Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace PowerPoint Presentation

Anotace

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Anotace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anotace • materiál je určen pro žáky 7. ročníku • vhodný jako doplnění informací k učivu o hudebních formách – koncertu • stručně informuje o životě a díle A. Vivaldiho

 2. Antonio Vivaldi italský hudební skladatel období baroka

 3. Antonio LucioVivaldi • * 1678 v Benátkách • zemřel 1741 ve Vídni • dožil se 63 let • kněz • houslový virtuoz • hudební skladatel

 4. Čím se nejvíc proslavil • cyklus čtyř houslových koncertů s názvem • ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ • zobrazení toho, co se děje v přírodě • inspirace z okolí Mantovy • podařilo se vyjádřit typické zvuky venkova

 5. JARO ZPĚV PTÁKŮ, DÉŠŤ . . .

 6. Léto BZUČENÍ MUCH, BOUŘKA . . .

 7. PODZIM ŠTĚKÁNÍ PSŮ, VÍTR . . .

 8. ZIMA TICHO NAD ZASNĚŽENOU PLÁNÍ, PRASKÁNÍ OHNĚ V KRBU . . .

 9. Zajímavosti o životě • na housle se naučil hrát od otce – hudebníka • vystudoval teologii – vysvěcen na kněze • měl astma –osvobozen z povinnosti sloužit mše • nakonec přestal být knězem úplně • jeho pravou podobu vlastně neznáme • odhadujeme ji z dobové karikatury • na konci života měl finanční potíže

 10. Co skládal • instrumentální koncerty pro housle, violoncello, lesní roh, flétnu, cemballo, loutnu, mandolínu . . . • sonáty • opery • symfonie • kantáty

 11. Použité zdroje • Antonio Vivaldi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 4. 11. 2004 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vivaldi.jpg • Antonio Vivaldi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 5. 5. 2006, 11:48. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vivaldi_caricature.png • www.office.microsoft.com