Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sårbarhed hos børn og unge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sårbarhed hos børn og unge

Sårbarhed hos børn og unge

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Sårbarhed hos børn og unge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sårbarhed hos børn og unge Undervisere: Jon Vilshammer & Wilma Walther-Hansen

 2. Hvad er sårbarhed ? Psykiatrifonden

 3. Hvad er psykisk sygdom? • En psykisk sygdom er en tilstand, der medfører forandringer i en persons tænkning, følelser eller adfærd (evt. alle tre) og som medfører personlig lidelse og/eller nedsat funktion. Psykiatrifonden

 4. Rask Syg Psykiatrifonden

 5. Risikoadfærd • Den indadvendte og kropsorienterede risikoadfærd, såsom selvskade, overdreven optagethed af vægt og udseende samt selvmordsadfærd. • Den udadrettede risikoadfærd, såsom brug af alkohol og rusmidler, risikofyldt seksuel aktivitet, adfærd knyttet til impulsproblemer. Psykiatrifonden

 6. Angst • Ca. 300.000 mennesker i Danmark • Forskellige former • Hjertebanken • Lufthunger • Svedeture • Tanker om at dø Psykiatrifonden

 7. Depression • Ca. 250.000 mennesker i Danmark • Forskellige former • Tristhed og nedtrykthed • Søvnbesvær • Ændret appetit • Tanker om at det aldrig bliver bedre, at man ikke dur til noget, at de andre ikke gider én • Ændring i adfærd – indadvendthed og social isolation • Psykiatrifonden

 8. Psykose • Ca. 50.000 mennesker i Danmark • Kan være en sygdom i sig selv, f.eks. En hashpsykose eller en del af en anden sygdom, f.eks. skizofreni • Hallucinationer • Vrangforestillinger • Tankeforstyrrelser og andre kognitive forstyrrelser Psykiatrifonden

 9. ADHD • 3-5 % børn og unge, flest drenge • Opmærksomhedsforstyrrelse • Koncentrationsbesvær • Hyperaktiv • ”kort lunte” • Op til halvdelen har ADHD ind i voksenlivet Psykiatrifonden

 10. At være pårørende • Hver 2. familie får psykisk sygdom ind på livet • Giver ofte følelser som skyld, magtesløshed og utilstrækkelighed • Er et livsvilkår for ca. 80.000 børn i Danmark lige nu • Er løbende op- og nedture med mange bekymringer, vrede, tristhed • Er som en rejse, som man ikke selv har valgt Psykiatrifonden

 11. Pause

 12. Sårbarhed Biologiske forhold Sociale forhold Psykologiske forhold Psykisk sygdom Psykiatrifonden

 13. Stressmodel Uvenner med ven • Alvorligere symptomer • Angst • Depression Projekt-opgave kaos fravær sårbarhedslinje Fremtid? Stressorer • Advarselstegn: • FysiskePsykiske • Adfærdsmæssige venner sport familie fritidsjob afleveringer Tid

 14. Psykisk sundhed Psykiatrifonden

 15. Forebyggelse • Hvad gør dig glad? • Opmærksomhed på egen sårbarhed • Selvværd • Hvordan passer du på dig selv? • Hvor kan du få hjælp? Psykiatrifonden

 16. Selvværd • er den måde man tænker om • sig selv på. • skabes i høj grad ud fra • relationer til vigtige personer i • vores liv. • kan man lære hele livet. • er ikke det samme som selvtillid Psykiatrifonden

 17. Hvad påvirker jeres humør positivt? Psykiatrifonden

 18. Hvordan passer du på dig selv? • Har du antennerne ude? • Har du antennerne rettet mod dig selv? • Hvordan kan du skrue op og ned for antennerne? Psykiatrifonden

 19. Tak for i dag