E itim y ntemleri
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Eğitim Yöntemleri. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul. Unutmamalıyız!. Gösterdim ... Gördü Söyledim ... Duydu Duydu ... Doğru anladı Anladı ... Hak verdi Hak verdi ... İnandı İnandı ... Uyguladı Uyguladı ... Sürdürecek. A N L A M I N A

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E itim y ntemleri

Eğitim Yöntemleri

Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

İ.Ü. Florence Nihtingale HYO

İstanbul


Unutmamal y z
Unutmamalıyız!...

Gösterdim ... Gördü

Söyledim ... Duydu

Duydu ... Doğru anladı

Anladı ... Hak verdi

Hak verdi ... İnandı

İnandı ... Uyguladı

Uyguladı ... Sürdürecek

A

N

L

A

M

I

N

A

GELMEZ


E itimde al c l k
Eğitimde alıcılık

 • %20 – işiterek

 • %30 – görerek

 • %50 – görerek ve işiterek

 • %70 – görerek, işiterek ve ifade ederek

 • %90 – görerek, işiterek, ifade ederek ve

  yaparak

Arnold et al., 1991



E itim y ntemleri1

Sunum

Rol yapma

Küçük grup tartışması

Soru cevap

Beyin fırtınası

Eğitim Yöntemleri

 • Sunum

 • Demonstrasyon

 • Vaka çalışması

 • Rol yapma

 • Taklit/öykünme

 • Küçük grup tartışması

 • Soru-cevap

 • Ev ödevi

 • Pratik yapma

 • Saha gezisi

 • Beyin fırtınası


Sunum
Sunum

 • KULLANIM

  • Yeni bir konu tanıtılırken.

  • Bir durum, görüş ya da sentez aktarılırken.

  • Büyük gruplara ulaşmak gerektiğinde.

 • AVANTAJLAR

  • Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir.

  • Kalabalık gruba ulaşılır.

  • Her tür öğrenciye uyarlanabilir.

  • Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir


Sunum1
Sunum

 • KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN

  • Tek yönlü iletişimdir, öğrenici pasif roldedir.

  • Eğitimcinin etkili bir sunu yapma becerisi olmalıdır.

  • Beceri kazanma ya da davranış değiştirme için uygun değildir.

  • Uygulamalı yöntemlerle desteklenmediği takdirde kalıcılık fazla değildir.

 • İŞLEM

  • Konuya bir giriş yaparak neler söyleyeceğinizi görsel araçlar kullanarak anlatılmalı,

  • Önemli noktalar özetlenmeli,

  • Katılımcıların soru sorması istenmelidir.


Rol yapma
Rol Yapma

 • KULLANIM

  • Tutum değiştirme

  • Eylemlerin başkaları üzerindeki etkilerini ve tepkilerini izleme

  • Problem çözmede değişik yaklaşımlar kazandırma.

 • AVANTAJLAR

  • Uyarıcı ve eğlendiricidir.

  • Grubun dikkatini toplar.

  • Gerçek yaşama benzer.


Rol yapma1
Rol Yapma

 • KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ONCE DUŞUNUN

  • Rol yapmada yazılı bir metin izlenmez.

  • Başarı için oyuncunun rolünü iyice anlaması gerekir.

  • Oyuncular kendilerini rollerine kaptırmalıdırlar.


Rol yapma2
Rol Yapma

 • İŞLEM

  • Oyuncuları rollerini ve durumu anlamaları için hazırlanmalı,

  • Ortam oluşturulmalı,

  • Rol yapımı seyredilmeli,

  • Oyunculara teşekkür edilmeli ve yerlerine dönüp rollerini bıraktıkları zaman oyunda neler hissettikleri sorulmalı,

  • Gözlemcilerin gözlem ve tepkileri paylaşılmalı,

  • Farklı olan tepkiler tartışılmalı,

  • Öğrenicilere gösteriden ne öğrendikleri sorulmalı,

  • Durumun kendi yaşantılarıyla ne kadar ilgili olduğu sorulmalı,

  • Özet yapılmalıdır.


K k grup tart mas
Küçük Grup Tartışması

 • KULLANIM

  • Problem çözümü becerisi kazandırır.

  • Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.

  • Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk duygusu verir.

  • Ekip çalışmasını destekler.

  • Kişisel değerleri açığa çıkarır.

 • AVANTAJLAR

  • Öğrenicilere öğrenmelerini kontrol etme yeteneği geliştirir.

  • Paylaşmayı destekler.

  • Tartışma ile alınan dersin netleşmesini ve güçlenmesini sağlar.


K k grup tart mas1
Küçük Grup Tartışması

 • UYGULAMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN

  • Gruptan istenen iş net olmalıdır. Zaman sınırı verilmelidir.

  • Katılımcılar aynı fikirde olmasalar da birbirlerini dinlemelidirler.

  • Grup tartışması yalnızca bir ya da iki kişi tarafından yönlendirilmemelidir.

  • Sorular tartışmanın yönetimine yardımcı olur.

  • Herkes katılım için cesaretlendirilmelidir.


K k grup tart mas2
Küçük Grup Tartışması

 • İŞLEM

  • Grupları dört-yedi kişiden oluşturulmalı,

  • Ne tartışılacağı anlatılarak grup görevlendirilmeli,

  • Grup içinden tartışma yöneticisi, kayıt görevlisi ve sunucu belirlenmeli,

  • Her grubun işini anladığından emin olunmalı,

  • Gruplara tartışma için zaman verilmeli,

  • Grubun bulguları sunucu tarafından büyük gruba sunulmalı,

  • Grubun sunusundan çıkan temel noktalar belirlenmeli,

  • Bu alıştırmadan ne öğrendikleri sorulmalı,

  • Öğrendiklerini nasıl uygulayabilirler öğrenilmelidir.


Soru cevap
Soru Cevap

 • KULLANIM

  • Bir dersten önce öğrenicilerin bildiklerini tazelemeleri için.

  • Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirmede.

  • Öğrencilerin olayları hatırlama ve birbiri ile ilişkilendirerek analiz edebilme yeteneklerini değerlendirmede.

  • Öğrenilenleri kontrol etmede.

 • AVANTAJLARI

  • Eğiticiye öğrenicilerin bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme olanağı verir.

  • İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir.

  • Kendini açıklama fırsatı sağlar.

  • Doğru verilmiş yanıtlar öğrenicilerin aklındaki şüpheleri uzaklaştırır.

  • Yanıtlama için düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine olanak sağlar.


Soru cevap1
Soru Cevap

 • KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN

  Bu yöntemin etkinliği eğiticinin:

  • Hızlı, net düşünme yeteneği ve kullandığı dile hakim olmasına,

  • Anlaşılamayan soruları yeni sözcüklerle tekrarlayabilmesine,

  • Öğrenicilerin soru ve cevaplarını göreceli olarak değerlendirebilmesine,

  • İlgiyi canlı tutmak ve tekrardan kaçınmak için farklı soru sorma tekniklerini kullanabilmesine bağlıdır.


Soru cevap2
Soru Cevap

 • İŞLEM

  • Sorular önceden planlanmalı, amacı belli olmalı,

  • Hangi sorunun, ne zaman / nasıl sorulacağına özen gösterilmeli,

  • Her soruda bir durum sorulmalı,

  • Soru katılımcılardan birine sorulmalı, cevap için yeterli zaman bırakılmalı,

  • Katılımcının verdiği yanıt:

   • doğruysa desteklenmeli/ödüllendirilmeli,

   • kısmen doğruysa doğru bölüm onaylanmalı, yanlış bölüm düzeltilmeli,

   • tamamen hatalı ise eleştirel bir tavır almadan doğru yanıta ulaşmaları sağlanmalıdır.

  • Geçerli bir neden varsa öğrencilere cevabın doğruluğuna katılmama hakkı tanınmalı.


Beyin f rt nas
Beyin Fırtınası

 • KULLANIM

  • Belli bir konu ya da sorun hakkında görüşler, düşünceler veya çözümler üretmektir.

 • İŞLEM

  • Beyin fırtınası yaptırmak için bir konu belirlenmeli,

   • "... deyince ne anlıyorsunuz?" ,

   • "... durumunda neler yapılabilir?" ya da

   • "... size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz.

  • Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulmalı,

  • Beyin fırtınasının temel kurallarını gruba açıklanmalı:

   • herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek.

   • söylenenlerin hepsi tahtaya/kağıda yazılacak,

   • hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak

   • beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak,

   • öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak.

  • Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanmalı.


E itim y ntemleri

Duyarsam Unuturum

Görürsem Hatırlarım

Yaparsam Öğrenirim

Konfüçyüs