evol cijas teorija m sdien s l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evolūcijas teorija mūsdienās PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evolūcijas teorija mūsdienās

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Evolūcijas teorija mūsdienās - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Evolūcijas teorija mūsdienās . Īzaks Rašals. Darvinisms – no 19. gadsimta līdz mūsdienām Rīga, 2009. g. 11. novembrī. Daži vispārēji jautājumi. Dzīvības izcelsme? Vai evolūcija notiek? Vai cilvēks turpina evolucionēt?. Vai blondīnes patiešām izzudīs?. Kas ir evolūcija?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evolūcijas teorija mūsdienās' - taurean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evol cijas teorija m sdien s

Evolūcijas teorija mūsdienās

Īzaks Rašals

Darvinisms – no 19. gadsimta līdz mūsdienām

Rīga, 2009.g. 11. novembrī

da i visp r ji jaut jumi
Daži vispārēji jautājumi
 • Dzīvības izcelsme?
 • Vai evolūcija notiek?
 • Vai cilvēks turpina evolucionēt?
kas ir evol cija
Kas ir evolūcija?
 • Skats no ģenētikas viedokļa
  • Dabā
   • jaunu, ekoloģiskai nišai adoptētu genotipu (genotipu kopas) veidošanās
  • Selekcija
   • jaunu, cilvēka vajadzībām piemērotu genotipu veidošana
evol cijas va i
Evolūcijas vaļi

Mainība

Iedzimtība

Izlase

iedzimt ba
Iedzimtība
 • Čarlzs Darvins
  • pagaidu panģenēzes teorija, 1868
   • [asins] gemulas
   • F. Galtona eksperimenti ar trušiem
iedzimt bas p t jumi
Iedzimtības pētījumi
 • Sekvenēts zirga genoms
 • Atsevišķi gēni nav kodējošā, bet regulatorā gēna izmaiņas
sint tisk evol cijas teorija
Sintētiskā evolūcijas teorija
 • T. Dobzhansky. Genetics and Origin of Species. 1937.
 • T. Dobzhansky, E. Mayr, Simpson, Stebbins, Rensch: Evolution: Modern or Neo-Darwinian Synthesis. 1940
 • E. Mayr. Systematics and the Origin of Species. 1942.
 • J. Huxley. Evolution: The Modern Synthesis. 1942.
sint tisk evol cijas teorija9
Sintētiskā evolūcijas teorija
 • evolūcija faktiski ir alēļu frekvenču izmaiņas populācijā
 • papildus izlasei nozīmīga loma tiek piešķirta ģenētiskam dreifam
 • mainību populācijās nodrošina multiplās alēles, kas rodas mutāciju rezultātā
 • jaunu sugu veidošanās parasti ir daudzu mikroizmaiņu uzkrāšanās
sint tisk evol cijas teorija10
Sintētiskā evolūcijas teorija
 • makroevolūcija = ∑ mikroevolūcijas
 • sugu veidošanās
  • nepieciešama ģeogrāfiska izolācija
  • alopatriskā sugu veidošanās
simpatrisk sugu izcel an s
Simpatriskā sugu izcelšanās
 • 1. Pie krasām kariotipa izmaiņām
  • autopoliploīdija (noteikta genoma pilnu hromosomu komplekta hromosomu skaita dubultošanās)
  • augiem - sugas ar hromosomu skaita rindu
  • alopoliploīdija (hibridizācija + hromosomu skaita dubultošanās)
 • Mājas plūme Prunus domestica (2n = 48) ir dabisks savvaļas plūmju hibrīds (alopoliploīds):
 • P. spinosa (2n = 32) un P. divaricata (2n = 16)
 • (16 + 8) x 2 = 48
 • Mākslīga suga tritikāle
 • Triticale (2n = 42, 56) = Triticum (2n = 28, 42) x Secale (2n = 14)
simpatrisk sugu izcel an s12
Simpatriskā sugu izcelšanās
 • 2. Pie dažādiem specifiskiem izolācijas veidiem
  • sezonālā izolācija laikā
  • ekoloģiskā izolācija
 • Vai īsti simpatriskā (?)
 • Peripatriskā sugu izcelšanās
 • izolēta perifērijas populācija
 • Parapatriskā sugu izcelšanās
 • ekoloģiskā izolācija (populāciju specifiskas nišas)
 • Simpatriskās sugu izcelšanās rezultātā samērā līdzīgas sugas, dvīņu sugas
da du sugas izcel an s veidu sal dzin ana
Dažādu sugas izcelšanās veidu salīdzināšana

http://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation

neitr l evol cija
Neitrālā evolūcija

“Neitrālā evolūcija” – ja nav saistība ar alēļu frekvenču izmaiņām un pielāgotību (reproduktīvo spēju)

 • Cēloņi
  • ne visas izmaiņas ir genoma ekspresētā daļā
  • ne visas izmaiņas nukleotīdu sekvencē izmana aminoskābju sekvenci
  • ne visas aminoskābju izmaiņas ietekmē enzīma funkciju
 • Daudzām sugām >90% genoma neekspresējas
  • evolūcijas hronika
  • molekulārais pulkstenis

1983

da du evol cijas teoriju uzskati
Dažādu evolūcijas teoriju uzskati

Bernardi, 2007, PNAS,104, 8385–8390

svar gie kritiskie genoma re ioni
Svarīgie (kritiskie) genoma reģioni

Bernardi, 2007, PNAS,104, 8385–8390

kritisk genoma re ionu at ir bas
Kritiskā genoma reģionu atšķirības

Bernardi, 2007, PNAS,104, 8385–8390

slide18

The long-term probability that an allele residing at a biallelic locus will be of the selectively advantageous type, given a selective advantage s, an effective population number of gene copies of Ng, and a mutation rate to the beneficial allele m times that in the reverse direction

Lynch M PNAS 2007;104:8597-8604

©2007 by National Academy of Sciences

slide19

The passive emergence of specialized gene functions via nonadaptive processes of duplication, degenerative mutation, and random genetic drift

Lynch M PNAS 2007;104:8597-8604

©2007 by National Academy of Sciences

neapl kotie jaut jumi
Neaplūkotie jautājumi
 • Grupu izlase
 • Dzimumizlase
 • Atsevišķu taksonomisko grupu izcelšanās
 • Dzīvības izcelšanās

Ilustrētā zinātne, 2009, No. 9