peter nedergaard kildekritik og unders gelsesdesign
Download
Skip this Video
Download Presentation
Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign. Dagsorden: 1. Kildeværdi – opsamling 2. Undersøgelsesdesign med eksempler 3. Det nomotetiske undersøgelsesideal 4. Det ideografiske undersøgelsesideal. 1.Kildeværdi – opsamling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peter Nedergaard Kildekritik og undersøgelsesdesign' - kassia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peter nedergaard kildekritik og unders gelsesdesign

Peter NedergaardKildekritik og undersøgelsesdesign

Dagsorden:

1. Kildeværdi – opsamling

2. Undersøgelsesdesign med eksempler

3. Det nomotetiske undersøgelsesideal

4. Det ideografiske undersøgelsesideal

1 kildev rdi opsamling
1.Kildeværdi – opsamling
 • Forhold at tage i betragtning ved vurdering af kilders kildeværdi:
 • Der findes ingen neutral information i kildekritisk forstand. Alle kilder er tendentiøse med et bestemt perspektiv, hvor ikke meget ofte er overladt til tilfældighederne.
 • Alle typer af kilde kan og skal udsættes for samme kildekritiske tilgang.
 • Man bør altid forholde til åbent til, hvad kilderne forsøger at fortælle. Lyt!
1 kildev rdi opsamling1
1.Kildeværdi – opsamling
 • Kilderne vælges ud fra, om de er relevante i forhold til problemformuleringen.
 • Nogle kildetyper er ikke bedre eller finere eller højere rangerende end andre.
 • Forskellige kildetyper kan netop kaste lys på et emne på forskellig måde.
 • Kilderne skal så vidt muligt være førstehåndskilder.
 • Kilderne skal så vidt muligt være primære og samtidige.
 • Man skal altid bruge mere end én kilde for at afdække et emne.
1 kildev rdi opsamling2
1.Kildeværdi – opsamling
 • Kilderne som beretning skal udtale sig om det aktuelle emne og/eller som levn relatere sig til organisationen/begivenheden/fænomenet, der er genstand for undersøgelsen.
 • Ophavspersonerne skal altid være centralt placeret i forhold til problemformuleringen.
 • Kilderne kan kun forstås i lyset af ophavspersonen og ophavssituationen.
 • En kilde kan aldrig vurderes på en entydig sand-falsk-skala.
1 kildev rdi opsamling3
1.Kildeværdi – opsamling
 • Man skal altid anvende kilder fra forskellige ophavspersoner med forskellige ophavssituationer.
 • Fortolkning af kilder foregår altid i en bestemt kontekst, som kan være skjult.
 • Det kan aldrig være et argument for en kildes værdi, at flere kilder siger det samme.
 • Man skal altid søge efter modstand i kilderne.
 • Man skal bruge mistankens hermeneutik (”alle lyver”) for at få prøvet værdien af kilderne af.
2 unders gelsesdesign med eksempler
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. VARIABLE 1 – generelt design
 • Nøgleenhederne i forskningsanalyser:
 • Uafhængig variabel = fx uddannelsesniveau
 • Afhængig variabel = fx et lands velstand
 • Mellemkommende variabel = fx om et land har haft en fredelig historie
 • Lav så vidt muligt altid en model med uafhængige, afhængige og mellemkommende variable
2 unders gelsesdesign med eksempler1
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. VARIABLE 2 – Duvergers hypoteser
 • Ifølge Borre/ Goul Andersen
 • Duverger (a):
 • Uafhængig variabel = Flertalsvalg i enkeltmandskredse
 • Afhængig variabel = Topartisystem
 • Duverger (b):
 • Uafhængig variabel = Proportionalt valgsystem
 • Afhængig variabel = Flerpartisystem
2 unders gelsesdesign med eksempler2
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. VARIABLE 2 – det danske partisystem falsificerer Duvergers hypoteser Ifølge Borre/ Goul Andersen
 • Det danske partisystem (a):
 • Uafhængig variabel = Flertalsvalg i enkeltmandskredse (indtil 1915-20)
 • Afhængig variabel = Firpartisystem (efter 1905: S, V, RV, K)
 • Det danske partisystem (b):
 • Uafhængig variabel = Firpartisystem (efter 1905: S, V, RV, K)
 • Afhængig variabel = Proportionalt valgsystem (1915-20)
 • Skal der udlægges te beskyttelsesbælte rundt om Duverger (á la Lakatos)?
2 unders gelsesdesign med eksempler3
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. VARIABLE VEDR. FORKLARING AF STORE PARTIERS TILBAGEVENDEN TIL DOMINANS
 • Baggrund: Fragmentering af partisystemet efter 1970 efter ”fastfrosne” partisystemer mellem 1920 og 1970 i Europa:
 • Siden har de store partier vundet tilslutningen tilbage – hvorfor?
 • Ifølge Borre/ Goul Andersen:
 • Uafhængig variabel = Partiidentifikationen er større i store partier
 • Afhængig variabel = Store partier vinder hurtigere tidligere vælgere tilbage
 • Mellemkommende variabel = Ideologiske skift over til – venstre-højre – spiller også en rolle
2 unders gelsesdesign med eksempler4
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: RANDOMISERING
 • Fx Nyborgs undersøgelse er opdelt på alder og køn – er såkaldt pseudo-randomiseret
 • Randomiseret = tilfældigt udvalg
 • Pseudo = der er sandsynligvis fyldt op i de aldergrupper/køn, som mangler enheder på grund af frafald.
 • Men undersøgelsedesignet er ikke særligt velbeskrevet hos Nyborg.
 • Frafald kan resultere i bias. Det tages der ikke højde for hos Nyborg ifølge kritikerne.
2 unders gelsesdesign med eksempler5
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: FRAFALD, BIAS OG REPRÆSENTATIVITET
 • Idealet er, at et udvalg fra en population skal ske tilfældigt – hvorfor?
 • Et stort frafald kan resultere i en bias – hvorfor?
 • Hvorfor er store bortfald af betydning for repræsentativiteten?
 • Forholdet mellem population og stikprøve.
 • Afspejler, at vi som forskere og opgaveskrivere ikke kan undersøge det hele. Vi må vælge noget ud. Men valgprocessen skal foregå efter en stram metodik.
2 unders gelsesdesign med eksempler6
2. Undersøgelsesdesign med eksempler
 • BOKS. UNDERSØGELSESDESIGN: FORSKERIDEALET – BESKREVET I RETNINGSLINJER, FORSKNINGSSTANDARDER OSV.
 • Forskeren bør redegøre for de
 • Anvendte metoder, materialer, analyser.
 • Således at kolleger og offentligheden i øvrigt har tilstrækkeligt grundlag for en kritisk vurdering af arbejdet.
 • Ifølge det sagkyndige udvalg har Nyborg ikke fulgt reglerne.
3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal
 • Det nomotetiske ideal stammer fra naturvidenskaben. Idealet er, at en teori skal være
 • 1) Eksplicit og uden tolkning
 • 2) Universel
 • 3) Abstrakt
 • 4) Kontekstuafhængig
 • 5) Sammenhægende via regler og love
 • 6) Fuldstændig og forudsigende
 • = Præcise forudsigelser
3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal1
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal
 • Idealet vil der aldrig ifølge de fleste (ikke-logisk positivistiske) videnskabsteorier kunne leves op til, selv ikke i naturvidenskaben.
 • Der kan langt fra altid leves op til idealet i samfundsvidenskaben, da det heri er mennesker og deres adfærd, der undersøges.
 • Da der er menneskers adfærd, som er i centrum for forskningen, vil der være tale om, at adfærden kan ændre sig.
 • Fx vil en forudsigelse også kunne betyde, at mennesker alene på grund heraf ændrer adfærd, således at forudsigelsen falder til jorden.
3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal2
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal
 • For den økonomiske videnskab, dele af statskundskaben, sociologien og psykologien gælder samtidig, at man så at sige fastfryser konteksten og samtidig antager en bestemt adfærd om, at mennesker egennyttemaksimerer.
 • Dermed forsøger man at leve delvist op til det nomoteistiske videnskabsideal.
 • Samfundsvidenskabelig teori er en samling udsagn, der er uden indbyrdes modstrid, og som normalt danner et udtømmende hele om det emne, teorien dækker.
3 unders gelsesdesign nomotetiske unders gelsesideal3
3. UNDERSØGELSESDESIGN: Nomotetiske undersøgelsesideal
 • Dermed forsøger man at leve op til pkt. 5 og delvis pkt. 3,4 og 6 i det nomoteistiske ideal.
 • Man forkaster imidlertid pkt. 1, idet tolkning ER en del af det samfundsvidenskabelige teorikompleks. Teorien er altid afhængig af konteksten og aldrig altomfattende.
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • Det ideografiske videnskabsideal (fra humaniora) er anderledes.
 • Det har også været en inspiration for samfundsvidenskaben, men kun i et ret begrænset omfang inden for den internationale forskning.
 • Ifølge det ideografiske ideal skal empirisk arbejde være:
 • 1) Eksplicit, men også indbefatte fortolkning og forforståelse = med anvendelse af en klar metode med klare fra- og tilvalg, hvilket øger chancen for gyldige resultater.
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal1
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • 2) Historisk forankret. Undersøgelsesresultater kan kun være gyldige til bestemt tid og sted og aldrig universelle.
 • Men derfor kan og bør analysen række ud over den enkelte case, således at der er en høj ekstern gyldighed.
 • I en bestemt forstand er alle samfundsvidenskabelige undersøgelser historiske!
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal2
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • 3)Konkret med eksempler. Menneskelig aktivitet kan ikke forstås og derfor heller ikke forklares alene på det abstrakte plan.
 • Konkrete eksempler gør abstrakte udsagn meningsfyldte.
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal3
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • 4) Kontekstafhængig. I stedet for objektiviteten er konteksten en væsentlig parameter for den empiriske undersøgelses gyldighed.
 • Man skal derfor kritisk undersøge kildernes relation til konteksten.
 • Samtidig bliver generalisérbarhed alligevel muligt. Det sker via såkaldte kritiske cases.
 • Kritiske cases er cases, hvor et enkeltfænomen ses som repræsentant for en større population. Derfor er det muligt at slutte til lignende cases, selv om de ikke er undersøgt.
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal4
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • 5) Kompleks, dvs., hvor elementerne hænger sammen uden love.
 • I kildekritikken er det en gylden regel, at et emne skal belyses igennem så mange ophavspersoner som muligt. Hermed sikres kompleksiteten via belysning af sagen fra forskellige sider.
 • Den gode tolkning indebærer altid en balancegang.
4 unders gelsesdesign ideografisk unders gelsesideal5
4. UNDERSØGELSESDESIGN: Ideografisk undersøgelsesideal
 • 6) Forstående, dvs. søgende efter mening.
 • Man skal begribe andres handlinger ud fra den undersøgte kulturs synsvinkel.
 • Man skal have indføling for at give tingene mening.
 • Man skal både forklare og forstå. Ikke kun forklare som i naturvidenskaberne.
 • Skelne mellem intellektuel forståelse (forstå ud fra indre og ydre forhold) og emotionel forståelse (forskeren kan relatere sig til de undersøgte subjekters forhold ud fra egne erfaringer).
 • Samtidig kan det være særligt vanskeligt at se en begivenhed i den rette kontekst, hvis forskeren i høj grad selv er en del af konteksten.
 • 1)-6) umuligør præcise forudsigelser.
ad