การสืบค้นสารสนเทศ/
Download
1 / 30

?????????????????/ ????????????????? ( Information Retrieval : IR ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

การสืบค้นสารสนเทศ/ การค้นคืนสารสนเทศ ( Information Retrieval : IR ). การสืบค้นสารสนเทศ/ การค้นคืนสารสนเทศ. Retrieval = Selective Searching = การค้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการกลับคืนมา. การสืบค้นสารสนเทศ/ การค้นคืนสารสนเทศ. การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????/ ????????????????? ( Information Retrieval : IR )' - karsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information retrieval ir

การสืบค้นสารสนเทศ/

การค้นคืนสารสนเทศ

(Information Retrieval: IR)


Information retrieval ir
การสืบค้นสารสนเทศ/ การค้นคืนสารสนเทศ

Retrieval = Selective Searching =

การค้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการกลับคืนมา


Information retrieval ir
การสืบค้นสารสนเทศ/ การค้นคืนสารสนเทศ

การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval)

หมายถึง ความพยายามของบุคคลในการค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ


Information retrieval ir
การค้นคืนและการค้น(หา) การค้นคืนและการค้น(หา)

 • การค้นคืน (retrieval) เป็น การค้นเพื่อให้ได้ผลการค้นตามต้องการ มุ่งเน้นที่ผลการค้นเป็นสำคัญ

 • การค้น การค้นหา (searching) เป็นกระบวนการค้น เช่น การค้นจากหนังสือ การค้นจากฐานข้อมูลโดยใช้ชื่อผู้แต่ง

 • จุดประสงค์หลัก คือ ให้ค้นคืนสารสนเทศที่ “เข้าเรื่อง” (relevance) หรือ “ตรงกับความต้องการ” (pertinence)


Information retrieval ir
การค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนและการค้น(หา)

 • ตัวอย่าง

  • การดูรายการโทรทัศน์

  • การฟังรายการวิทยุ

  • การอ่านหนังสือพิมพ์

  • การอ่านหนังสือในห้องสมุด


Information retrieval ir
การเกิดขึ้นของการสืบค้น/ค้นคืนสารสนเทศการเกิดขึ้นของการสืบค้น/ค้นคืนสารสนเทศ

 • สารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บสารสนเทศเอาไว้ โดยมีเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บ และการค้นคืน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้มีการคิดค้นและพัฒนามาตลอด เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน


Information retrieval ir
การค้นคืนสารสนเทศการเกิดขึ้นของการสืบค้น/ค้นคืนสารสนเทศ

 • การคัดเลือก

 • การวิเคราะห์เอกสาร

 • การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล

 • การค้นค้น

 • การแจกจ่าย


Information retrieval ir
องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ

 • ผู้ใช้สารสนเทศ

 • ผู้จัดระบบสารสนเทศ


Information retrieval ir
องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ

 • ผู้ใช้สารสนเทศ

  • ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

  • การแปล หรืออธิบายความต้องการ

  • การสร้างกลวิธีการค้น

  • การสร้างข้อคำถาม

  • การประมวลผลของคอมพิวเตอร์


Information retrieval ir
องค์ประกอบของการสืบค้นสารสนเทศ

2. ผู้จัดระบบสารสนเทศ

 • การสร้างฐานข้อมูล

 • การกำหนดขอบเขตของเรื่อง

 • ออกแบบระเบียน

 • เลือกรายการที่จะจัดเก็บ

 • สร้างเนื้อหา

 • ปรับปรุงฐานข้อมูล

 • ควบคุมคุณภาพ


Information retrieval ir
ผู้ใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศผู้ใช้ระบบการค้นคืนสารสนเทศ

 • นักสารสนเทศ

 • ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา

 • ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์


Information retrieval ir
หลักการของการสืบค้นสารสนเทศหลักการของการสืบค้นสารสนเทศ

ข้อคำถาม

มักอยู่ในรูปคำศัพท์ และเทคนิค

เปรียบเทียบ

หรือ

จับคู่

ศัพท์ดรรชนี

แทนสารสนเทศที่สะสมไว้

ผลการค้นคืน


Information retrieval ir
องค์ประกอบของการสืบค้น/ค้นคืนระบบออนไลน์องค์ประกอบของการสืบค้น/ค้นคืนระบบออนไลน์

1. ฐานข้อมูล

2. ระบบคอมพิวเตอร์

3. ระบบโทรคมนาคม

4. ผู้ใช้

5. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้


Information retrieval ir
กระบวนการค้นคืนสารสนเทศกระบวนการค้นคืนสารสนเทศ

 • 1. การตั้งคำถาม (Question Asking) ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ ดังนี้

  • การรู้ปัญหา

  • การรู้สึกต้องการคำตอบ

  • การตั้งคำถาม


Information retrieval ir
กระบวนการค้นคืนสารสนเทศกระบวนการค้นคืนสารสนเทศ

 • 2. การหาคำตอบ

  • การเข้าสู่ระบบการค้นหาด้วยตนเอง

  • การใช้บริการผู้ให้บริการสารสนเทศ


Information retrieval ir
เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ

 • เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ คือ เครื่องมือที่สามารถสืบค้นสารสนเทศที่มีอยู่ในแหล่งสารสนเทศได้ ซึ่งสารสนเทศนั้นบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


Information retrieval ir
เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ

1. ฐานข้อมูล

-จัดทำขึ้นเอง

-บอกรับเป็นสมาชิก

2. อินเทอร์เน็ต


Information retrieval ir
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

 • Online Database (เป็น/ไม่เป็นสมาชิก)

 • Off-line Database (เป็น/ไม่เป็นสมาชิก)


Opac online public access catalogues
OPAC : Online Public Access Cataloguesฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

ลักษณะการสืบค้นจาก OPAC

-สืบค้นอย่างง่ายโดย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ ISBN หัวเรื่อง

-สืบค้นขั้นสูง คือ มีการใช้การเชื่อมคำค้น การจำกัดการสืบค้น

-การแสดงผล เป็นแบบบรรณานุกรม


Information retrieval ir
ฐานข้อมูลออนไลนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น์ที่บอกรับเป็นสมาชิก

- ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการส่วนใหญ่ เป็นฐานข้อมูลที่บอกรับ ดังนั้นการใช้บริการจะต้องมีการ log in เข้าสู่ระบบ

- ลักษณะหน้าจอการสืบค้นจะคล้ายกับ OPAC แต่จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละฐานข้อมูล และในปัจจุบันจะจัดทำผ่านเว็บ


Information retrieval ir
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ

 • 1. Journal Link

 • 2. Ingenta

 • 3. Institute of Physics

 • 4. e-polymer

 • 5. Elsevier Science

 • 6. Scitation

 • 7. ISTL

 • 8. PubMed Central


Information retrieval ir
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ

 • 9. Free Medical Journal

 • 10 ScienceDirect

 • 11. IEEE/IEE

 • 12. H.W. Wilson

 • 13. ProQuest Digital Dissertation

 • 14. ISI WEB Of Science

 • 15 LexisNexis

 • 16. ACM Digital Library


Information retrieval ir
คำถามฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าสนใจ

 • การสืบค้นสารสนเทศมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาอย่างไร