Tn mer omlegging a9 badhoevedorp
Download
1 / 31

TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp. Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage. Programma. opening en welkom; doel van deze bijeenkomst; presentatie resultaten TN/MER; planning volgende fase vragen en inspraak. Doel van deze bijeenkomst. Informeren over de uitkomsten TN/MER;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp' - katell-williamson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tn mer omlegging a9 badhoevedorp

TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp

Resultaten van de Trajectnota/Milieueffectrapportage


Programma
Programma

 • opening en welkom;

 • doel van deze bijeenkomst;

 • presentatie resultaten TN/MER;

 • planning volgende fase

 • vragen en inspraak.


Doel van deze bijeenkomst
Doel van deze bijeenkomst

 • Informeren over de uitkomsten TN/MER;

 • Informeren over de vervolgstappen

 • Inspraakreacties (opmerkingen en vragen worden genoteerd door het Inspraakpunt V&W)


Waarop kunt u inspreken
Waarop kunt u inspreken?

 • Uitvoering en het detailniveau van het milieu onderzoek

 • Bevat het rapport alle cruciale informatie?

 • Zijn alle belangen voldoende in beeld gebracht?

 • Zijn de alternatieven voldoende onderzocht, op juiste wijze afgewogen en is dit goed onderbouwd? U kunt geen extra alternatieven meer voorstellen. Het voorstellen van extra alternatieven voor de omlegging heeft plaatsgevonden tijdens de inspraakronde voor de startnotitie.


Resum afspraken overeenkomst
resumé afspraken overeenkomst:

 • verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Badhoevedorp;

 • A9 wordt sober en doelmatig aangelegd;

 • taakstellend budget 300 miljoen euro;

 • de TN/MER gaat over de omlegging A9 (deelproject weg);

 • de herontwikkeling van het oude wegtracé en Badhoevedorp-Zuid onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer (deelproject ontwikkelingslocaties);

 • 2 x 3 rijstroken met reservering 4de strook.Gebiedsontsluiting met knip
Gebiedsontsluiting met knip

 • Schipholweg krijgt knip;

 • verbinding naar Aalsmeer en Amstelveen voor langzaam verkeer nagenoeg onveranderd;

 • Schipholweg is geen doorgaande weg voor autoverkeer, Aalsmeer en Amstelveen via A9;

 • bestemmingsverkeer Badhoevedorp meer door kern.


Gebiedsontsluiting met omlegging
Gebiedsontsluiting met omlegging

 • Schipholweg 50 km/u;

 • Schipholweg deels omgelegd;

 • langzaam verkeer Aalsmeer en Amstelveen via omlegging;

 • omlegging kan dienen als route naar Aalsmeer en Amstelveen;

 • bestemmingsverkeer Badhoevedorp via Schipholweg.Scenario s1
Scenario’s

 • scenario’s t.b.v. robuustheid;

 • gebiedsinvulling niet verder uitgewerkt;

 • ‘Airport Corridor Schittert’ vraagt om goed OV netwerk;

 • geen relevant verschil in autokilometers.Belangrijkste conclusies verkeer en vervoer
Belangrijkste conclusies verkeer en vervoer

 • Door uitbreiding van de weg (van 2x2 naar 2x3) verbetert de mobiliteit bij alle alternatieven.

 • Sluipverkeer neemt af door uitbreiding capaciteit A9 en verlagen van de snelheid op de Schipholweg.

 • Niet alle fileknelpunten worden opgelost, maar de omleggingsalternatieven laten wel verbeteringen zienConclusies luchtkwaliteit
Conclusies Luchtkwaliteit

 • De luchtkwaliteit in de kern van Badhoevedorp verbetert (verplaatsing van de concentraties)

 • Voor een beperkt aantal adressen verslechtert de situatie

 • Het totaal aantal adressen met concentraties NO2 tussen 30-40 μg neemt af van 1100 naar 700. Het toetsingsalternatief kent in deze klasse juist een toename van 80 adressen

 • NSL moet verlegging naar Schiphol mogelijk maken, sec is sprake van overschrijding waarde.


Lucht bij autonome ontwikkeling en bogenalternatief in 2020
Lucht bij Autonome Ontwikkeling en bogenalternatief in 2020

Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.Geluid bij autonome ontwikkeling en bogenalternatief in 2025
Geluid bij Autonome Ontwikkeling en bogenalternatief in 2025

Op de volgende dia’s volgen twee afbeeldingen.


Conclusies geluid
Conclusies Geluid

 • 25 % minder woningen met geluidsbelasting van meer dan 48 dB

 • Aantal hoogbelaste woningen (meer dan 63 dB) neemt af, van circa 120 bij de autonome ontwikkeling, naar 50 - 60 woningen bij de omlegging

 • Met maatregelen (geluidsschermen, dubbellaags ZOAB) kan geluidsbelasting verlaagd worden

 • De effecten van geluidmaatregelen worden in de volgende fase (OTB) verder onderzocht.Conclusie
Conclusie

 • alle drie de alternatieven scoren nagenoeg gelijk;

 • bogenalternatief heeft voorkeur.


Vervolgstappen
Vervolgstappen

 • Tracéwet:

  • t.b.v. de planologische voorbereiding aanpassing hoofdinfrastructuur;

 • fase momenteel in de tracéwet: inspraak op TN/MER;

 • vervolg na de TN/MER:

  • standpunt van de minister(s) -> keuze voor één van de A9-alternatieven;

  • uitwerking van het standpunt in een (Ontwerp) Tracébesluit.

ontwerptracé besluit en tracébesluit

startnotitie en richtlijnen

Trajectnota/ MER

uitvoering en evaluatie