ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai: - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai:. 2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas; 2.4.1 Mokymosi motyvacija; 2.4.2. Mokėjimas mokytis. MOKYTOJO IR MOKINIO DIALOGAS Pagrindiniai tyrimo aspektai:. mokinio emocinis ir fizinis saugumas gimnazijoje; mokinio asmenybės pripažinimas;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ugdymas ir mokymasis Veiklos rodikliai:' - kathie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ugdymas ir mokymasis veiklos rodikliai

Ugdymas ir mokymasisVeiklos rodikliai:

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas;

2.4.1 Mokymosi motyvacija;

2.4.2. Mokėjimas mokytis.

mokytojo ir mokinio dialogas pagrindiniai tyrimo aspektai
MOKYTOJO IR MOKINIO DIALOGASPagrindiniai tyrimo aspektai:
 • mokinio emocinis ir fizinis saugumas gimnazijoje;
 • mokinio asmenybės pripažinimas;
 • objektyvus mokinio pasiekimų vertinimas;
 • konfliktų tarp mokinio ir mokytojo priežastys;
 • mokytojo asmeninių savybių ypatumai;
 • veiklos, skatinančios glaudų mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą.
i vados
IŠVADOS
 • Mokiniai gimnazijoje jaučiasi saugūs;
 • Pripažįstama jų asmenybė;
 • Dauguma mokytojų objektyviai vertina mokinių pasiekimus, tačiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio pažanga, nepastebi jo pomėgių;
 • Atskleistos pagrindinės konfliktų tarp mokinio ir mokytojo priežastys. Pažymys neturėtų būti viena iš pagrindinių konflikto priežasčių, kadangi jis skirtas skatinti mokinį tobulėti;
 • Įvardinti labiausiai mėgstami mokytojo bruožai, kurie parodė, kad mokėjimas bendrauti, humoro jausmas, teisingumas mokiniams yra svarbiau už savo dalyko išmanymą.
 • Pasirinktos veiklos, skatinančios glaudų mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą - bendras renginių, projektų organizavimas;

bendras dalyvavimas renginiuose;

rekomendacijos
REKOMENDACIJOS
 • Pažinti kiekvieną mokinį, jausti jo emocinę būseną, pastebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą;
 • Siekti vertinimo objektyvumo, skaidrumo, aiškumo mokiniams;
 • Atliekant veiklas, skatinančias mokytojo ir mokinių bendradarbiavimą, pastebėti mokinių polinkius ir domėtis jų pomėgiais;
 • Pakartoti apklausą, kad įsivertintume vertinimo efektyvumą, taikomų bendradarbiavimo būdų naudingumą ir tikslingumą.
sivertinimas 3 lygiu
ĮSIVERTINIMAS(3 LYGIU)
 • Vyksta mokytojų ir mokinių dialogas. 90% mokinių teigia, kad yra pripažįstama jų asmenybė. Mokiniai įvardino labiausiai mėgstamus mokytojo bruožus, kurie parodė, kad mokėjimas bendrauti, humoro jausmas, teisingumas mokiniams yra svarbiau už savo dalyko išmanymą.

80 % mokinių gimnazijoje jaučiasi saugūs.

slide6
Skatinamos ir palaikomos mokinių idėjos bei iniciatyvos. Pasirinktos veiklos, skatinančios glaudų mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą - bendras renginių, projektų organizavimas; bendras dalyvavimas renginiuose;
 • Ugdymo problemos nuolat analizuojamos ir sprendžiamos. Atskleistos pagrindinės konfliktų tarp mokinio ir mokytojo priežastys. Pažymys neturėtų būti viena iš pagrindinių konflikto priežasčių, kadangi jis skirtas skatinti mokinį tobulėti. Dauguma mokytojų objektyviai vertina mokinių pasiekimus, tačiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio pažanga, nepastebi jo pomėgių.
mokymosi motyvacija pagrindiniai tyrimo aspektai
MOKYMOSI MOTYVACIJAPagrindiniai tyrimo aspektai:
 • ugdymo tikslų, uždavinių ir metodų taikymas pagal individualius mokinių poreikius;
 • mokinių pažangos užtikrinimas dirbant pagal diferencijuoto ir individualizuoto mokymo principus;
 • mokinių tėvų informavimo būdai;
 • mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdai.
i vados1
IŠVADOS
 • Dauguma mokytojų taiko ugdymo tikslus, uždavinius ir metodus pagal individualius mokinių poreikius;
 • Mokytojai gabiems mokiniams skiria papildomų, kūrybinių užduočių, rekomenduoja papildomą literatūrą ir kitus mokymosi šaltinius; specialiųjų poreikių mokiniams skiria konkretesnes, atitinkančias jų individualius gebėjimus, užduotis;
 • Dažniausias tėvų informavimo būdas – įrašai pasiekimų ir pažymių knygelėse; dažni individualūs pokalbiai mokykloje, telefonu ar rašomi elektroniniai laiškai;
 • Dažniausi mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdai: pagyrimai, padėkos, įrašai pažymių knygelėse.
rekomendacijos1
REKOMENDACIJOS
 • Pažinti kiekvieną mokinį, pastebėti individualią pažangą, leisti kiekvienam mokiniui pajusti sėkmę;
 • Sistemingai dirbti su gabiais mokiniais, tobulinti jų gebėjimus, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • Plėtoti tėvų informavimo sistemą naudojant įvairius informavimo būdus;
 • Įvairinti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdus.
sivertinimas 3 lygiu1
ĮSIVERTINIMAS(3 LYGIU)
 • Siūloma ugdomoji veikla, motyvuojanti mokinius. 90% mokytojų taiko ugdymo tikslus, uždavinius ir metodus pagal individualius mokinių poreikius;
 • Stengiamasi individualizuoti ir diferencijuoti ugdomąją veiklą. Mokytojai gabiems mokiniams skiria papildomų, kūrybinių užduočių, rekomenduoja papildomą literatūrą ir kitus mokymosi šaltinius; specialiųjų poreikių mokiniams skiria konkretesnes, atitinkančias jų individualius gebėjimus, užduotis;
 • Stengiamasi efektyviai naudoti paskatinimus ir padrąsinimus, stiprinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis.
 • Dažniausi mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdai: pagyrimai, padėkos, įrašai pažymių knygelėse. Dažniausias tėvų informavimo būdas – įrašai pasiekimų ir pažymių knygelėse; dažni individualūs pokalbiai mokykloje, telefonu ar rašomi elektroniniai laiškai.
mok jimas mokytis pagrindiniai tyrimo aspektai pagal mokini apklaus
MOKĖJIMAS MOKYTISPagrindiniai tyrimo aspektai:(pagal mokinių apklausą)
 • mokinių gebėjimas dirbti savarankiškai;
 • pagalba mokiniui;
 • komandinio darbo nauda;
 • mokinių mokymosi motyvacija.
mok jimas mokytis pagrindiniai tyrimo aspektai pagal mokini t v apklaus
MOKĖJIMAS MOKYTISPagrindiniai tyrimo aspektai:(pagal mokinių tėvų apklausą)
 • pagrindiniai mokinių mokymosi motyvai;
 • pagalba mokiniui;
 • mokymosi efektyvumo gerinimo būdai;
 • tėvų požiūris į mokymosi motyvaciją.
i vados2
IŠVADOS
 • Dauguma mokinių mokosi savarankiškai, geba naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine medžiaga, tėvais, užrašais, tačiau pateiktas užduotis supranta tik iš dalies;
 • Mokinių nuomone jiems dažniausiai padeda mokytojai, tėvai, draugai;
 • Tėvų nuomone – jų vaikas stengiasi užduotį įveikti pats, jie patys padeda, padeda klasės draugai, vyresnysis brolis ar sesuo. Mokytojo pagalbai tėvai skiria paskutinę vietą;
 • Komandinis darbas moko priimti sprendimus, ugdo draugiškus tarpusavio santykius;
slide14
Dauguma mokinių mokydamiesi siekia užsitikrinti savo ateitį, gerai išlaikyti egzaminus, turėti gerą išsilavinimą. Mokinių ir tėvų nuomonės šiuo požiūriu visiškai sutampa. Mokiniai mano, kad mokymosi motyvacija mažėja, kai būni pavargęs, gauni neigiamą pažymį ar yra problemų šeimoje. Dauguma mokinių savo mokymosi motyvaciją vertina labai aukštais bei aukštais balais.
 • Tėvų netenkina esama mokymosi situacija, jie siūlo siekti mokinio didesnės atsakomybės už mokymąsi, mažinti mokymosi krūvį ir pageidauja didesnio mokytojo dėmesio mokiniui;
 • Tėvų nuomone mokymosi motyvacija yra labai svarbi ugdymo procese.
rekomendacijos2
REKOMENDACIJOS
 • Išsamiai paaiškinti mokiniams pateikiamas užduotis, teikti mokymosi pagalbą;
 • Pažinti kiekvieną mokinį, jausti jo emocinę būseną, pastebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą;
 • Ugdyti mokinių atsakomybės jausmą už savo mokymąsi ir elgesį.
sivertinimas 3 lygiu2
ĮSIVERTINIMAS(3 LYGIU)

Mokiniai dažniausiai geba išnaudoti mokymosi aplinką, formalius ir neformalius šaltinius, atlieka savarankiškas užduotis; linkę pasitikėti savo jėgomis, dirba savarankiškai ir komandoje, siekia pažangos.

 • Dauguma mokinių mokosi savarankiškai, geba naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine medžiaga, tėvais, užrašais, tačiau pateiktas užduotis supranta tik iš dalies;
 • Mokinių nuomone jiems dažniausiai padeda mokytojai, tėvai, draugai;
 • Tėvų nuomone – jų vaikas stengiasi užduotį įveikti pats, jie patys padeda, padeda klasės draugai, vyresnysis brolis ar sesuo.
 • Dauguma mokinių mano, kad komandinis darbas moko priimti sprendimus, ugdo draugiškus tarpusavio santykius;
bendrosios i vados
BENDROSIOS IŠVADOS
 • Mokiniai gimnazijoje jaučiasi saugūs;
 • Dauguma mokytojų objektyviai vertina mokinių pasiekimus, tačiau nesidomi individualia kiekvieno mokinio pažanga, nepastebi jo pomėgių;
 • Atskleistos pagrindinės konfliktų tarp mokinio ir mokytojo priežastys. Pažymys neturėtų būti viena iš pagrindinių konflikto priežasčių, kadangi jis skirtas skatinti mokinį tobulėti;
 • Dauguma mokytojų taiko ugdymo tikslus, uždavinius ir metodus pagal individualius mokinių poreikius;
 • Dažniausias tėvų informavimo būdas – įrašai pasiekimų ir pažymių knygelėse; dažni individualūs pokalbiai mokykloje, telefonu ar rašomi elektroniniai laiškai;
slide18
Dauguma mokinių mokosi savarankiškai, geba naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: kompiuteriu, internetu, spauda, mokytojais, vaizdine medžiaga, tėvais, užrašais, tačiau pateiktas užduotis supranta tik iš dalies;
 • Mokiniai mano, kad mokymosi motyvacija mažėja, kai būni pavargęs, gauni neigiamą pažymį ar yra problemų šeimoje;
 • Tėvų netenkina esama mokymosi situacija, jie siūlo siekti mokinio didesnės atsakomybės už mokymąsi, mažinti mokymosi krūvį ir pageidauja didesnio mokytojo dėmesio mokiniui;
bendrosios rekomendacijos
BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
 • Pažinti kiekvieną mokinį, jausti jo emocinę būseną, pastebėti kiekvieno mokinio individualią pažangą;
 • Siekti vertinimo objektyvumo, skaidrumo, aiškumo mokiniams;
 • Atliekant veiklas, skatinančias mokytojo ir mokinių bendradarbiavimą, pastebėti mokinių polinkius ir domėtis jų pomėgiais;
 • Sistemingai dirbti su gabiais mokiniais, tobulinti jų gebėjimus, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • Plėtoti tėvų informavimo sistemą naudojant įvairius informavimo būdus;
 • Įvairinti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdus;
 • Išsamiai paaiškinti mokiniams pateikiamas užduotis, teikti mokymosi pagalbą;
 • Ugdyti mokinių atsakomybės jausmą už savo mokymąsi ir elgesį.