Dopl ov n numerologie a astrologie slo jako podstata v ech v c a jako orientace v ase
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Doplňování numerologie a astrologie Číslo jako podstata všech věcí a jako orientace v čase. Plzeňská astrologická skupina 28.5.2013. Co se prostřednictvím numerologie můžeme dozvědět?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dopl ov n numerologie a astrologie slo jako podstata v ech v c a jako orientace v ase

Doplňování numerologie a astrologieČíslo jako podstata všech věcí a jako orientace v čase

Plzeňská astrologická skupina 28.5.2013


Co se prost ednictv m numerologie m eme dozv d t
Co se prostřednictvím numerologie můžeme dozvědět?

  • Numerologie ukazuje základní typ osobnostiapotenciál, který máme k dispozici. Kromě data narození (identifikační kód) pracuje rovněž se jménem.

  • Představuje nosná životní témata (plán života),která jsme si zvolili před narozením, určuje důležité životní mezníky a časy obratu právě tak jako typ a pořadí cyklů, jejichž výzvám budeme v průběhu života čelit, co se budeme učit. Tak umožní přehlédnout celý život naráz jako celek a lépe mu porozumět.

  • Umožňuje rychlou orientaci v čase a v současném dění,a to jak v osobním životě, tak vnějším světě, případně rozkrýt vztahové záležitosti.

  • Pomáhá analyzovat minulost právě tak jako si správněnačasovat důležité události svého života.


Co je numerologie co sla p edstavuj
Co je numerologieCo čísla představují?

Numerologie se zabývá esoterickým významem čísela spočívá v poznání, že každé

číslo reprezentuje vlastnosti, kvality a časy a že vnější jevy se opakují v pravidelných

rytmech.

Každé číslo vibruje v určité frekvenci, má své osobité vyzařování a tím utváří naši

osobnost.Vibrace našeho data narození a jména tak vytvářejí energii, v jejímž důsledku

přitahujeme osoby a situace, jež jsou s námi frekvenčně na stejné úrovni. Tato vzájemná

přitažlivost spřízněných čísel hraje primární roli zejména v osobních vztazích, kdy si

podle typu vyzařování s některými lidmi rozumíme a s jinými nikoliv.

Dané číslo tak představuje specifický typ energie, vibraci, která všechno, co kdy

vzniklo, ovlivňuje a i přesto, že ji hmotně nevidíme, můžeme sledovat její projevy.

Čísla dávají řád, určují trvání.

V numerologii pracujeme s čísly 1 – 9, kdy vše stále sčítáme na základní vibraci.

Výjimku činí za určitých okolností číslo 11.


Jak star je numerologie
Jak stará je numerologie?

Numerologii využívaly všechny starověké kultury na světě - řecká, babylónská, hebrejská, čínská – ještě před existencí astrologie.

Záznamy o ní najdeme u starých Sumerů, Egypťanů, Peršanů, Májů, ale i v tajné nauce Indů. Její původ pravděpodobně sahá až ke zmizelým civilizacím Atlantidy a Lemurie.

Tajná řeč čísel, kterou směli ovládat jen ti nejvyšší z kněží a zasvěcených jedinců, sloužila k poznání základních struktur světa a také člověka.


Pohled na sla o ima starov k ch civilizac
Pohled na čísla očima starověkých civilizací

Pohled na čísla očima starověkých civilizacínám zprostředkovává dávné vědění o vibracích, skrytých za jednotlivými čísly. Tyto poznatky, založené na přírodních zákonitostech, nás mohou obohatit i v dnešní době, protože jsou prověřené časem a trvale neměnné (číslo svou energii a kvalitu nikdy neztrácí). Umožní nám vnímat čísla více do hloubkya v širších souvislostech.

Starověk nepřikládal číslům jenom služebný význam sloužící pro výpočet jako je tomu dnes, ale považoval je za osobnosti, které mají svůj vlastní život, pocitovou hodnotu a nezaměnitelné vlastnosti.

Staří hermetici tvrdili, že člověk podléhá vlivu určitých čísel, která řídí jeho život a lidský duch pak je založen tak, že může tyto skryté struktury poznávat a lépe se orientovat v materiálním světě.

Tuto skutečnost formuloval již Pythagoras ze Sámu(580 let př.n.l.), významný filosof, astronom a matematik starověku, který postavil nauku o číslech do středu své filozofie („číslo je všechno“). Nevyužíval čísla pouze k výpočtům v ryze materiální rovině, ale vztahoval je rovněž na duchovní procesy a lidské osudy. Klasický je jeho výrok: „Čísla ukazují řád, jež nahradí chaos“.

V řecké antice to byl právě Pythagoras a jeho žáci, kdo na číslech vystavěli celý systémvýkladu světa. Jeho učení vycházelo z tajné egyptské číselné magie, z níž vznikly také obrazy tarotových karet.


Dal principy pythagora a jeho k
Další principy Pythagora a jeho žáků

Čísla jsou základní stavební prvky světa a harmonie spočívá v tom, že vše je v něm uspořádáno dle číselných vztahů.

Čísla jsou principem a zdrojem všeho; každé číslo je elementární stavební kámen konstrukce světa a z těchto nemnoha čísel lze vystavět i nejkomplikovanější početní útvar.

Čísla nám pomáhají lépe pochopit strukturu našeho hmotného světa, vysvětlují vztahy ve Stvoření a zároveň uspořádávají rozmanitost věcí.

Čísla představují vlastnosti životní energie,kdy každé číslo má svou vlastní kvalitu a zvuk a vibruje jemnou energií v jiné dimenzi.

V lidském životě existují číselné vztahy.

Každé z čísel od 1 do 9 má zvláštní moc a význam, je velmi specifické a nelze jej zaměnit s jiným.


Slo jako podstata v ech v c
Číslo jako podstata všech věcí

Starověk, a to zejména antický svět, bral za základ čísla 1 – 4, jimž přikládalzvláštní význam při vzniku vesmíru, protože podle nich symbolizují materiální stvoření a čtyři živly. Považoval je proto za základní archetypy, od nichž se všechno odvíjí.

Tato čtyři čísla byla pokládána ve starověku za základa původ všech ostatních čísel, protože sečteme-li je (1 + 2 + 3 + 4), dostaneme číslo 10, které je považováno za dokonalé číslo. Jednička symbolizuje mužský princip, nula ženský princip, ve kterém je obsažen veškerý život.

Z toho důvodu byla považovánačísla 1 – 4 za Svatá čísla – základní archetypy, z nichž vycházejí všechna ostatní čísla.

Harmonii ve vesmíru pak udržují vždy dvě protikladné síly,mužská a ženská, aktivní-pasivní (jang – jin) a právě svým napětím udržují rovnováhu.

Všechny viditelné jevy se dají odvodit od čtyř základních geometrických tvarů, jimž odpovídají čísla 1 – 4.

Jsou to: bod – přímka – trojúhelník a čtverec.


Sla 1 4 jako z kladn archetypy
Čísla 1 – 4 jako základní archetypy

1 BOD

2 PŘÍMKA

3 TROJÚHELNÍK

4 ČTVEREC


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

1:symbol tvůrčího principu – prvotní impuls, zrod, expanze, projevená Boží vůle. Číslo prazákladu, báze pro formu všech věcí. Představuje mužský princip, vůli, energii k činu, motivační sílu, samostatnost, vůdčí sklony, prvopočátek. Průkopník, který razí cestu. Vlastnosti vycházejí z jejího tvaru.

princip: Já jsem, ego živel: oheň polarita: + Tarot: Mág

2:symbol tvůrčí materie – přijímající princip – vytváří polaritu, napětí dvou protikladných sil, bez níž by ve vesmíru nemohlo nic existovat. Protiklady jsou vždy dva a ve hmotě se nikdy nesejdou. Ve hmotném světě žijeme v dualitě. Představuje ženský princip, iracionalitu, cit, intuici, přírodní síly, partnerství.

princip: Já cítím (My) živel: voda polarita: - Tarot: Velekněžka

3:symbol syntézy a tvoření, určuje čas a prostor. Trojka třetím rozměrem věci završuje, je číslem úplnosti. Až to, co dostává délku, šířku a hloubku, má prostorový charakter. Teprve trojrozměrnost může být vnímána našimi smysly.

princip: Já tvořím,komunikuji živel: vzduch polarita: + Tarot: Císařovna

4:symbol hmotného světa, představuje protipól všech jevů,vnáší řád, umožňuje člověku se ve viditelném světě orientovat. Reprezentuje uspořádání světa a pevné spojení, má proto stěžejní význam pro hmotný svět a je jeho symbolem (matka Země – Gaia). Existují 4 světové strany, 4 živly, 4 temperamenty člověka.

princip: Já buduji, realizuji živel: země polarita: - Tarot: Císař


Ostatn sla
Ostatní čísla

Čísla 5 – 9 vnímáme podle jejich povahy jako rozvíjející základní archetypy, přičemž

lichá číslasymbolizují mužskou, aktivní, extrovertní energii (jang),

sudá číslasymbolizují ženskou, pasivní, introvertní, přijímající energii (jin).

5: propojuje v mřížce čísla základní řady1 – 4, je srdcem mřížky. Představuje člověka – ducha ovládajícího hmotu. Jejím symbolem je Pentagram – zakreslený člověk v kruhu – symbol planety Země.

6: kultivuje a vnáší soulad – archetyp univerzální harmonie (astrologicky sextil). Značí krásu a lásku, protože bez ní by nebylo života. Jejím symbolem je Hexagram – šestiúhelník (Davidova hvězda).

7: vnáší duchovní rozměr a směřuje k zdokonalení hmoty. Nabádá k hledání hlubšího smyslu všech věcí, k duchovnímu probuzení. Rozdělená na 3+4 = Bůh, který se projevuje ve své trojjedinosti do hmotného světa (4). Proto je její podstata jak duchovní, tak fyzická.


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

8: zajišťuje rovnováhu a dohlíží, aby byly dodržovány vesmírné zákony. Symbolický charakter vyplývá z její struktury a vzhledu – přechod pozemského a časového k věčnému a bezčasovému – znak pro nekonečno.

9: je posledním číslem v sérii poznatků, značí proto pochopení a moudrost, nejvyšší poznání, dokonalost. Přijímá odpovědnost,završuje cyklus,rozvolňuje a připravuje na opětný návrat do Jednoty, již reprezentuje nula. V tarotu jí odpovídá symbol Poustevníka.

0: tvůrčí chaos, který předchází novému uspořádání. Neprojevená tvůrčí vůle, prazáklad a původ všeho bytí. Stvoření, které je ještě nezrozené, v Jednotě. Symbol toho, že v počátku spočívá konec a v konci počátek (její vzhled je synonymem hada Oroboruse kousajícího se do vlastního ocasu) – alfa a omega.

Symbol pro věčný koloběh nekonečného bytí v cyklu vznikání a zanikání.Před každým novým počátkem stojí konec, zastavení, nabírání sil pro nový rozmach (1). Aby mohlo vzniknout nové, musí zaniknout staré. Nula znázorněna jako kruh uzavřený v sobě a celistvý je ve všech kulturách prasymbolem pro celistvost vesmíru.


Numerologick m ka
Numerologická mřížka

V numerologii pracujeme s mřížkou, do které zapisujeme čísla data narození podle daných pravidel. Každé políčko mřížky má zcela konkrétní význam a číslo v něm obsažené příslušné vlastnosti.

Při výkladu je potřeba vzít v úvahu všechna čísla data narození, posoudit kombinaci, kterou vytvářejí, vztahy mezi nimi, a to včetně čísel, která v datu narození chybí.

Mřížka tak reprezentuje základní charakteristiku o daném zaměření a struktuře.


Kvality sel

Čísla jsou symboly pro vibrace a každé tudížvibruje v určité kvalitě, které navzájem vykazují soulad či nesoulad pro podobný typ vlastností. Čísla stejné nebo spřízněné kvality si spolu dobře rozumějí a naopak. Systém funguje podobně jako např. v astrologii příslušnost jednotlivých znamení k živlům.

Tyto kombinace hrají jednu z nejvýznamnějších rolí jak v našem osobnostním profilu, tak v osobních vztazích.

fyzická: 4, 7, 8 země

mentální: 3, 8, 9 vzduch

citlivá: 2, 6, 7, vícenás.1 voda

vůdčí: 1, 5, 8 oheň

energetická: 7, 8, 9

duchovní: 2, 7, 9, 0

Kvality čísel


Vlastnosti sel stru n p ehled
Vlastnosti čísel – stručný přehled

1 – Já, ego, průraznost, iniciativa, síla vůle, vůdčí kvality, samostatnost, slovo

2 – je číslem duality, partnerství, spolupráce, ukazuje rub a líc dané záležitosti. Citlivost, intuice, ženskost.

3 – mentální aktivita,tvůrčí představivost, činorodost, komunikace,společenskost

4 – fyzický svět, realita, stálost, praktičnost, seberealizace, potřeba domova, jistoty včetně finanční

5 – motivace k činům, intenzita, vnímavost, nadšení, samostatnost, nezávislost, svobodymilovnost, podnikavost, vůdčí kvality

6 – láska, harmonie, empatie, sensitivita, rodina, domov, děti, přátelství, umění

7 – vrozené chápání duchovních zákonů, soucit a pochopení, fyzický potenciál, vlastní zkušenost

8 – logické myšlení, vitalita, odolnost, obchodní talent, nezávislost, vůdčí kvality

9 – vyšší inspirace, moudrost, odpovědnost, analytický intelekt, altruismus

0 – latentní význam. Intuice, duchovní rozměr.


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

HELENA

30. 9. 1971(30)[3]

3 9


Hodnoty data narozen
Hodnotydatanarození

Nejvýznamněji působící hodnotou je DEN NAROZENÍ,který tvoří základ psychiky a spolu

s ŽIVOTNÍM ČÍSLEM, naznačujícím hlavní smysl života, poskytuje nejdůležitější informace.

Tyto dvě hodnoty určují základní životní orientaci.

Zatímco den narozenívšichni přirozeně od narození využíváme,je nám nejbližší,všichni nás tak vnímají,

životní číslo značí potenciál, který můžeme využívat a směr cesty, ve kterém se bude osobnost vyvíjet.

Číslo dneovlivňuje individuálním a zásadním způsobem všechny ostatní hodnoty, je nejzevnějším

aspektem, výchozím bodem. Je výpovědí o tom, jakým způsobem se budeme projevovat ve vnějším

světě a přistupovat k realizaci životního plánu, jehož vývojové kroky naznačuje životní číslo.

Životní číslozjistíme,když sečteme všechny číslice svého data narození až do jednomístného tvaru.

Vedle hodnot dne narození a životního čísla hraje rovněž významnou roli, utvářející charakteristiku

osobnosti, souhrnná vibrace roku. Rok narození v sobě nese jakousi kolektivní energii a všichni, kdo se

v daném roce narodili, si na úrovni duše tento rok svobodně vybrali kvůli jeho kvalitám (generační

výzvy). Každý však tuto energii využívá po svém – v závislosti na ostatních hodnotách data narození.

Čísloměsícepak ukazuje způsob, jakým budeme rozvíjet vědomí na pozadí životního tématu.

Kompletní numerologická charakteristika zahrnuje rovněžrozbor jména.

V některých případech výrazně ovlivní dané záležitostidominantní či vícenásobnězastoupené číslo.


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

RADKA

12. 5. 1974(29)[11]

3 3


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Jiřina Bohdalová

3.5.1931-07.20-Praha

3. 5. 1931(22)[4]

3 5


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

KARLA

24.2.1975-23.56-Praha

24. 2. 1975(30)[3]

6 4


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Donald Walsch

10. 9. 1943(27)[9]

1 8


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Karel Zich

10. 6. 1949(30)[3]

1 5


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Edvard Beneš

28.5.1884-05.00-Kralovice

28. 5. 1884(27)[9]

1 3


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Karel Čapek

9. 1. 1890(28)[1]

9


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

PETRA

9. 9. 1984(40)[4]

4


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Margaret Thatcher

13. 10. 1925(22)[4]

4 8


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

JANA

13. 3. 1970(24)[6]

4 8


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Angelina Jolie

4. 6. 1975(32)[5]

4


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

Franz Josef

18. 8. 1830(29)[11]

9 3


Plze sk astrologick skupina 28 5 2013

KAREL IV.

14. 5. 1316(21)[3]

5 11


Prezidenti sr r
Prezidenti ČSR, ČR

ČSR: 28. 10. 1918 30/3 ČR: 01. 01. 1993 24/6

ŽČ SL období ve funkci

TG Masaryk 7. 3. 18506(24) Ryby 1918-1935 18

Edvard Beneš 28. 5. 18849(36)Blíž. 1935-1948 13

Kl.Gottwald 23.11.18964(31)Střelec 1948 -1953 4

Ant.Zápotocký 19.12.18847(34)Střelec 1953 -1957 4

Ant.Novotný 10.12.19049(18)Střelec 1957 -1968 11

Ludv.Svoboda 25.11.18955(32)Střelec 1968 -1975 7

Gustav Husák 10. 1.19137(16)Kozoroh 1975 -1989 14

Václav Havel 5.10.19367(25)Váhy 1989 -2003 14

Václav Klaus 19. 6.19414(31)Blíženci 2003 -2012 9

Miloš Zeman 28. 9.19441(37)Váhy 2012


Kandid ti na prezidenta 2012
Kandidáti na prezidenta 2012

ŽČ Slunce

Bobošíková Jana 29. 8. 19643 Panna

Dientsbier Jiří 27. 5. 19693 Rak

Fischer Jan2. 1. 19511 Kozoroh

Fischerová Táňa 6. 6. 19476 Blíženci

Franz Vladimír 25. 5. 19599 Blíženci

Schwarzenberg K. 10. 12.19376 Střelec

Roithová Zuzana 30. 1. 19534 Vodnář

Sobotka Přemysl18. 5. 19445 Býk

Zeman Miloš28. 9. 19441 Váhy