slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi Tapani Mäkikyrö PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi Tapani Mäkikyrö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi Tapani Mäkikyrö - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi Tapani Mäkikyrö. Rakennusten energiansäästömahdollisuudet rakennusvalvonnan keinoin Tapani Mäkikyrö ” tehokkuus oikeampi sana mutta vaikeammin ymmärrettävä kuin säästö ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi Tapani Mäkikyrö


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Oulun kaupungin tavoitteet ja toimenpiteet pientalojen energiatehokkuudenparantamiseksiTapani Mäkikyrö
slide2

Rakennusten energiansäästömahdollisuudetrakennusvalvonnan keinoinTapani Mäkikyrö”tehokkuus oikeampi sana mutta vaikeammin ymmärrettävä kuin säästö”

rakennusten energians st mahdollisuudet rakennusvalvonnan keinoin

Rakennusten energiansäästömahdollisuudetrakennusvalvonnan keinoin

RVn oma toiminta suoraan eli

oman käden ja jalan kautta <<< kWh, kg CO2

RVn oma toiminta välillisesti eli

vaikuttavuuden kautta >>> GWh, tonnia CO2

slide4

Oulun RVn strateginen valinta v. 2000 :

vaikuttaminen rakentamisenlaatutyön kautta

> tavoitteena tuottaa lisäarvoa hankkeelle, €

> vapaaehtoinen, ei lakisääteinen työnosa

> vapaaehtoinen myös asiakkaille, yleensä

> vaatii viitseliäisyyttä, syttymistä, mol.puolin 

slide5

RVn kautta menee Oulun talonrakentaminen,

invest. 700 (elink. 2000) milj € / joka vuosi

vaikuttamismahdollisuus uudisrakentamisessa:

merkittävä > rohkea ohjaus ja neuvonta

RV:llä on elävä laboratorio, täysimittakaavainen,

kenellä muulla on vastaavaa,

kohteliasta velvoittavuutta

slide6

 Oulun RVn työkalut valmiit / valmistumassa:

”Innovatiivinen laadunohjausprosessi, ark+ins”

”Pientalon tekninen laatu” 2003-06 Ym, muut

”Pientalon asuttavuus” 2007-09

arvokeskustelun käyminen

ammattilaisten sitouttaminen periaatteisiin, vastuuttaminen

vaihtoehtojen olemassaolon tiedostaminen > sitten oma valinta

slide7

 Oulun RVn työkalut valmiit / valmistumassa:

arviointityökalujen antaminen,

mahdollisuuksien kuvaaminen ja arvottaminen

www.pientalonlaatu.fi :

kosteudenkestävyys, sisäilmasto,

energiankulutus, ympäristövaikutus

VTTenergiajunior

slide8

 Oulun RVn työkalut valmiit / valmistumassa:

”Innovatiivinen laadunohjausprosessi, ark+ins”

”Pientalon tekninen laatu” 2003-06 Ym, muut

”Pientalon asuttavuus” 2007-09

tietoisuus > oma valinta

ammattilaiset mukaan

www.pientalonlaatu.fi :

kosteudenkestävyys, sisäilmasto,

energiankulutus, ympäristövaikutus

VTTenergiajunior

slide9

Helmikuu 2007:

ilmastonmuutos nousi agendalle, ja pysyy siellä

selvä murros tapahtumassa: CO2 ja lämpötila

Al Gore, Nobelin rauhanpalkinto!

Hillitsemisen keinot:

energiansäästö on nopein, osuvin, tehokkain

uusiutuvien energianlähteiden käytön tehostami-nen, hidasta, politiikkaa!

rv tarttui heti haasteeseen omalla lohkollaan
RV tarttui heti haasteeseen omalla lohkollaan:
 • virastossa ilmastonmuutosherätys
 • fokusointi energiankulutuksen hillintään
 • uusiutuvien käytön tehostaminen sidottua energiapolitiikkaa
 • oulun turve, tehokas prosessi, kl-verkosto !?
 • energian hinnoittelurakenne ei kannusta
mihin energiaa kuluu suomessa
Mihin energiaa kuluu Suomessa?
 • rakennustoiminta n. 45 % kok.kulutuksesta
 • rakennusten lämmitys n. 28 %
 • asuinrakennusten lämmitys n. 20 % <<<<<
 • liikenne n. 16 %
slide12
RVn säästöohjelma julkistettiin 17.3.2007
 • tavoite uusille omakotitaloille
 • ostettavan lämmitysenergian

säästö 30 % v.2008

säästö 35 % v.2009

määräysten vähimmäistasoon verrattuna

koko vuosituotannosta !

slide13
Säästöohjelman toimintakaavio **) ymp.ministeriö mukana

*) valtiovalta tukemaan

NOPEA ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA OULUN SEUDUN PIENRAKENTAMISEEN

v. 2007 ALKAEN, säästötavoite 35% (2009) ostettavan lämmitysenergian määrästä

1.

O U L U N R A K E N N U S V A L V O N N A N O H J A U S T U O T EVALMEIN

Tekniset valinnatToimivuus, käytettävyysEstetiikka, ilme

Pientalon tekninen laatu**) Pientalon asuttavuus**) Soveltuminen ympäristöön

-energia- ja ekotehokkuus -kestävä kehitys -kestävä kehitys >< ilme

-www.pientalonlaatu.fi -www.pientalonlaatu.fi -rak.tapaohje, kortteliohjaus

(valmius 95%) (käynnistynyt, 10%) (valmius 80%)

2.

T E O L L I S U U D E N T U O T T E I D E N K E H I T T Ä M I N E NOSITTAIN KÄYNNIS

PientaloteollisuusRakennusosat Talotekniikka

-rakennetyypit, u-arvot -ikkunat -IV-koneet, LTO:n teho

-vaipan ilmatiiveys, -mittaus -ovet -maa-, ilma-, aurinkoenergialaitteet

-vastuu koko tuotantoketjusta -säätölaitteet, säätäminen

3.

O U L U N R A K E N N U S V A L V O N N A N M A R K K I N O I N T IVAIKEIN

Jalkautus kentälleLaadun tiedostaminen, asenneAsiantuntij. sitoutuminen

Kr. menestystekijä Kr. menestystekijä Kr. menestystekijä

(valmius 50%) (valmius 50%) (käynnistynyt)

4.

T A R V I T T A V I E N T U K I T O I M I E N K E H I T T Ä M I N E NALUSSA

Mittaukset, laskentaohjelmatHinnoittelurakenne kannustavaksiMuut tukitoimet

-lämpökuvaus, ilmatiiviysmittaus -perus- ja energiamaksujen suhde *) -tekninen apu / as.tunt. *)

-energ.kulutuksen lask.ohjelma -yhteiskunnan energiansäästötuki *) -energianeuvonta / rv *)

(valmius 70%) -asumiskustannuksen aleneminen -rak.valvonnan resurssit*)

-asuntojen kattohintojen porrastus -pankin rahoitustuki *)

tontinluovutuksen yhteydessä -laina-ajan jatkaminen *)

-säästämistä tukeva tontinluov.ehto -synergia: tontinluov. ja rv

*) valtiovalta tukemaan?

slide14
RV:n SÄÄSTÖOHJELMAN TOIMINTAKAAVIO LYHYESTI julkistettu 17.3.2007

1.RVn ohjausjärjestelmän hyödyntäminen, VALMEIN selkeän valintakonseptin tekeminen asiakkaalle:

tekniset ratkaisut, tilojen toimivuus ja sopeutuminen ympäristöön

2.Teollisuuden tuotekehitys, OSITTAIN KÄYNNISSÄ

tulosten tuottava käyttöönotto (katteellinen)

3.Rakennuttajien ei-tietoisen valintakulttuurin murtaminen, asiantuntijoiden vastuullinen sitoutuminen, VAIKEIN asian markkinointi

4.Tarvittavien tukitoimien kehittäminen, ALUSSA

säästörakenteiden kannustavuus

slide15
ENERGIANSÄÄSTÖN TOTEUTUKSEN PULLONKAULAT

1.Pienrakentaja ei tiedä, mitä valitsee säästökeinoiksi, YLIVOIM

tarjonta on moninaista, ei ole kokoavaa tahoa lähellä VAIKEIN

RV kohtaa jokaisen rakentajan, luo mahdollisuuksia,

…antaa konseptin

2.Vain osa teollisuutta on aktiivisia tuotekehityksessä,

moni ei ilmeisesti usko koko ilmastoasiaan!

3.Vain osa asiantuntijoista sitoutuu vastuullisesti asiaan,

kattava läpimeno kentällä edellyttää sitoutumista

RV:n tulee keskittyä asiantuntijoiden sitouttamiseen

4.Tarvittavien tukitoimien kehittäminen vielä hidasta,

esim. kaukolämmön hinnoittelurakenne ei kannusta

slide16
TALOUSARVIOVUODEN ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITTEET

julkistettu 30.8.2007

Kriittinen menestystekijä:

Rakennetun ympäristön teknisen, toiminnallisen ja esteett. laadun parantaminen; erityishuomio ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Strategiset tavoitteet:

Pientalorakentamisessa hyödynnetään kehitettyjä laadun ohjausjärjestelmiä; ostettavan lämmitysenergian säästämiselle asetetaan erityistavoitteet.

Pientalojen arkkitehtiohjausta kehitetään, erityishuomiota kohdistetaan energiansäästöön ja esteettömyysratkaisuihin.

slide17
TALOUSARVIOVUODEN ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITTEET

Tavoitteet 2008

Tiedottamisessa tuetaan laatutoimenpiteisiin sitoutuneita tahoja.

Yhteistyössä Pientaloteollisuuden (PTT) keskeisten toimijoiden kanssa laaditaan energiansäästö- ja laatutavoitteita ja niihin selkeitä ratkaisuja, jotka voidaan hyväksyä laajasti tuotannossa, myös tuottajamuotoisessa toiminnassa, sekä viranomaiskäsittelyissä. (tarjotaan selkeä konsepti)

Koko uudistuotannossa omakotitalojen keskimääräinen lämmitysenergian säästötavoite rakentamismääräysten 2007 tasoon verrattuna on 30 % (2008) ja 35 % (2009), mihin myös PTT:n neljä keskeistä toimijaa tavoitteita tukien varautuu tuotannossaan. (sitova tavoite kaup.valtuustoon nähden)

RV toimii eri osapuolien laatu- ja energiansäästötoimenpiteiden ohjaavana ja kokoavana tahona. (pullonkaula)

slide18
TALOUSARVIOVUODEN ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITTEET

Tavoitteet 2008 …jatkoa edelliseen

Kiinnitetään erityistä huomiota ulkovaipan selväpiirteisyyteen, tilankäytön tehokkuuteen, tilojen suuntaamiseen ja ikkunoiden kokoon. Asiaa käsitellään tiedottamisessa, asukasilloissa ja korttelikokouksissa.

slide19
MITEN RAKENNUSVALVONTA MOTIVOI RAKENNUTTAJIA?

  kertoo kehityksestä, tarjoaa vaihtoehdon

- ilmastonmuutoksessa on murros tapahtumassa > CO2, T

- yleinen asenne muuttumassa muutokseen varautuvaksi

- kansalaiset alkavat suosia vähän kuluttavia asuntoja

- energianhinta ja asumiskustannus nousevat vielä tuntuvasti

- elinkaarikustannuksessa energian osuus on 2 x hankintahinta

- uudisrakennusten säästötoimenpiteet ovat kustannustehokkaita

- säästötoimien takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, yleensä alle 10v

slide20
MITEN RAKENNUSVALVONTA MOTIVOI RAKENNUTTAJIA?

  kertoo kehityksestä, tarjoaa vaihtoehdon

- ilmastonmuutoksessa on murros tapahtumassa > CO2, T

- yleinen asenne muuttumassa muutokseen varautuvaksi

- kansalaiset alkavat suosia vähän kuluttavia asuntoja

- energianhinta ja asumiskustannus nousevat vielä tuntuvasti

- elinkaarikustannuksessa energian osuus on 2 x hankintahinta

- uudisrakennusten säästötoimenpiteet ovat kustannustehokkaita

- säästötoimien takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, yleensä alle 10v

- selvää energiansäästökonseptia tarjotaan asuntorakentajille

slide21
MITEN RAKENNUSVALVONTA MOTIVOI RAKENNUTTAJIA?

  kertoo kehityksestä, tarjoaa vaihtoehdon

motivointia jatketaan…

…onko tämä huolehtimista vai pelottelua?

- ”vanhanaikaiset” asunnot menettävät tuntuvasti vaihtoarvoaan

- energiamääräysten vähimmäistaso on tal. riskillistä rakentamista

-”omalla rahalla en uskaltaisi tässä tilanteessa enää rakentaa määräysten vähimmäistason mukaisesti > tavoitteena pitäisi olla matalaenergiataso (-50%)”

slide22
MITEN RAKENNUSVALVONTA MOTIVOI RAKENNUTTAJIA?

  kertoo kehityksestä, tarjoaa vaihtoehdon

- ilmastonmuutoksessa on murros tapahtumassa > CO2, T

- yleinen asenne muuttumassa muutokseen varautuvaksi

- kansalaiset alkavat suosia vähän kuluttavia asuntoja

- energianhinta ja asumiskustannus nousevat vielä tuntuvasti

- elinkaarikustannuksessa energian osuus on 2 x hankintahinta

- uudisrakennusten säästötoimenpiteet ovat kustannustehokkaita

- säästötoimien takaisinmaksuajat ovat lyhyitä, yleensä alle 10v

- selvää energiansäästökonseptia tarjotaan asuntorakentajille

- ”vanhanaikaiset” asunnot menettävät tuntuvasti vaihtoarvoaan

- energiamääräysten vähimmäistaso on tal. riskillistä rakentamista

- ”omalla rahalla en uskaltaisi tässä tilanteessa enää rakentaa määräysten vähimmäistason mukaisesti > tavoitteena pitäisi olla matalaenergiataso (-50%)”

slide23
MITÄ TULOKSIA SÄÄSTÖOHJELMA VOI TUOTTAA?

 Oulun tuotanto 350 okt / v, säästötavoite 35 % määräystasosta

> säästö 1. vuonna n. 3000 MWh / v = n. 700 tonnia CO2 / v

> säästö 50. vuonna n. 150 GWh / v = n. 35000 tonnia CO2 / v

> säästö oma toiminta 10 MWh / v = n. 3 tonnia CO2 / v

0,3 % / 0,007 %

Merikosken voimalaitos tuottaa n. 185 GWh / v

Oulun seudun tuotanto n. 900 … 1000okt / v säästöt 3x