biofizyka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biofizyka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Biofizyka - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

Biofizyka. Ćwiczenia 1. E. Banachowicz Zakład Biofizyki Molekularnej IF UAM. http://www.amu.edu.pl/~ewas. Budowa aminokwasów i białek. Ogólna budowa aminokwasów. w neutralnym pH. grupa aminowa - NH 2. grupa karboksylowa - COOH. Ogólna budowa aminokwasów - glicyna. Gly, G.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biofizyka' - kass


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biofizyka

Biofizyka

Ćwiczenia 1.

E. Banachowicz

Zakład Biofizyki Molekularnej

IF UAM

http://www.amu.edu.pl/~ewas

og lna budowa aminokwas w
Ogólna budowa aminokwasów
 • w neutralnym pH

grupa aminowa - NH2

grupa karboksylowa - COOH

og lna budowa aminokwas w alanina
Ogólna budowa aminokwasów- alanina

Ala, A

 • alfa- amiokwasy
 • L - aminokwasy
20 aminokwas w bia kowych kod 1 i 3 literowy
20 aminokwasów białkowychkod 1- i 3- literowy

alanina A, Ala

arginina R, Arg

asparagina N, Asn

kw.asparaginowy D, Asp

cysteina C, Cys

glutamina Q, Gln

kw.glutaminowy E, Glu

glicyna G, Gly

histydyna H, His

izoleucyna I, Ile

leucyna L, Leu

lizyna K, Lys

metionina M, Met

fenyloalanina F, Phe

prolina P, Pro

seryna S, Ser

treonona T, Thr

tryptofan W, Trp

tyrozyna Y, Tyr

walina V, Val

aminokwasy hydrofobowe niepolarne
aminokwasy hydrofobowe/niepolarne

A VL I P Y FWMC

Ala

Val

Leu

Ile

Pro

alifatyczne

aromatyczne

zawierające

siarkę

Tyr

Phe

Trp

Cys

Met

aminokwasy hydrofilowe polarne
aminokwasy hydrofilowe/polarne

N Q S T K R H D E

N, Asn

Q, Gln

S, Ser

T, Thr

K, Lys

naładowane (+)

D, Asp

E, Glu

R, Arg

H, His

naładowane (-)

diagram venn a
Diagram Venn’a

Specyficzne własności reszt aminokwasowych decydują o strukturze i aktywności biologicznej białek.

cechy kryteria
cechy/kryteria:
 • hydrofobowe/hydrofilowe
 • alifatyczne
 • aromatyczne, oddziaływujące warstwowo
 • polarne-neutralne
 • polarne naładowane dodatnio/ujemnie
 • kwasowe, zasadowe
 • C-β rozgałęzione
 • małe/duże
 • zawierające siarkę
 • tworzące wiązania wodorowe
 • wzmacniacze/łamacze struktur
a cuch polipeptydowy struktura pierwszorz dowa

Ala

Gly

Thr

Ile

Val

Ser

Leu

Łańcuch polipeptydowy- struktura pierwszorzędowa
 • struktura I-rzędowa: kolejność, sekwencja aminokwasów w łańcuchu(skład i kolejność kolejność decydują strukturze i funkcji)

NH2 - AlaValGlySerThrLeuIle - COOH

NH2 - AVGSTLI - COOH

kierunkowo a cucha nazewnictwo
Kierunkowość łańcucha, nazewnictwo

a) 4-Alanina lub tetra-Alanina, b) tetrapeptyd o sekwencji R1R2R3R4

Łańcuch aminokwasów: 2-10 – oligopeptyd,

10-100 – polipeptyd,

powyżej 100 reszt aminokwasowych – białko.

slide17

0o

180o

90o

slide18

Sekwencja białka determinuje jego strukturę przestrzenną

mRNA (1)

PrekursormRNA

mRNA (2)

Sekwencja aminokwasowa (1)

Sekwencja aminokwasowa (2)

struktura drugorz dowa

ψ

ω

φ

Struktura drugorzędowa

Przestrzenne ułożenie łańcucha opisane za pomocą

kątów torsyjnych φ i ψ.

elementy struktury ii rz dowej
Elementy struktury II-rzędowej
 • helisy:
  • prawoskrętna α helisa
  • 310 helisa
  • π helisa
slide22

α - helisa

310 - helisa

π - helisa

22-reszty aminokwasowe

elementy struktury ii rz dowej1
Elementy struktury II-rzędowej
 • beta-harmonijki, (β-kartki, struktury pofałdowanej kartki):
  • równoległe
  • antyrównoległe
  • mieszane
wykres ramachandrana
Wykres Ramachandrana

(Biochemistry, Jeremy Berg, John Tymoczko, Lubert Stryer. 5th ed,PWN 2005).

wykres ramachandrana1
Wykres Ramachandrana

(Biochemistry,

J.Berg, J.Tymoczko, L.Stryer.,PWN 2005).

amacze i wzmacniacze

Wzmacniacze

Łamacze

 - helisa

M L E C A

P G Y T S

 - harmonijka równoległa

V IF M L Y

P G D E A N S K

 - harmonijka antyrównoległa

Q T R H W C

kłębek, zwrot

G P D N S Y, naładowane

Łamacze i wzmacniacze
wi zanie wodorowe

C

δ-

O

δ+

H

N

Wiązanie wodorowe
 • oddz. elektrostatyczne między dwoma względnie elektroujemnymi atomami
 • energia: 4 - 13 kJ/mol (energia wiązań kowalencyjnych: 418 kJ/mol)

akceptor

δ- δ+ δ-

N — H · · · · · ·N

N — H · · · · · ·O

O — H · · · · · ·N

O — H · · · · · ·O

donor

wi zania wodorowe dla harmonijk i
Wiązania wodorowe dla - harmonijki

struktura równoległa

struktura anty-równoległa

wi zanie wodorowe1
Wiązanie wodorowe

białko

ligand

rodzaje oddzia ywa stabilizuj cych struktur
Rodzaje oddziaływań stabilizujących strukturę
 • oddziaływania wodorowe 
 • oddziaływania hydrofobowe
 • oddziaływania van der Waalsa
 • mostki dwu-siarczkowe
 • mostki solne
oddzia ywania hydrofobowe
Oddziaływania hydrofobowe

I. Energia otoczenia i układu jest stała

układ

 • Zasady termodynamiki:

II. W procesach spontanicznych

entropia rośnie (ΔS>0)

ciepło

otoczenie

S - entropia - miara przypadkowości i nieuporządkowania

H - entalpia - zawartość ciepła w układzie(zwiększenie = wzrost entropii)

ΔSotoczenia = -ΔHukładu/T

G - energia swobodna (Gibbsa)

ΔG = ΔHukładu-TΔSukładu < 0

Reakcja zajdzie spontanicznie jeśliΔG < 0

oddzia ywania hydrofobowe spontaniczne zwijanie bia ek
Oddziaływania hydrofobowe-spontaniczne zwijanie białek

układ nieuporządkowany

- duża entropia (S)

oddzia ywania hydrofobowe spontaniczne zwijanie bia ek1
Oddziaływania hydrofobowe-spontaniczne zwijanie białek

układ nieuporządkowany:

- grupy hydrofobowe porządkują

cząsteczki wody - spadek entropii

grupy hydrofilowe

grupy hydrofobowe

oddzia ywania hydrofobowe spontaniczne zwijanie bia ek2
Oddziaływania hydrofobowe-spontaniczne zwijanie białek

układ uporządkowany (niższa entropia?):

- grupy hydrofobowe połączone

- uwolnione cząsteczki wody są nieuporządkowane - wzrost entropii

grupy hydrofilowe

grupy hydrofobowe

oddzia ywania hydrofobowe spontaniczne zwijanie bia ek3
Oddziaływania hydrofobowe-spontaniczne zwijanie białek

układ uporządkowany (niższa entropia?):

- grupy hydrofobowe połączone

- uwolnione cząsteczki wody są nieuporządkowane - wzrost entropii

ΔSwody = -ΔHbiałka/T

wzrost entropii wody

kompensuje jej spadek związany

ze zwijaniem białek!

grupy hydrofilowe

ΔG = ΔHbiałka-TΔSbiałka < 0

grupy hydrofobowe

rodzaje oddzia ywa stabilizuj cych struktur1
Rodzaje oddziaływań stabilizujących strukturę
 • oddziaływania wodorowe 
 • oddziaływania hydrofobowe 
 • oddziaływania van der Waalsa
 • mostki dwu-siarczkowe
 • mostki solne
oddzia ywania van der waalsa

δ-

δ+

N+

O

C

δ-

δ+

δ+

O

C

OH

C

δ+

δ-

δ+

δ-

CH3

H3C

Oddziaływania van der Waalsa
 • ładunek - dipol
 • dipol - dipol
 • dyspersja (indukowane dipole)
mostek dwu siarczkowy
Mostek dwu-siarczkowy

--CH2-S-S-CH2--

sekwencja insuliny wołowej

struktura trzeciorz dowa
Struktura trzeciorzędowa
 • przestrzenne ułożenie elementów struktury II-rzędowej pojedynczego łańcucha
struktura czwartorz dowa
Struktura czwartorzędowa

Przestrzenne ułożenie dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych tworzących natywną cząsteczkę białka

białko Cro z bacteriofaga l, jest dimerem złożonym

z identycznych podjednostek

slide46

Struktura VI-rzędowa

tetramer a2b2hemoglobiny

(1G0B.pdb)

dimer abhemoglobiny

struktura iv rz dowa
Struktura IV-rzędowa

Ferytyna - 24mer (1BG7.pdb)

Insulina (1APH.pdb)

oddzia ywanie bia ek z ligandami
Oddziaływanie białek z ligandami

Jądrowy receptor hormonu

Grupy prostetyczne to często kofaktory

Apoproteina - białko bez grupy prostetycznej

wiczenia rasmol
Ćwiczenia - RasMol

http://www.amu.edu.pl/~ewas/pracownia/c1_budowa.htm

http://www.amu.edu.pl/~ewas/pracownia/c1_budowa.htm