Sprawy organizacyjne
Download
1 / 19

Sprawy organizacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Sprawy organizacyjne. Wzajemne przedstawienie się, Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot „Finanse przedsiębiorstwa” Omówienie programu przedmiotu Omówienie literatury do przedmiotu Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprawy organizacyjne' - kaveri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprawy organizacyjne

Sprawy organizacyjne

Wzajemne przedstawienie się,

Wytłumaczenie dlaczego w programie studiów znalazł się przedmiot „Finanse przedsiębiorstwa”

Omówienie programu przedmiotu

Omówienie literatury do przedmiotu

Omówienie czynników wpływających na rezultaty osiągane przez studentów

Omówienie kryteriów oceny studenta


Definicja
Definicja

 • Finanse to :

  dziedzina nauki (wiedzy) o lokowaniu zasobów (w czasie)

 • Finanse przedsiębiorstwa to część działu wiedzy - finansów


N a co zwr ci uwag w definicji
Na co zwrócić uwagę w definicji

 • dziedzina wiedzy

 • lokowanie zasobów


Umiejscowienie s u b finansowych w strukturze organizacyjnej przedsi biorstwa
Umiejscowienie służb finansowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

 • V-ce Prezes ds. finansowych

 • Departamenty : planowania, finansowy, księgowy.


Czas a warto
Czas a wartość organizacyjnej

 • „Wartość” czasu – spadek subiektywnej wartości dóbr wraz z upływem czasu

 • Wartość nominalna a wartość bieżąca (zaktualizowana)


Stopy dyskontowe jako narz dzie obliczania warto ci w przestrzeni czasowej
Stopy dyskontowe jako narzędzie obliczania wartości w przestrzeni czasowej

 • wzór czynnika dyskontującego d=1/(1+r)

  gdzie: r – spodziewana stopa zwrotu (dochodu)

  z inwestycji – stopa dyskontowa

 • zastosowanie metod dyskontowych.


Sk adniki oczekiwanej przez inwestora stopy dochodu
Składniki oczekiwanej przestrzeni czasowejprzez inwestora stopy dochodu

 • stopa inwestycji wolnej od ryzyka – marża za odłożenie konsumpcji w czasie – złotówka dziś warta jest więcej niż złotówka jutro

 • marża za ryzyko (i przedsiębiorczość inwestora) – złotówka dziś jest bardziej pewna niż złotówka jutro

 • inflacja


Inwestycja wolna od ryzyka
Inwestycja wolna od ryzyka przestrzeni czasowej

Inwestycja wolna od ryzyka = inwestycja bez ryzyka = inwestycja pewna, tzn. taka, która przyniesie określony dochód ze 100% pewnością.


Przyk ady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka
Przykłady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka

 • krótkookresowa lokata w stabilnym banku

 • bony skarbowe emitowane przez bank centralny stabilnego państwa


Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka
Poziom stopy od inwestycji wolnej od ryzyka ryzyka

 • Niestabilny

 • Zależny od sytuacji makroekonomicznej

 • Zależny od okresu czasu projekcji

 • UWAGA: stopa wolna od ryzyka może być ujemna


Definicja ryzyka
Definicja ryzyka ryzyka

Ryzyko to – niepewność wystąpienia przyszłych zdarzeń i skutków tych zdarzeń.


Rodzaje ryzyka
Rodzaje ryzyka ryzyka

 • Ryzyko rynkowe (systematyczne)

 • Ryzyko specyficzne (niesystematyczne)


Krzywa ryzyka 1
Krzywa ryzyka (1) ryzyka

.

d

f


Krzywa ryzyka 2
Krzywa ryzyka (2) ryzyka

.

B

d

A

f


Krzywa ryzyka 3
Krzywa ryzyka (3) ryzyka

.

B

d

A

f


Zabezpieczanie si przed ryzykiem
Zabezpieczanie się przed ryzykiem ryzyka

 • Ubezpieczenia

 • Transakcje „hedge”

 • Rozproszenie ryzyka – metoda portfelowa


Kalkulacja stopy procentowej cd
Kalkulacja stopy procentowej ryzykacd.

 • Stopa inwestycji wolnej od ryzyka

 • Marża za ryzyko

 • Inflacja


Stopa procentowa w warunkach inflacji r wnanie fisher a dwa warianty r wnania
Stopa procentowa w warunkach inflacji – równanie ryzykaFisher’a – dwa warianty równania

.


Tytu kolejnego wyk adu
Tytuł kolejnego wykładu ryzyka

„Zarządzanie majątkiem obrotowym

i jego finansowanie”

„Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa”