atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa. Jukka Jauhiainen Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Sisältö. Fysiikan ja radiologian historiaa 1900-luvulla Atomin rakenne ja kuvantamismenetelmät Röntgenfysiikan perusteita Röntgenkuvan muodostuminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa

Atomin rakenteen vaikutus kuvautumisessa

Jukka Jauhiainen

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu

Tekniikan yksikkö

sis lt
Sisältö
 • Fysiikan ja radiologian historiaa 1900-luvulla
 • Atomin rakenne ja kuvantamismenetelmät
 • Röntgenfysiikan perusteita
 • Röntgenkuvan muodostuminen
milloin mit kin tapahtui fysiikassa
Milloin mitäkin tapahtui fysiikassa?
 • Röntgensäteet 1895 (Röntgen)
 • Radioaktiivisuus 1896 (Becquerel, Curie)
 • Elektroni 1898 (Thomson)
 • Energian kvantittuminen 1900 (Planck)
 • Alfa- ja betasäteet 1902 (Rutherford)
 • Valosähköinen ilmiö 1905 (Einstein)
milloin mit kin tapahtui fysiikassa1
Milloin mitäkin tapahtui fysiikassa ?
 • Atomin kuorimalli 1913 (Rutherford ja Bohr)
 • Protoni n. 1917 (Rutherford)
 • Kvanttimekaniikka n. 1927 (Heisenberg ja Schrödinger)
 • Neutroni 1932 (Chadwick)
 • Kontrolloitu ydinreaktio 1942 (Fermi)
 • Atomipommi 1945 (Hahn, Oppenheimer ym.)
 • Ydinmagneettinen resonanssi 1946 (Bloch ja Purcell)
 • Kvarkit 1963 (Gell-Mann)
wilhelm conrad r ntgen
Wilhelm Conrad Röntgen
 • Röntgensäteiden keksiminen v. 1895
 • Fysiikan Nobel 1901
 • ”I did’t think, I investigated”
max planck 1858 1947
Max Planck (1858 - 1947)
 • Keksi energian kvantittumisen
 • ”A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it."
sir ernest rutherford 1871 1935
Sir Ernest Rutherford (1871 - 1935)
 • Keksi radioaktiivisen hajoamislain
 • Selvitti kokeellisesti atomin rakenteen sirontakokeilla
 • Löysi alfa- ja beta-partikkelit sekä protonin
 • Kemian Nobel 1908
 • ”All science is either physics or stamp collecting”
niels bohr 1885 1962
Niels Bohr (1885 - 1962)
 • Atomin kuorimalli
 • Fysiikan Nobel 1922 (lahjoitti mitalinsa talvisodan aikaan Suomelle)
 • "An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a very narrow field."
albert einstein 1879 1955
Albert Einstein (1879 - 1955)
 • Julkaisi 1905 viisi tieteellistä työtä, mm
  • Brownin liike
  • Valosähköinen ilmiö
  • Suppea suhteellisuusteoria
 • Nobel 1921
 • ”The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible."
felix bloch 1905 1983
Felix Bloch (1905 - 1983)
 • Ydinmagneettinen resonanssi kiinteässä olomuodossa
 • Kiinteän aineen fysiikan ”isä”
 • Nobel 1952
edward purcell 1912 1997
Edward Purcell (1912 - 1997)
 • Nobel yhdessä Blochin kanssa 1952
 • ” Well, anyway, it's a pretty important thing in the scientific field, and it shows what a fellow can do in his spare time.” -- Boston Heraldin reportteri Nobel-juhlassa
mit tapahtui milloinkin radiologiassa
Mitä tapahtui milloinkin radiologiassa ?
 • Röntgensäteet 1895 (Röntgen)
 • ”Valotaulu” (”Vitascope”) n. 1900 (Edison)
 • Subtraktioangiografia 1900
 • Mammografia 1913
 • Isotooppikuva 1948 (Ansell ja Rotblatt)
 • Gammakamera 1949 (Copeland ja Benjamin)
 • PET 1950-luku, SPECT 1960-luku
mit tapahtui milloinkin radiologiassa1
Mitä tapahtui milloinkin radiologiassa ?
 • Tietokonetomografia 1972 (Hounsfield)
 • Magneettikuva fantomista 1973 (Lauterbur, Damadian)
 • Magneettikuva ihmisestä 1976 (Mansfield ja Maudsley)
 • Monileike-TT 1990-luku
atomin rakenne ja kuvantamismenetelm t
Atomin rakenne ja kuvantamismenetelmät

Ydin:

-Protonit

-Neutronit

Elektroniverho

Ydínmagneettinen

resonanssi

Röntgenabsorptio

Radioaktiivisuus

Röntgenkuvaus

Magneettikuvaus

Isotooppilääketiede

slide17
Ydin
 • Protonit
  • Positiivinen varaus
  • Protonit määräävät alkuaineen järjestysluvun Z
 • Neutronit
  • Neutraaleja
  • Tietyllä alkuaineella voi olla eri määrä (isotoopit: esim. 1H, 2H, 3H)
 • Protoneita ja neutroneita kutsutaan nukleoneiksi
 • Massaluku A=Z+N -> nuklidi
ydinvoima eli vahva vuorovaikutus
Ydinvoima eli vahva vuorovaikutus
 • Ydin hyvin tiheä, protonien välillä sähköinen poistovoima
  • Tarvitaan jokin vuorovaikutus joka pitää ytimen kasassa poistovoimasta huolimatta
  • Vaikuttaa kaikkien nukleonien välillä yhtä suurena
  • Lyhyt kantama
  • Vahva ydinvoima pitää ytimen kasassa
  • Heikko ydinvoima aiheuttaa mm. beetahajoamisen
massan ja energian yhteys
Massan ja energian yhteys
 • E=Dmc2
 • Merkittävässä määrin näkyy vain ydinreaktioissa
 • Ytimen hajottamiseksi erillisiksi nukleoneiksi vaaditaan energiaa ja tämä energia muuttuu yksittäisten nukleonien massaksi. Tätä energiaa kutsutaan ytimen sidosenergiaksi.
 • Sama energiamäärä vapautuu kun ydin muodostuu nukleoneista.
radioaktiivisuus
Radioaktiivisuus
 • Nuklideja on noin 2500 erilaista, joista suurin osa radioaktiivisia
 • Ydinteorian mukaan on olemassa lisäksi noin 1500 nuklidia joita ei ole vielä löydetty
 • Alfahajoaminen: Emoytimestä irtautuu He-ydin
 • Betahajoaminen: Emoytimestä irtautuu elektroni (tai positroni) ja antineutriino (tai neutriino)
  • Lyhyt kantama kudoksessa, ei sovellutuksia radiologiaan !
ytimen energiatilat
Ytimen energiatilat
 • Ytimen energiatilat kvantittuneet
 • Alin energiatila = perustila
 • Ylemmät energiatilat = viritystilat
 • Suuret energiaerot tilojen välillä
 • Viritystilan purkautuessa tuloksena voi olla
  • Sähkömagneettista säteilyä (g)
  • Hiukkassäteilyä (a, b, n)
  • Niihin voi liittyä ytimen muuttuminen toiseksi ytimeksi
gammas teily
Gammasäteily
 • Ytimen viritys purkautuu gammasäteilyllä
 • Hyvin lyhyt aallonpituus -> suuri energia
  • Menee kudoksen läpi juurikaan absorboitumatta
 • Gammasäteily liittyy aina muihin radioaktiivisiin hajoamisilmiöihin niiden ”sivutuotteena”.
 • Radiologian sovellus: SPECT
parinmuodostus ja annihilaatio
Parinmuodostus ja annihilaatio
 • Positroni on elektronin vastahiukkanen
  • Sama massa, mutta positiivinen varaus
 • Kun positroni ja elektroni kohtaavat, ne häviävät ja muuttuvat kahdeksi 511 keV:n gammafotoniksi. Ilmiötä kutsutaan annihilaatioksi.
 • Radiologian sovellus: PET
 • Päinvastaista ilmiötä, jossa yksi gammakvantti muuttuu elektroni-positronipariksi, kutsutaan parinmuodostukseksi.
elektroniverho
Elektroniverho
 • Negatiivinen varaus
 • Elektronin massa=1/1800-osa protonin massasta
 • Elektroniverho on ”tyhjää täynnä”: Jos ytimen halkaisija olisi 10 cm, olisi elektronin halkaisija n. 1 cm ja se kiertäisi ydintä n. 2 km:n etäisyydellä
 • Elektronien energiat ovat kvantittuneet: Vain tietyt ”radat”eli elektronikuoret ovat sallittuja.
 • Kuoria merkitään kirjaimilla K, L, M, …
 • Sidosenergia kuvaa sitä, kuinka ”lujassa” elektroni on kuorellaan
 • Kullakin alkuaineella on sille ominaiset kuorien sidosenergiat
atomin kuorimalli
Atomin kuorimalli

Ne: (1s22s22p6)

K (1s)

L1 (2s)

L2 (2p)

r ntgenabsorptio valos hk inen ilmi
Röntgenabsorptio (valosähköinen ilmiö)

Ne: (1s12s22p6)

K (1s)

L1 (2s)

L2 (2p)

r ntgenkuvan muodostuminen
Röntgenkuvan muodostuminen
 • Röntgenabsorptio saa aikaan kuvan kontrastin
  • Eri kudokset absorboivat säteilyä eri lailla
 • Compton-sironta heikentää kuvanlaatua
  • Fotonin suunta muuttuu, osuu väärään kohtaan filmiä
absorptio
Absorptio
 • Kohteen läpi ilman vuorovaikutuksia läpimennyt säteily valottaa filmin !
 • Absorptio riippuu säteilyn energiajakaumasta
  • Putken jännite, suodatus
sironta
Sironta
 • Mitä suurempi on säteilyn energia, sitä enemmän sironta tapahtuu etusuuntaan, siis filmille.
 • Voidaan vähentää
  • Hilat
  • Ilmarako
radiologian tulevaisuudenn kymi
Radiologian tulevaisuudennäkymiä
 • 34 % tutkimuksista tehdään nykyään menetelmillä, joita ei ollut olemassakaan muutama kymmenen vuotta sitten.
 • Tulevaisuudessa kehitys on yhtä dramaattinen
 • Yhä tarkempia, sensitiivisempiä ja spesifisempiä menetelmiä
radiologian tulevaisuudenn kymi1
Radiologian tulevaisuudennäkymiä
 • 3D-kuvaus ja kuvankäsittely
 • Virtuaalisuus
 • Funktionaalinen ja metabolinen kuvantaminen on jo tätä päivää
 • Geneettinen ja molekulaarinen kuvaus voisi olla seuraava askel
radiologian tulevaisuudenn kymi2
Radiologian tulevaisuudennäkymiä
 • Tietotekniikan ja elektroniikan nopea kehitys
  • Mooren laki: Tietokoneiden laskentateho kaksinkertaistuu 18 kuukauden välein
 • Hermoverkot
  • Voidaan ehkä ”kouluttaa” tunnistamaan normaali ja epänormaali anatomia
ennustaminen on kuitenkin vaikeaa
Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ...
 • Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.
 • Kiitos.