nmp razpisi fp7 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
NMP razpisi FP7 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

NMP razpisi FP7 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

NMP razpisi FP7 2013. Doroteja Zlobec 01/478-4624 [email protected] ([email protected]) NCP NMP (nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti, nanotehnologije, materialov in novih proizvodnih tehnologij). Struktura 7. OP. 10 tematskih področij. Sodelovanje. Zamisli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NMP razpisi FP7 2013' - katina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nmp razpisi fp7 2013

NMP razpisi FP72013

Doroteja Zlobec

01/478-4624

[email protected]

([email protected])

NCP NMP

(nacionalna kontaktna točka za področje nanoznanosti, nanotehnologije, materialov in novih proizvodnih tehnologij)

struktura 7 op
Struktura 7. OP

10 tematskih področij

Sodelovanje

Zamisli

Zmogljivosti

Človeški viri

Jerdske raziskave

Sodelovanje

sodelovanje cooperation
Sodelovanje/Cooperation
 • Zdravje
 • Prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT)
 • Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije (NMP)
 • Energetika
 • Okolje
 • Promet
 • Socialno-ekonomske in humanistične vede
 • Vesolje
 • Varnost
nacionalne kontaktne to ke ncp
Nacionalne kontaktne točke (NCP)

Koordinator slovenskih NCP:

mag. Peter Volasko

MVZT/MIKZŠ

01/478-4768

[email protected]

 • Pravna in finančna vprašanja:

Tina Vuga ARRS

[email protected]

 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT)

dr. Andreja Umek Venturini

[email protected]

 • Energija

mag. Milena Černilogar Radež

[email protected]

razpisi iz podro ja nmp
NMP razpisi

Nanoznanost in nanotehnologija

Materiali

Nove proizvodnje

Integracija

Medtematski razpisi:

PPP – Public-PrivatePartnership

FoF – FactoriesoftheFuture (Tovarne prihodnosti)

EeB – Energy-efficientBuildings (Energijsko učinkovite stavbe)

GC –GreenCars (Zeleni avtomobili)

The Ocean ofTomorrow 2013

Razpisi iz področja NMP
objava in razpisov
Objava in razpisov

Predviden datum objave: 10. JULIJ 2012

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation

COOPERATION, NMP

Elektronska prijava

(Electronic Proposal Submission Service – EPSS)

 • Koordinator se registrira in pridobi geslo zase in partnerje
 • Priročnik za EPSS
 • Help Desk
predobjava tem
Predobjava tem

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

Orientationpapers 2013

Cooperation

 • NMP Orientationpaper – workingdocument
 • „The Ocean ofTomorrow 2013“ Orientationpaper – workingdocument
nmp razpisi
NMP razpisi

Oznaka razpisa Rok za prijavo

 • FP7-NMP-2013-LARGE-7 23. 10. 2012
 • FP7-NMP-2013-SMALL-7 23. 10. 2012
 • FP7-NMP-2013-SME-7 23. 10. 2012
 • FP7-NMP-2013-EU-China 23. 10. 2012
 • FP7-NMP-2013-EU-Japan 23. 10. 2012
 • FP7-NMP-2013-CSA-7 4. 12. 2012
 • FP7-NMP-ERANET-2013-RTD 28. 2. 2013
fp7 nmp 2013 large 7
FP7-NMP-2013-LARGE-7

*LARGE – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt mora biti večje od 4 M€

fp7 nmp 2013 small 7
FP7-NMP-2013-SMALL-7

*SMALL – zahtevano sofinanciranje od EK za projekt je ne sme preseči 4 M€

fp7 nmp 2013 sme 7
FP7-NMP-2013-SME-7

*SME – min 35% zahtevanega sofinanciranja od EK za SME partnerje

izbor projektov small large sme
Izbor projektov(SMALL, LARGE, SME)
 • Izbor poteka v dveh fazah
 • Rok za oddajo projektov (1. faza = obvezna!)

23. 10. 2012

 • Kriteriji 1. faza:
slide17
Razvrstitev vlog glede na oceno

“GO” proposals prejmejo vabilo k oddaji projekta na 2. fazo (ocene se ne prenesejo)

Kriteriji 2. faza:

Rangirna lestvica (main list, reserve)

Pogajanja

Podpis pogodb

asovni plan razpisov small large sme
Časovni plan razpisov (SMALL, LARGE, SME)

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

23. OKTOBER 2012- rok za prijavo na 1. fazo

JANUAR-FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati 1. faze, povabilo k oddaji vloge na 2. fazo

19.MAREC 2013? – rok za prijavo na 2. fazo

APRIL 2013 – evalvacija (2. faza)

MAJ-JUNIJ 2013? - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

SEPTEMBER 2013? - podpis prvih pogodb

fp7 nmp 2013 eu china
FP7-NMP-2013-EU-China
 • zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M€
 • National Natural Science Foundation of China (NSFC)
fp7 nmp 2013 eu japan
FP7-NMP-2013-EU-Japan
 • zahtevano sofinanciranje s strani EK ne sme preseči 1,8 M€
 • Japan Science and Technology Agency (JST)
izbor projektov china japan
Izbor projektov China, Japan
 • 2 razpisa (EK+China/EK+Japan), vsak svoje razpisne zahteve

Izbor EK:

 • Rok za oddajo EK: 23. 10. 2012
 • Izbor poteka v eni fazi
 • Kriteriji:
 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem
asovni plan
Časovni plan

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

23. OKTOBER 2012 - rok za prijavo

FEBRUAR 2013 – evalvacija, rezultati

APRIL 2013 - rezultati razpisa, pogajanja

1. SEPTEMBER 2013 – začetek projektov JAPONSKA

izbor projektov csa
Izbor projektov CSA
 • Rok za oddajo: 4. 12. 2012
 • Izbor poteka v eni fazi
 • Kriteriji:
 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem
asovni plan razpisov csa
Časovni plan razpisov CSA

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo

JANUAR 2013 - evalvacija

MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

MAJ 2013? - podpis prvih pogodb

medtematski razpisi ki vklju ujejo nmp teme
Medtematski razpisi, ki vključujejo NMP teme

Oznaka razpisa Rok za prijavo

 • FP7-2013-NMP-ICT-FoF 4. 12. 2012
 • FP7-2013-NMP-ENV-EeB 4. 12. 2012
 • FP7-2013-GC-MATERIALS 4. 12. 2012
 • FP7-OCEAN-2013 7. 2. 2013
slide28
Načrt za oživitev gospodarstva: Javno-zasebno partnerstvoPublic-Private Partnership (PPP) teme znotraj NMP
 • Tovarne prihodnosti/Factories of the Future (FoF) - NMP & ICT
 • Energetsko učinkovite stavbe/Energy-efficient Buildings (EeB) - NMP, ICT, Energy and Environment
 • Zeleni avtomobili/Green Cars (GC) - NMP, Transport and Environment
izbor projektov ppp
Izbor projektov PPP
 • Izbor poteka v eni fazi
 • Ločeno NMP/ICT/ENV…
 • Kriteriji:
 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem
asovni plan razpisov ppp
Časovni plan razpisov PPP

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

4. DECEMBER 2012 - rok za prijavo

JANUAR 2013 - evalvacija

MAREC 2013 - rezultati razpisa in povabilo k pogajanjem (rezervna lista)

MAJ 2013? - podpis prvih pogodb

izbor projektov the ocean of tomorrow
Izbor projektov “The Ocean of Tomorrow”
 • Izbor poteka v eni fazi
 • Kriteriji:
 • Rangirna lista → povabilo k pogajanjem
asovni plan razpisov
Časovni plan razpisov

10. JULIJ 2012 - objava razpisa

7. FEBRUAR 2013 - rok za prijavo

JUNIJ 2013 – rezultati?

rezultati nmp v 7 op
Rezultati NMP v 7.OP
 • 49 podpisanih pogodb (5 ERANET)
 • 2012

FoF – 2 projekta

GC – 2 projekta (1 koordinator)

EeB – 2 projekta (+3 na rezervni listi)

SMALL – 3 projekti (1 koordinator)

LARGE – 1 projekt

SME – 1 (+1 na rezervni listi)

uporabne internetne strani
Uporabne internetne strani
 • http://cordis.europa.eu/home_en.html
 • http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
 • http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html
 • http://www.nmpteam.com
 • http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve
ad