecināta, mums ir Cool sabiedrība!