tr ens rolle og rettigheder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TR`ens rolle og rettigheder PowerPoint Presentation
Download Presentation
TR`ens rolle og rettigheder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

TR`ens rolle og rettigheder - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

TR`ens rolle og rettigheder. Valg af tillidsmænd Valg af tillidsmand/mænd forudsætter hjemmel hertil i overenskomsten Ret – men ikke pligt Arbejdstagerne har ret til at vælge en Talsmand – uden tillidsmandsbeskyttelsen. Valgbarhed.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TR`ens rolle og rettigheder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tr ens rolle og rettigheder
TR`ens rolle og rettigheder

Valg af tillidsmænd

 • Valg af tillidsmand/mænd forudsætter hjemmel hertil i overenskomsten
 • Ret – men ikke pligt
 • Arbejdstagerne har ret til at vælge en Talsmand – uden tillidsmandsbeskyttelsen

Søfartens Ledere

valgbarhed
Valgbarhed
 • Tillidsmanden skal være ansat i virksomheden og være organiseret i det forbund, hvis overenskomst varetages
 • Tillidsmanden skal typisk vælges blandt ”de anerkendt dygtige” medarbejdere
 • dvs. man kan vælges, hvis man har de kvalifikationer, der er normale for at opnå ansættelse på arbejdspladsen
 • Beskæftiget på arbejdspladsen i en vis periode – f.eks. 1 år

Søfartens Ledere

gyldighedskrav
Gyldighedskrav
 • Særlige gyldighedskrav – f.eks. mindste stemmetal osv.
 • Organisationen godkender valget af TR – Arbejdsgiver gør IKKE
 • Indsigelser

Søfartens Ledere

tillidsmandsbeskyttelse
Tillidsmandsbeskyttelse
 • Særlig beskyttelse – indtræder straks ved valget
 • ”Tvingende Årsager” (f.eks. arbejdsmangel)
 • Længer opsigelsesvarsel
 • Sidste valg der afskediges
 • TR`en kan dog ikke tillade sig ”hvad-som-helst”

Søfartens Ledere

tillidsrepr sentantens opgaver og pligter
Tillidsrepræsentantensopgaver og pligter

Tillidsmanden har tre opgaver:

 • Repræsentation af medarbejder og kollegaer
 • Repræsentation af Organisationen/Forbundet
 • Indgå i samarbejdet imellem ledelsen og medarbejderne

Søfartens Ledere

emner og opgaver at interes serer sig for og tage stilling til
Emner og opgaver at interes-serer sig for og tage stilling til:
 • Lønforhandling – herunder sikre ligeløn
 • Personalepolitik – herunder sikre medbestemmelsen generelt
 • Virksomhedens/arbejdspladsens strategiske udvikling
 • Indførelse af ny teknologi
 • Omorganisering af arbejdet – f.eks. fordeling på andre hænder
 • Ansættelser, rationaliseringer og afskedigelser

Søfartens Ledere

fortsat
(fortsat)
 • Løsning af konflikter mellem kolleger eller mellem medarbejdere og ledelse
 • Vejledning af kolleger, der søger hjælp til personlige problemer
 • Sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger
 • Indførelse af grønne regnskaber
 • Uddannelsesplaner og medarbejdersamtaler
 • Udlicitering
 • Ligestilling
 • Osv., osv.

Søfartens Ledere

eksempler p relevant lovgivning
Eksempler på relevant lovgivning:
 • Lov om ansættelsesbeviser
 • Ferieloven
 • Arbejdsmiljøloven
 • Konkursloven
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Ligebehandlingsloven

Søfartens Ledere

tillids og talsmandskursus
Tillids- og Talsmandskursus

Hvor langt kan en Tillidsrepræsentant gå ?

AD.28.10.2002

Søfartens Ledere