l reren som leder l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læreren som leder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læreren som leder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Læreren som leder - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Læreren som leder. Assertive Discipline. Program:. Hva er ”Assertive Discipline”? Grunnprinsipper Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier Den ”vanskelige” eleven. ” Catch them being good”!!!!. Hva er Assertive Discipline?. Program for grunnskole Forebyggende / adferdsregulerende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Læreren som leder' - keaira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l reren som leder

Læreren som leder

Assertive Discipline

program
Program:
 • Hva er ”Assertive Discipline”?
 • Grunnprinsipper
 • Eksempler på klasseregler/ teknikker/ strategier
 • Den ”vanskelige” eleven
hva er assertive discipline
Hva er Assertive Discipline?
 • Program for grunnskole
 • Forebyggende / adferdsregulerende

med vekt på positiv forsterking

 • Et program som skal øke bevisstheten om egen adferd i klasserommet
hva sier forskning
Hva sier forskning?
 • Lærere blir mer positive overfor elever
 • Lærere gir mer positive kommentarer
 • Oppgaveorientert adferd stiger
 • Adferdsforstyrrelser reduseres betraktelig
eleven velger en adferd
Eleven velger en adferd
 • Du kan hjelpe eleven til ”å oppføre seg” ved å lage tydelig regler for adferd
 • Eleven må LÆRE å velge riktig adferd
 • Du må jobbe aktivt med adferd for å komme i posisjon til å lære elevene fag.
hva vil vi oppn
Hva vil vi oppnå?
 • Fremme selvfølelse/ redusere stress hos elever
 • Gi elever mer kontroll over egen adferd og innlæring ved å gjøre gode valg
 • Å øke grad av positiv forsterking
 • Å styrke forholdet mellom elev og lærer
 • Å gi et verktøy for å håndtere og evaluere strategier for adferdskorrigering
l reradferd er viktigste determinant for elevadferd
Læreradferd er viktigste determinant for elevadferd:
 • Er instruksjonene dine tydelig nok?
 • Belønner du positiv adferd i tilstrekkelig grad?
 • Bruker du nok tid på å redigere adferd?
 • Setter du grenser for negativ adferd?
den tydelige l reren
Den tydelige læreren
 • Samsvar mellom kroppsspråk og utsagn
 • Har positive forventninger
 • Forsterker forventet adferd
 • Rolig og konsekvent bruk av sanksjoner
 • Har ADFERDSPLAN
innhold i adferdsplan
Innhold i adferdsplan:
 • REGLER
 • KONSEKVENSER
 • POSITIV ANERKJENNELSE/ BELØNNING
adferdsplan
Adferdsplan
 • Reduserer impulsive reaksjoner
 • Fremmer konsistent og rettferdig behandling av elevene
 • Fremmer tillit og støtte fra administrasjon og foreldre
regler
Regler:
 • Ha reglene, samt oversikt over belønning godt synlig i klasserommet
 • Klassereglene bør utformes sammen med elevene
 • Bruk tid på å lære inn og vedlikeholde regler for adferd
 • Reglene endres sammen med klassen etter behov
 • Informasjon til foreldrene
retningslinjer for regler
Retningslinjer for regler:
 • Max 5 regler, gjerne færre
 • Reglene må beskrive observerbar adferd
 • Reglene må være enkle å håndheve
 • Reglene må være positivt formulert
 • Bruk tid på innlæring av reglene
 • Reglene skal være til beste for eleven
regler 10 klasse
SAMARBEID

Vi følger instruks

Vi snakker dempet

Vi bidrar med ideer

Vi er hyggelige

Vi gjør avtaler

ARBEIDSRO

Vi kommer tidsnok til timen

Vi er stille når noen har ordet

Vi følger instruks

Vi rekker opp hånden

Regler 10.klasse
konsekvenser sanksjoner
Konsekvenser/ sanksjoner
 • Velg noe elevene ikke liker
 • Må aldri skade – fysisk eller psykisk
 • Elevene må kjenne konsekvensene på forhånd
 • Må presenteres som et valg
 • Fortsett ikke med konsekvenser som ikke virker
konsekvenser ved brudd 10 kl
Konsekvenser ved brudd, 10.kl
 • Muntlig advarsel
 • Navn å tavlen
 • Anmerkning
 • Bli igjen for å gjøre noe til klassens beste
 • Melding hjem
 • Innkalle til samtale m. foreldre
regler sanksjoner 5 klasse
SAMARBEIDSSONE

1. Bruke hviskestemme

2. Snakke fagprat

SANKSJONER:

Eleven blir notert

Eleven blir notert

Eleven flyttes resten av timen

Eleven flyttes resten av dagen

Regler/ sanksjoner 5. klasse
regler sanksjoner 5 klasse21
STILLESONE

1. I klasse 5B rekker vi opp hånden og snakker en og en.

2.Vi sitter i ro på pultene våre

Sanksjoner

1. Eleven blir notert

2. Eleven bli notert

3. Sitte v. egen ”skammepult” og skrive hvorfor

4. Melding hjem

5. Parade – møte kl.8.

6. Ringe hjem

Regler/ sanksjoner, 5.klasse
positiv anerkjennelse
Positiv anerkjennelse
 • Motiverer elevene til å velge rett
 • Øker elevenes selvfølelse
 • Reduserer problemadferd
 • Fremmer positive relasjoner
positiv repetisjon
Positiv repetisjon
 • Gi en beskjed
 • Finn umiddelbart minst to elever som følger beskjeden
 • Si elevens navn, sett ord på hva eleven gjør – dvs. gjenta beskjeden
retningslinjer for bruk av ros
Retningslinjer for bruk av ros:
 • Effektiv ros er personlig – bruk elevens navn
 • Effektiv ros må være ekte – mene det du sier
 • Effektiv ros er beskrivende og konkret – benevne hva eleven gjør som er bra
 • Effektiv ros er tilpasset elevens alder
bel nning
Belønning
 • Barnetrinn
 • Ungdomstrinn
klinkekulebel nning 5 klasse
KLINKEKULEBELØNNING, 5. KLASSE
 • Når du gjør en positiv handling
 • Når klassen har en god time
 • Når du ”anstrenger” deg
 • Når du viser ansvar
 • Når du viser omsorg
 • Når klassereglene blir fulgt
 • NÅR GLASSET ER FULLT, SKAL VI…….
bel nning 10 klasse
Belønning -10. klasse
 • Ros
 • Adgangskort
 • Hyggelig melding hjem
 • Klassepremie – spilltime
 • - og et godt utgangspunkt for læring
slide28

ADGANGSKORTET

KJØKKELVIK SKOLE2003-2004

ADGANGS-KORTET

Gir meg rett til å arbeide i studiesal/ bibliotek/ datarom så lenge jeg overholder betingelsene

_______________________ ________________

Navn/ klasse klassestyrer

 • Jeg har ADGANGSKORTET fordi:
  • jeg snakker lavt når jeg samarbeider
  • jeg holder meg på plassen min
  • jeg forflytter meg stille
  • jeg rydder etter meg
  • jeg har plan/ oversikt over arbeidet mitt
  • jeg holder meg til oppgaven
  • jeg kan forklare hva jeg har gjort/ lært
instruksjon
Instruksjon
 • Gi korte, tydelige og konkrete beskjeder
   • I arbeidssituasjoner
   • Ved rutiner
   • Ved spesielle prosedyrer
 • Sjekk elevens forståelse
teknikker
Teknikker:
 • Å ”scanne” klasserommet
 • Å sirkulere i klasserommet
 • ”Catch them being good”!!!
 • Hver dag starter med blanke ark
husk positiv bekreftelse
Husk positiv bekreftelse!!

Lag visuelle påminnere :

 • Klassekart – hver elev markeres når hun/ han har fått positiv kommentar

Sett mål:

 • 15 navn på tavlen
 • 2 gladmeldinger hjem
 • ”Ukens pokal”
 • 20 klinkekuler på glasset
den vanskelige eleven
Den ”vanskelige” eleven
 • Ikke-forstyrrende adferd
 • Forstyrrende adferd
forstyrrende adferd
Forstyrrende adferd:
 • Gi konsekvenser på en rolig, saklig måte
 • Beskriv de faktiske forhold
 • Vær konsekvent i forhold til gjeldende avtaler
 • Bruk første mulighet til å bekrefte positiv adferd
elever som fortsetter forstyrre
Elever som fortsetter å forstyrre:
 • Vær rolig – unngå konfrontasjoner
 • Fokuser på ønsket adferd
 • Legg skyld på adferd, ikke på barnet
 • Bruk ”jeg - utsagn”
 • Avtaler
 • Individuell adferdsplan
erfaringer
Erfaringer:
 • Vær en tydelig klasseleder
 • Ha positive forventninger til elevene
 • Still tydelige krav
 • Ha strategier for belønning og sanksjoner
 • Repeter strategiene
erfaringer37
Erfaringer:
 • Elevene må kunne skolens regler ”på fingrene”
 • Elevene må kjenne ” gulrot” og konsekvenser
 • Skolens ledelse og kollegiet må være aktivt støttende
 • Prinsippene må repeteres ofte
 • Årlig evaluering av adferdsplan