Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa - PowerPoint PPT Presentation

wypalenie zawodowe profilaktyka i interwencja kryzysowa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

play fullscreen
1 / 36
Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa
223 Views
Download Presentation
ellery
Download Presentation

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa Prowadzący Maciej Bogucki

 2. www.artwarsztaty.pl

 3. Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów? 1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? 2. Jakie są jego objawy? 3. Co leży u jego źródła? 4. Co robić, by się nie wypalić?

 4. Warunki niezbędne do uczenia się na warsztatach • Gotowość • Otwarcie na doświadczenie • Zgoda na pracę w grupie

 5. Test Kwestionariusz do mierzenia skali Odczuć Zawodowych (MBI, Ch.Maslach) Zagrożenie wypaleniem suma odpowiedzi twierdzących w pyt. 1-14 i odpowiedzi przeczących w pyt 15-22. Czym wyższy wynik tym wyższe zagrożenie wypaleniem.

 6. Pojęcie wypalenia zawodowego Herbert J. Freudenberger amerykański psychiatra 1974 rok Journal of SocialIssue

 7. Pojęcie wypalenia zawodowego wypalenie zawodowe to  stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub społeczne środowisko pracy.

 8. Pojęciewypalenia zawodowego Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. H. Sęk „Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie”

 9. Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach • Wyczerpanie emocjonalne  • Depersonalizacja • Obniżone poczucie dokonań osobistych 

 10. Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach Wyczerpanie emocjonalne • poczucie przeciążenia pracą, • zniechęcenie do pracy, • obniżona aktywność, • pesymizm i poczucie winy, • stałe napięcie psychofizyczne, • drażliwość, • chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, itp.

 11. Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach Depersonalizacja • obojętność, dystans i powierzchowność w kontaktach, • skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, • cynizm, • agresja werbalna, • obwinianie klientów za niepowodzenia w pracy.

 12. Objawy wypalenia zawodowegoTrójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach Obniżone poczucie dokonań osobistych • widzenie pracy z klientami w negatywnym świetle, • niezadowolenie z osiągnięć w pracy, • przeświadczenie o braku kompetencji, • utrata wiary we własne możliwości, • poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych, • utrata zdolności do rozwiązywania problemów, • niemożność przystosowania się do warunków zawodowych, • absencja w pracy.

 13. Stres a wypalenie zawodowe

 14. „Jeśli rozpoznasz pierwsze objawy wypalenia, pamiętaj ten stan będzie się pogarszał, jeśli nie podejmiesz środków zaradczych”. Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A., Jeanne Segal, Ph.D., and Robert Segal, M.A. www.helpguide.org

 15. Źródła wypalenia zawodowegoczynniki sprzyjające wypaleniu • Indywidualne • Interpersonalne • Organizacyjne

 16. Źródła indywidualnecechy osobowości • perfekcjonizm, i nadgorliwość, • wykonywanie każdego zadania z najwyższym zaangażowaniem, • konserwatyzm i dogmatyzm, • nieumiejętność odmawiania i poświęcanie się dla innych, tłumienie własnych potrzeb, • nieumiejętność współpracy, • identyfikowanie się tylko z pracą i z firmą, • brak dystansu wobec problemów zawodowych • poczucie kontroli zewnętrznej, • zbytni optymizm.

 17. Osoby mające poczucie wpływu na własne działania oraz wiedzę, że robią coś dobrze, mniej się stresują.Ogińska-Bulik, Juczyński „Osobowość, stres a zdrowie”

 18. Źródła indywidualneStyl życia • za dużo pracy, za mało czasu wolnego, • za mało snu, • angażowanie się w zbyt wiele działań, • brak bliskich, wspierających relacji.

 19. Źródła interpersonalnekontakty pracownik – klient • zaangażowanie i dystans emocjonalny, • brak szacunku i wzajemnego zaufania, • ciągły kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej, • koncentracja na tragicznych przeżyciach innych ludzi, • stykanie się z niezawinionym cierpieniem i przejawami okrucieństwa.

 20. Źródła interpersonalnekontakty z przełożonymi i współpracownikami. • konflikty interpersonalne, rywalizacja, • brak wzajemnego zaufania, zaburzona komunikacja, • przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing, • kwestionowanie kompetencji lub blokowanie aktywności twórczej pracowników, • brak kontaktów ze współpracownikami i nie otrzymywanie od nich wsparcia.

 21. Źródła organizacyjnewarunki i organizacja pracy • nadmierna odpowiedzialność i ilość obowiązków, • wymagania nie do zrealizowania, • brak wpływu na organizację pracy, • cele instytucji są sprzeczne z wartościami i normami uznawanymi przez pracownika, • otrzymywane wynagrodzenie, • nudna i mało wymagająca praca, • hałas, zatłoczenie, źle dopasowane sprzęty lub ich brak, itp.

 22. Co robić, aby się nie wypalić?

 23. Co robić, aby się nie wypalić?Zasada 8x3 8 godzin Praca. 8 godzin Rozwijanie się, dbanie o kondycje fizyczną, związki z ludźmi, przyjemności. 8 godzin Sen.

 24. Co robić aby się nie wypalić?Zasada 8x3 - ćwiczenie Przeanalizuj swój statystyczny dzień. Wpisz do tabeli czynności z różnych obszarów, które wykonujesz codziennie i oceń, ile poświęcasz im czasu. Ile czasu spędzasz w „drugiej kolumnie”?

 25. Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie Będę czytał kolejne pytania. Zadaniem Państwa będzie stanąć przy wybranym haśle Zawsze, Często, Czasami, Nigdy, które jest odpowiedzią na postawione pytanie.

 26. Co robić, aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie Dzielę się swoimi troskami i radościami z bliską mi osobą? Pielęgnuję relacje z innymi ludźmi? Dbam o swoje zainteresowania, hobby? Dbam o swoją równowagę i zdrowie? Robię sobie przyjemności? Odpoczywam? Śpię wystarczająco długo? Mam poczucie kontroli nad własnym życiem? Potrafię odmówić realizacji czyjejś prośby, gdy jest to dla mnie zbyt dużym obciążeniem? Potrafię poprosić o pomoc?

 27. Co robić aby się nie wypalić?Jak odpoczywam? - ćwiczenie W rozmowie z drugą osobą przedstaw, które z pytań było dla Ciebie najważniejsze. Napiszcie je na kartce. Ustalcie dwa sposoby zmiany tej sytuacji na lepszą, napiszcie je Państwo na kartce. Po zakończeniu ćwiczenia proszę umieścić kartki na planszy.

 28. Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności Asertywność

 29. Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności Komunikacja

 30. Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności Planowanie i zarządzanie czasem

 31. Co robić aby się nie wypalić?Umiejętności Odporność na stres

 32. Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania w relacji osoba – praca.

 33. Co robić, aby się nie wypalić?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą • Zdefiniowanie problemu. • Ustalenie celów. • Podjęcie działań. • Śledzenie postępów. Cel: zaangażowanie zawodowe

 34. Co robić, aby się nie wypalić?Jak pracuję?Sześć strategii poprawiania relacji z pracą - ćwiczenie • Zdefiniowanie problemu. W otrzymanej tabeli w grupie proszę wybrać jedno pytanie, w którym stwierdzacie poważny brak dopasowania lub brak dopasowania. 2. Ustalenie celów. Proszę ustalić, co chcemy osiągnąć. 3. Podjęcie działań. Jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cel.

 35. www.artwarsztaty.pl