biblioteka g wna agh wybrane zagadnienia
Download
Skip this Video
Download Presentation
BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia. Ewa Dobrzyńska-Lankosz Szczawnica, 14-16 listopada 2012. WYBRANE ZAGADNIENIA. Regulacje prawne (BG – biblioteki sieci uczelnianej), Pozycja BG, Zmiany w strukturze BG, Bibliografia Publikacji Pracowników AGH,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH wybrane zagadnienia' - kassia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biblioteka g wna agh wybrane zagadnienia

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGHwybrane zagadnienia

Ewa Dobrzyńska-Lankosz Szczawnica, 14-16 listopada 2012

wybrane zagadnienia
WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Regulacje prawne (BG – biblioteki sieci uczelnianej),
 • Pozycja BG,
 • Zmiany w strukturze BG,
 • Bibliografia Publikacji Pracowników AGH,
 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa-Kraków,
 • Punkt Informacji Normalizacyjnej [z certyfikatem ISO],
 • Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej,
 • Bazy danych i czasopisma.
regulacje prawne
REGULACJE PRAWNE

USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

z dn. 27 lipca 2005 r.

Art. 88. 1.

W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut.

regulacje prawne1
REGULACJE PRAWNE

STATUT AGH

z dn. 28 września 2011 r. ze zmianami z 4 lipca 2012

Art. 8.1.

Akademia Górniczo-Hutnicza posiada Bibliotekę Główną, będącą jednostką pozawydziałową, która wraz z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych Uczelni tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest ogólnodostępną biblioteką naukową, będącą ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

regulacje prawne2
REGULACJE PRAWNE

STATUT AGH

Art. 8.1.

Biblioteka Główna w szczególności:

 • gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne,
 • prowadzi działalność informacyjną,
 • dokumentuje działalność naukową Uczelni,
 • prowadzi działalność bibliograficzną i naukową,
 • kształci kadrę bibliotekarską,
 • prowadzi nauczanie studentów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
regulacje prawne3
REGULACJE PRAWNE

KOMENTARZ do ww.

 • wykłady dla studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • zajęcia z metodyki poszukiwań bibliograficznych dla studentów AGH,
 • praktyki studenckie dla studentów IBINów,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • działalność publikacyjna,
 • wyjazdy zagraniczne, mające na celu zapoznanie się z pracą bibliotek naukowych (ostatnio – w ramach Erasmusa).
regulacje prawne4
REGULACJE PRAWNE

STATUT AGH

Art. 8.3.

Rektor, na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej zaopiniowany przez Radę Biblioteczną, ustala strukturę organizacyjną Biblioteki oraz ustala szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni.

Art. 31.1.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności:

3) opiniowanie wniosków Dyrektora Biblioteki Głównej dotyczących zmian struktury organizacyjnej i systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, planów rzeczowo-finansowych działalności i rozwoju Biblioteki Głównej oraz polityki personalnej

regulacje prawne5
REGULACJE PRAWNE

STATUT AGH

Art. 32

Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje Biblioteką, reprezentując ją na zewnątrz i nadzoruje system biblioteczno-informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, a w szczególności:

2. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej i nadzoruje system biblioteczno-informacyjny Uczelni w zakresie techniki bibliotecznej, koordynacji polityki gromadzenia zbiorów i obsady personalnej.

5. Opracowuje, w uzgodnieniu z Radą Biblioteczną, i przedstawia Rektorowi […] wnioski w sprawie struktury, organizacji działalności oraz rozwoju Biblioteki Głównej i systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni.

pozycja bg agh w kraju
POZYCJA BG AGH W KRAJU

Udział w pracach zespołów o zasięgu ogólnopolskim

 • Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
 • Zespół ds. Standaryzacji Bibliotek Naukowych (AFBN),
 • Zespół Koordynacyjny VTLS,
 • Zespół Koordynacyjny NUKAT (Narodowy Katalog Centralny),
 • Zespół Bibliotekarzy Systemowych,
 • Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu BazTech,
 • Zespół ds. punktacji (parametryzacja),
 • Zespół ds. opracowania e-książek pozyskiwanych na wieczyste użytkowanie,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
pozycja bg agh w krakowie
POZYCJA BG AGH W KRAKOWIE

Udział w pracach zespołów o zasięgu lokalnym

 • Krakowski Zespół Biblioteczny (od 1994 r.)
slide11
Udział w pracach zespołów w ramach AGH
 • Rada Biblioteczna,
 • Komisja Inwentaryzacyjna Zbiorów Bibliotecznych,
 • Komisje senackie
slide12
Udział w pracach zespołów w ramach BG AGH
 • Zespół ds. Wdrażania VTLS/Vitrua,
 • Zespół ds. Akademickiej Biblioteki Cyfrowej AGH,
 • Zespół ds. strony www BG,
 • Zespół ds. aktualizacji bazy danych BazTech,
 • Zespół ds. digitalizacji zbiorów,
 • Zespól ds. public relations i in.
zmiany w strukturze bg
ZMIANY W STRUKTURZE BG
 • 2007 r. – połączenie oddziałów: Opracowania Rzeczowego i Opracowania Alfabetycznego w jeden Oddział Opracowania Zbiorów,
 • 2011 r. – likwidacja Oddziału Czasopism. Pracowników wraz z określonymi zadaniami przesunięto do czterech oddziałów: Informacji Naukowej, Gromadzenia i Uzupełnienia Zbiorów, Opracowania Zbiorów oraz do Oddziału Udostępniania Zbiorów.
zmiany w strukturze bg1
ZMIANY W STRUKTURZE BG

Po zakończeniu rozbudowy i modernizacji budynku BG nastąpi kolejna zmiana w organizacji pracy oddziałów, uwzględniona od strony architektonicznej w projekcie rozbudowy:

 • w miejsce czytelń ogólnej i czasopism utworzona zostanie jedna duża czytelnia,
 • powstanie strefa z wolnym dostępem do wydzielonej części zbiorów.
bibliografia publikacji pracownik w agh
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH
 • Baza danych obejmuje opisy publikacji pracowników od roku 1999, w wyjątkowych przypadkach także publikacji wcześniejszych (od 1992 r.), jeśli nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii
 • Baza aktualizowana jest na bieżąco
 • Spotkania na wydziałach
podstawa prawna
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 877) – określa zasady punktowania różnych publikacji

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach – wykazy tytułów czasopism (3 części)

Zarządzenie nr 19/2012 JM Rektora AGH w sprawie oceny okresowej pracowników z dn. 29 czerwca 2012 r. – Formularz nr 1, pkt. III (działalność naukowo-badawcza)

Zarządzenia nr 10/2011 JM Rektora AGH w sprawie stosowania ujednoliconej formy nazwy Uczelni podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych z dn. 31 maja 2011 r. – określa zasady afiliowania publikacji

abc krak w
ABC-KRAKÓW
 • ABC-KRAKÓW udostępnia w sieci Internet elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa.
 • Drugi nurt dokumentów to pozycje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, a więc wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu.
 • Obecnie w bazie znajduje się ok. 10.500 dokumentów.
 • Jesteśmy w Federacji Bibliotek Cyfrowych (PCSS-Poznań) oraz Europeanie.
abc krak w1
ABC-KRAKÓW

KOLEKCJE WSPÓŁCZESNE

 • uczelniane czasopisma naukowe (dostępne z poziomu artykułu),
 • materiały konferencyjne,
 • multimedialne katalogi wystaw,
 • rozprawy doktorskie,
 • skrypty uczelniane,
 • monografie,
 • opisy patentowe.
abc krak w2
ABC-KRAKÓW

KOLEKCJE HISTORYCZNE (DO 1945 r.)

 • Czasopisma,
 • druki XIX i XX-wieczne,
 • opisy patentowe.
punkt informacji normalizacyjnej
Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) w BG AGH, autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny, prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej.
 • Dysponujemy zbiorem ponad 90 tysięcy norm na nośniku papierowym (głównie Polskie Normy gromadzone od lat 50-tych) oraz ok. 30 tys. aktualnych Polskich Norm w wersji elektronicznej. Dostęp do tego zbioru możliwy jest wyłącznie na miejscu w Czytelni Norm, na terminalach komputerowych, bez możliwości kopiowania i przesyłania plików oraz jakiegokolwiek zdalnego dostępu.
 • Zbiory normalizacyjne oraz bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. Jest to jedyne miejsce w Małopolsce oferujące dostęp do kompletu Polskich Norm i wyposażone w bogaty warsztat informacyjny.
punkt informacji normalizacyjnej1
Punkt Informacji Normalizacyjnej

CERTYFIKAT ISO

W 2011 r. PIN w BG AGH uzyskał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

regionalny o rodek informacji patentowej
Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

KALENDARIUM

 • Współpraca AGH z UP RP od 1924 r.
 • 30.07.1992 - w strukturach BG umieszczono Ośrodek Informacji Patentowej (umowa AGH / UP RP),
 • 1.03.2004 - przystąpienie Polski do "Konwencji o udzielaniu patentów europejskich". Istniejące w kraju ośrodki informacji patentowej stały się częścią sieci PATLIB, obejmującej narodowe urzędy patentowe krajów członkowskich oraz regionalne ośrodki informacji patentowej. W całej Europie istnieje około 300 takich punktów, zapewniających lokalny dostęp do informacji patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej AGH w Krakowie jest jednym z 27 ośrodków działających w Polsce,
 • 31.01.2005 – powołanie w BG Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej (umowa AGH / UP RP).
ciekawostki
CIEKAWOSTKI

W zbiorach BG AGH posiadamy:

 • oryginał I opisu patentowego RP (1924 r.; Przyrząd do odpylania drobnego węgla)
 • oryginał I opisu patentowego Polaka (patent zgłoszony w 1919 r., udzielony w 1924 r.) (Jan Kwiatkowski: Łopata piekarska)
 • oryginał I opisu patentowego pracownika AG (1928 r.; Stanisław Sowiński: Urządzenie do usuwania trujących gazów dystylacyjnych z pieców hut cynkowych).
slide26
I opis patentowy Polaka (patent zgłoszony w 1919 r., udzielony w 1924 r.) (Jan Kwiatkowski: Łopata piekarska)
slide27
I opis patentowy pracownika AG (1928; Stanisław Sowiński: Urządzenie do usuwania trujących gazów dystylacyjnych z pieców hut cynkowych)
e czasopisma e ksi ki bazy danych
e-czasopisma, e-książki, bazy danych

E-czasopisma

dostęp do czasopism elektronicznych Elseviera, Springera, Wiley’a, IOPScience, EMERALDa, AIP/APS, IEEE Xplore (tu także e-książki i normy) oraz zestawu czasopism firmy ProQuest i kilkudziesięciu czasopism innych wydawnictw, m.in. ACM DL (łącznie dostęp do ok. 6 tys. tytułów czasopism zagranicznych)

e czasopisma e ksi ki bazy danych1
e-czasopisma, e-książki, bazy danych

E-książki

BG organizuje i opłaca dostęp do kolekcji naukowych książek elektronicznych firm (m.in.: Springer, Knovel, Ebrary, ibuk)

e czasopisma e ksi ki bazy danych2
e-czasopisma, e-książki, bazy danych

Bazy danych

Dostęp do światowych baz bibliograficznych i abstraktowych (m.in. SCI, INSPEC, Metadex, GeoRef, Chemical Abstracts).

e czasopisma e ksi ki bazy danych3
e-czasopisma, e-książki, bazy danych

Finansowanie

 • środki wydziałów z działalności statutowej,
 • budżet BG,
 • dzięki staraniom Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, popartym przez KRASP, polskie instytucje naukowe mają dostęp do kilku podstawowych baz dla nauki (Web of Knowledge, Scopus, Science Direct, SpringerLink, EbscoHost) oraz czasopism Nature i Science, w całości finansowany przez MNiSW.
kopalnia wiedzy
Kopalnia wiedzy

Strona domowa BG AGH

www.bg.agh.edu.pl

ad